56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN  VỀ HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Nâng cao nhận thức cho sinh viên về quan điểm, thái độ, niềm tin chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là việc làm hết sức cần thiết trong các cơ sở giáo dục. Thông qua học phần Đường lối quân sự của Đảng, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên nhằm trang bị cho các em bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt ý thức, trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, trau dồi về đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỉ luật, luôn luôn cảnh giác trước mọi âm mưu và hành động lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay.
Từ khóa: Nâng cao nhận thức, sinh viên, đường lối quân sự của Đảng.

57. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỀ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

57. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỀ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 14:49 29/10/2019

Tóm tắt: Tên thương mại là một tài sản vô hình nhưng vô cùng giá trị trong nền kinh tế thị trường. Sau khi Luật Doanh nghiệp 1997 ra đời đến nay, Việt Nam cũng đã xây dựng được hành lang pháp lí cho doanh nghiệp thực hiện các quyền để xây dựng hình ảnh của mình. Tuy nhiên, pháp luật cũng còn có những vướng mắc nhất định gây khó khăn cho việc quản lí tên thương mại của doanh nghiệp. Để giúp sinh viên Trường Đại học Hồng Đức có được cái nhìn rõ ràng nhất cũng như hiểu được giá trị to lớn của loại tài sản vô hình này, bài viết tập trung tìm hiểu những vướng mắc về pháp luật từ đó đưa ra một số giải pháp để doanh nghiệp thực hiện được các quyền của mình cũng như giúp sinh viên có nhận thức rõ nét hơn.
Từ khóa: Nâng cao nhận thức, tên thương mại, sở hữu trí tuệ.

53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP  MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Giáo dục Quốc phòng và An ninh là môn học bắt buộc chính khóa ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, nhằm giúp sinh viên hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn sinh viên vẫn xem đây chỉ là môn học điều kiện để xét tốt nghiệp ra trường, do đó nhận thức học tập của sinh viên đối với môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh còn nhiều bất cập và hạn chế. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhằm giúp các em có thái độ đúng đắn, ý thức cao trong học tập.
Từ khóa: Biện pháp, nâng cao nhận thức, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, sinh viên.

22.	Một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

22. Một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

 16:50 23/07/2017

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập các khóa học chính trị ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc như trình độ sinh viên, giảng viên, tài liệu, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy... Bài viết tập trung vào mức độ sinh viên và giảng viên và đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc học lí luận chính trị và nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này tại trường đại học. Để tạo ra sự thay đổi đáng kể, các giải pháp này phải được thực hiện đồng thời và yêu cầu trách nhiệm của các nhà quản lí giáo dục.

65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐỐI VỚI YÊU CẦU NHIỆM VỤ  BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐỐI VỚI YÊU CẦU NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 17:16 11/05/2017

Giáo dục quốc phòng - An ninh là môn học môn học chính khóa và từng bước khẳng định vai trò to lớn trong thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng: kết hợp chặt chẽ dạy làm người - dạy chữ - dạy nghề trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, từ thực tiễn giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, bản thân nhận thấy rằng nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tương xứng với mục tiêu, yêu cầu giáo dục - đào tạo.

4. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp cho học sinh

4. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp cho học sinh

 14:35 28/09/2016

Tóm tắt: Từ việc khẳng định vai trò quan trọng của hướng nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo ngày càng tăng trong thời gian tới, bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay còn bất cập về nhiều mặt (số lượng, chất lượng, cơ cấu…) và cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học.
Từ khóa: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, công tác hướng nghiệp, học sinh trung học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây