08. Một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

08. Một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

 17:12 26/07/2019

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào việc xác định các nội dung hoạt động cụ thể thuộc các nhóm hoạt động trải nghiệm trong nhà trường có tác dụng phát triển các kĩ năng giao tiếp của nhóm học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam; xác định các yêu cầu để hoạt động trải nghiệm được tổ chức có thể phát triển các kĩ năng hiện có của học sinh lên mức độ cao hơn.
Từ khóa: Kĩ năng, giao tiếp, học sinh, Tày, Nùng, hoạt động trải nghiệm, phát triển.

31. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vai trò phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

31. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vai trò phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

 14:36 13/07/2017

Bài viết trình bày: các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có thể tổ chức trong nhà trường nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng; ý nghĩa giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động trải nghiệm sáng tạo với vấn đề phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng.

4. Một số tập quán trong gia đình của người Tày, Nùng - cơ sở thực tiễn để giáo dục nhóm quyền sống còn của trẻ em

4. Một số tập quán trong gia đình của người Tày, Nùng - cơ sở thực tiễn để giáo dục nhóm quyền sống còn của trẻ em

 17:02 16/09/2016

Gia đình được coi là môi trường giáo dục đầu tiên và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của một cá nhân, trong đó tình cảm gia đình được xem như là một phương tiện giáo dục hiệu quả. Cộng đồng người Tày, Nùng từ lâu đã coi trọng việc tạo dựng mối quan hệ tình cảm gia đình bền chặt, trong đó các thành viên luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Bài viết đề cập một số tập quán trong gia đình của người Tày, Nùng- cơ sở thực tiễn để giáo dục nhóm quyền sống còn của trẻ em.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây