1. HỌC TẬP PHONG CÁCH “NÊU GƯƠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

1. HỌC TẬP PHONG CÁCH “NÊU GƯƠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, việc xây dựng phong cách người cán bộ nói chung, phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là vấn đề có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn. Bài viết tìm hiểu lời dạy và phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó, đề ra một số nội dung cần thực hiện nhằm xây dựng phong cách người cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, phong cách, nêu gương.

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

 10:14 05/08/2016

Bài viết trình bày phương hướng cơ bản trong xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị; nội dung phong cách lãnh đạo, quản lí cần xây dựng của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng phong cách lãnh đạo, quản lí tại các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây