7. THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TRONG HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở KHOA TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

7. THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TRONG HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở KHOA TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Dạy học theo chuyên đề là hình thức dạy học có rất nhiều ưu điểm, nó giúp giải quyết được trọn vẹn một vấn đề, tránh được hiện tượng trùng lặp nội dung, sử dụng được nhiều phương pháp dạy học tích cực, hạn chế được kiến thức hàn lâm, tăng tính vận dụng… Dạy học theo chuyên đề có thể áp dụng ở nhiều bậc học với nhiều môn học khác nhau. Bài viết đề xuất xây dựng quy trình thiết kế chuyên đề giảng dạy học phần Khoa học tự nhiên dành cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Dạy học theo chuyên đề giúp phát huy được tính tích cực của người học và người dạy, tạo ra sự đổi mới trong dạy và học.
Từ khóa: dạy học theo chuyên đề, chuyên đề, năng lực, phát triển năng lực, phẩm chất

8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 16:05 06/11/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD-ĐT chú trọng hình thành và phát triển năng lực nói chung và năng lực đặc thù nói riêng ở từng môn học cho người học. Theo đó, phát triển tư duy phản biện cũng là một mục tiêu quan trọng cần được quan tâm và nhấn mạnh. Bài viết phân tích những cơ sở khoa học của việc phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù, từ đó đề xuất một số biện pháp hiệu quả nhằm phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoàn toàn có thể phát triển tích hợp tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí.
Từ khóa: Địa lí, năng lực, phát triển tích hợp, tư duy phản biện

1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ PHÒNG CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ PHÒNG CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

 16:04 06/11/2020

Tóm tắt: Để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các trường đại học, cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng chức năng. Muốn vậy, cần phải xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lí phòng chức năng với đầy đủ phẩm chất và các năng lực cần thiết. Bài viết tổng quan một số các nghiên cứu về vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng chức năng trong trường đại học theo tiếp cận năng lực ở Việt Nam. Đây là cơ sở để đề xuất một số định hướng nghiên cứu về vấn đề này tại Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng của các trường đại học.
Từ khóa: Phát triển, cán bộ quản lí, phòng chức năng, trường đại học, năng lực

14. TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH DÂN TỘC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

14. TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH DÂN TỘC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Củng cố kiến thức đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập môn Toán của học sinh. Học sinh THPT ở khu vực miền núi phía Bắc còn có những hạn chế nhất định trong học tập, nhất là việc nắm vững và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học trong giải bài tập. Do vậy, việc củng cố kiến thức cho các em là hoạt động quan trọng và thường xuyên cần được quan tâm. Bài viết này trình bày một số tình huống dạy học Đại số 10 giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng có hiệu quả đồng thời bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho các học sinh. Từ cấu trúc năng lực củng cố kiến thức, các dạng tình huống đã trình bày, giáo viên có thể khai thác, bổ sung các ví dụ cụ thể để làm sinh động hơn, hiệu quả hơn hoạt động củng cố kiến thức cho học sinh.
Từ khóa: Năng lực, củng cố, môn Toán, học sinh, Đại số 10

23. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM TÒI, KHÁM PHÁ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “SINH SẢN” (SINH HỌC 11)

23. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM TÒI, KHÁM PHÁ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “SINH SẢN” (SINH HỌC 11)

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Với mục tiêu phát triển năng lực tìm tòi, khám phá cho học sinh trong dạy học nói chung và dạy học Sinh học nói riêng có thể sử dụng nhiều phương pháp hay mô hình dạy học khác nhau như: Mô hình dạy học trải nghiệm của D. Kolb, dạy học khám phá, dạy học dự án… Trong bài báo này, trên cơ sở nghiên cứu khái quát một số nội dung cơ bản về năng lực, năng lực tìm tòi, khám phá, dạy học khám phá và mô hình dạy học 5E, chúng tôi xây dựng và sử dụng phương pháp dạy học khám phá theo mô hình 5E như là một biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm tòi, khám phá cho học sinh trong dạy học Sinh học nói chung và dạy học chương “Sinh sản” (Sinh học 11) nói riêng.
Từ khóa: Năng lực, năng lực tìm tòi và khám phá, dạy học khám phá, mô hình 5E

24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC) TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC) TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: “Làm thế nào để biết được học sinh có hứng thú với công việc giáo viên giao? Làm sao để biết được mức độ tham gia, đóng góp vào hoạt động nhóm của người học?”... Đây là những câu hỏi mang tính thời sự và rất cần thiết đối với giáo dục nói chung và trong giảng dạy môn Địa lí nói riêng. Tuy nhiên, chỉ cần đưa phiếu tự đánh giá theo tiêu chí cho người học (Rubric) và xem xét thông tin phản hồi của người học, giáo viên sẽ biết được mức độ hứng thú, nhiệt tình của học sinh khi tham gia vào bài giảng. Từ kết quả đó, giáo viên sẽ lấy làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy và học của mình, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: Phiếu tự đánh giá theo tiêu chí, Rubric, năng lực, Địa lí

43. ỨNG DỤNG “BLENDED LEARNING” TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

43. ỨNG DỤNG “BLENDED LEARNING” TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Blended learning (B-learning) là một hình thức dạy học mở kết hợp giữa dạy học truyền thống trên lớp với dạy học hiện đại E-learning. Hình thức dạy học này đã và đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh việc ứng dụng vào hoạt động đào tạo, B-learning cũng là một gợi ý hữu ích trong việc đưa ra giải pháp bồi dưỡng giáo viên. Đi từ việc phân tích ưu nhược điểm của các hình thức bồi dưỡng giáo viên và lợi ích của B-learning, bài viết đề xuất các giải pháp để ứng dụng B-learning trong việc bồi dưỡng phát triển năng lực giáo viên môn Giáo dục công dân.
Từ khóa: B-learning, năng lực, phát triển chuyên môn, giáo viên Giáo dục công dân

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG TRI THỨC TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “TOÁN TỐI ƯU VÀ QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG TRI THỨC TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “TOÁN TỐI ƯU VÀ QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 09:26 05/08/2020

Tóm tắt: Dạy học môn Toán theo hướng gắn với thực tiễn đang là một xu thế trong nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam, trong đó có cả bậc Đại học. Nghiên cứu này trình bày một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thông qua quá trình dạy học học phần “Toán tối ưu và Quy hoạch thực nghiệm”- một học phần mới của chương trình đào tạo. Các biện pháp cơ bản tập trung vào việc tổ chức cho sinh viên xây dựng các mô hình toán cho các bài toán thực tiễn, tăng cường liên hệ với các yếu tố thực tiễn để đưa vào bài giảng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập các học phần Toán.
Từ khóa: Toán tối ưu và Quy hoạch thực nghiệm, năng lực, vận dụng toán học, sinh viên, Đại học Công nghiệp Hà Nội

27. DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC SUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

27. DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC SUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 09:26 05/08/2020

Tóm tắt: Quá trình dạy học các học phần toán có vai trò to lớn trong việc góp phần hình thành và phát triển cho sinh viên năng lực toán học; bao gồm nhiều thành tố, trong đó có thành tố rất quan trọng là năng lực mô hình hoá toán học. Bài viết trình bày một phương án tổ chức dạy học xác suất bằng cách vận dụng, cụ thể hóa quy trình mô hình hóa toán học với tình huống giải toán xác suất, nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên thông qua môn học Xác suất ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Từ khóa: giải toán xác suất, năng lực, mô hình hóa toán học, sinh viên

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Hiện nay, hoạt động này đã bước đầu được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong nhà trường phổ thông. Tổng quan nghiên cứu về vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực tại Việt Nam cho thấy, chưa có những nghiên cứu sâu về quản lí hoạt động này dưới góc độ của nhà quản lí, mà cụ thể là hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. Những nghiên cứu này sẽ góp phần tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh theo hướng tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Tổng quan, tổ chức, hoạt động giáo dục trải nghiệm, học sinh trung học cơ sở, năng lực

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Dạy học phân hóa trong môn Toán ở THCS giúp HS phát huy được tối đa tiềm năng của và phát triển năng lực cho HS. Trong bài báo này chúng tôi sẽ tập trung trình bày quan niệm về dạy học phân hóa, đề xuất quy trình dạy học phân hóa trong dạy học môn Toán ở THCS, trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng một số biện pháp sư phạm dạy học phân hóa trong dạy học Toán 9 ở trường THCS. Các biện pháp này có thể sử dụng trong dạy học trên lớp học môn Toán, phối hợp giữa cách thức tổ chức dạy học nhóm và đánh giá trong quá trình phân hóa để nâng cao hiệu quả dạy học nói chung, dạy học phân hóa nói riêng.
Từ khóa: dạy học phân hóa, năng lực, dạy học môn Toán, trường trung học cơ sở

5. DẠY HỌC TẠO LẬP VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI THEO PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO NGƯỜI HỌC

5. DẠY HỌC TẠO LẬP VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI THEO PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO NGƯỜI HỌC

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Phương pháp giao tiếp đã được chứng minh là hiệu quả trong việc dạy tiếng. Tuy nhiên, cho đến nay, phương pháp giao tiếp vẫn chỉ được áp dụng phổ biến trong việc dạy các kĩ năng ngôn ngữ. Đề xuất việc áp dụng phương pháp giao tiếp vào thiết kế các hoạt động dạy học tạo lập văn bản nghị luận xã hội nhằm phát triển các năng lực của người học. Tính khả thi trong việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng năng lực.
Từ khóa: Phương pháp giao tiếp, năng lực, văn bản nghị luận xã hội, tạo lập văn bản

7. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

7. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Với sự phát triển xã hội hiện nay, mục tiêu giáo dục của nước ta có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ đào tạo tập trung trang bị kiến thức, kĩ năng sang đào tạo chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học. Giáo dục hướng tới đào tạo thế hệ học sinh có năng lực tự nghiên cứu và năng lực thích ứng với sự biến đổi của xã hội. Trong đó, năng lực tư duy phản biện là một trong những năng lực cơ bản cần trang bị cho người học. Mục tiêu nghiên cứu của bài báo nhằm phân tích, làm rõ quan điểm năng lực tư duy phản biện thông qua các thành tố, đề xuất một số định hướng dạy học hướng tới phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi đã nghiên cứu, phân tích nhiều tài liệu có liên quan và thực tiễn dạy học ở các cơ sở giáo dục tiểu học. Kết quả nghiên cứu là sản phẩm bước đầu định hướng cho giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Toán ở tiểu học.
Từ khóa: tư duy phản biện; học sinh tiểu học; môn Toán, năng lực

18. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

18. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Đọc hiểu văn bản là một hoạt động quan trọng trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bài viết trình bày thực trạng năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hua La, từ đó chỉ ra những biện pháp phù hợp, khoa học, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh. Rèn luyện năng lực đọc hiểu cho học sinh ở Trường Tiểu học Hua La nói riêng và các trường tiểu học miền núi, vùng sâu, vùng xa phải là nhiệm vụ được thực hiện một cách thường xuyên, đồng bộ, theo hướng tăng cường phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: nâng cao, năng lực, đọc hiểu văn bản, lớp 4.

26. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

26. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới giáo dục, ngoài việc đổi mới chương trình giảng dạy, sách giáo khoa,…, sự đổi mới về kiểm tra và đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định phần lớn thành công của quá trình đổi mới giáo dục. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giúp giáo viên cũng như học sinh vừa có thể thực hiện các hoạt động đánh giá về tri thức có tính toàn diện trong quá trình học tập, vừa đảm bảo thu được minh chứng về phẩm chất và năng lực theo chuẩn đầu ra. Bài viết dựa trên việc nghiên cứu hệ thống lí luận về năng lực giải quyết vấn đề để đề xuất tiêu chí cùng các chỉ báo hành vi làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 5 trong dạy học môn Toán. Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể dựa vào bảng tiêu chí chất lượng hành vi để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của các bạn khác hoặc tự đánh giá năng lực của bản thân, làm căn cứ để điều chỉnh hoạt động giải quyết vấn đề theo hướng phát triển năng lực.
Từ khóa: năng lực, giải quyết vấn đề, tiêu chí, học sinh

29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Việc rèn luyện các kĩ năng tư duy, trong đó có tư duy phản biện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Vì vậy, sử dụng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học là một trong những biện pháp phát triển các năng lực cốt lõi của học sinh như năng lực sinh học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện. Vận dụng quy trình đó, xây dựng các dạng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học bài Diễn thế sinh thái, chủ đề Hệ sinh thái, phần Sinh thái học (Sinh học 12).
Từ khóa: câu hỏi, kĩ năng, năng lực, tư duy phản biện, sinh thái học.

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SOẠN GIÁO ÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SOẠN GIÁO ÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Trong các năng lực cần hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm, kĩ năng soạn giáo án là một năng lực rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và thành công của mỗi giờ dạy, đặc biệt là giờ dạy ở bậc học tiểu học. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trường sư phạm nhưng soạn giáo án chưa tốt. Việc nâng cao kĩ năng soạn giáo án cho sinh viên luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên của các nhà trường sư phạm. Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng soạn giáo án cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong dạy học và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
Từ khóa: Năng lực, soạn giáo án, sinh viên sư phạm, giáo dục tiểu học.

12. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

12. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Năng lực tự học là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của sinh viên, cũng như việc giảng dạy của giảng viên. Tự học của sinh viên là vấn đề rất cần thiết bởi điều đó sẽ giúp họ tự nhận thức được nhiệm vụ học tập và chủ động sẵn sàng cho nhiệm vụ học tập; qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên cũng như nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên mầm non, đáp ứng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.
Từ khóa: năng lực, tự học, giải pháp, Trường Cao đẳng Sơn La.

1. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO CÁCH TIẾP CẬN NĂNG LỰC

1. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO CÁCH TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi đổi mới đồng bộ từ việc đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; đổi mới trong xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường… Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày một số nét cơ bản về đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo cách tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Đổi mới, đánh giá, giáo dục, giáo dục phổ thông, năng lực, học sinh.

3. NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Đẩy mạnh tính tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên là thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên, là một trong những biện pháp hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp phân tích sản phẩm nhằm khái quát về tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên.
Từ khóa: năng lực, năng lực nghiên cứu khoa học, giảng viên đại học, giáo dục đại học Việt Nam

4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về phương pháp thuyết trình, một trong các phương pháp hiệu quả để phát triển năng lực người học. Có thể thấy, việc chuẩn bị tốt về mặt kiến thức sẽ quyết định phần lớn sự thành công cho bài thuyết trình bên cạnh các khâu chuẩn bị khác như kĩ thuật biên soạn nội dung và hình thức báo cáo, sự sắc bén và cô đọng của phần đặt vấn đề, sự đồng bộ giữa nội dung và thời lượng. Đồng thời, yếu tố tâm lí có ảnh hưởng không ít đến kết quả bài thuyết trình; ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ hình thể cũng là các yếu tố nâng cao hiệu quả phần trình bày.
Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, năng lực, phẩm chất, tâm lí, phong cách.

57. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

57. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Năng lực giảng dạy của giảng viên là một loại năng lực chuyên biệt, tổng hoà các yếu tố có mối liên hệ hữu cơ với nhau; trong đó, hai yếu tố căn bản nhất, mang tính chất quyết định là kiến thức và phương pháp giảng dạy. Bài viết khái quát một số ưu điểm và hạn chế về kiến thức và phương pháp giảng dạy của giảng viên trẻ các môn lí luận chính trị; từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên trẻ về các môn lí luận chính trị của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.
Từ khoá: Năng lực, giảng dạy, giảng viên trẻ.

PHÂN TÍCH SỰ KHÁC NHAU GIỮA DẠY HỌC THEO HƯỚNG TRUYỀN THỤ KIẾN THỨC VÀ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA MỘT BÀI HỌC TRONG MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC

PHÂN TÍCH SỰ KHÁC NHAU GIỮA DẠY HỌC THEO HƯỚNG TRUYỀN THỤ KIẾN THỨC VÀ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA MỘT BÀI HỌC TRONG MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Dạy học theo hướng phát triển năng lực đã và đang là vấn đề được quan tâm trong bối cảnh đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Dạy học theo hướng phát triển năng lực ở cấp Tiểu học nói chung và môn Khoa học ở Tiểu học nói riêng được thực hiện như thế nào đang là câu hỏi đặt ra đối với không ít giáo viên. Bài viết này sẽ làm rõ sự khác nhau giữa dạy học theo hướng phát triển năng lực, với dạy học theo lối truyền thụ kiến thức, thông qua bản thiết kế Kế hoạch dạy học theo hai hướng khác nhau, trong một bài cụ thể thuộc môn Khoa học ở Tiểu học.
Từ khóa: Sự khác nhau, dạy học, phát triển, năng lực, môn Khoa học.

47. DẠY HỌC THEO LÍ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN CHO SINH VIÊN KĨ THUẬT

47. DẠY HỌC THEO LÍ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN CHO SINH VIÊN KĨ THUẬT

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Sự phát triển của xã hội, đã đặt GD-ĐT trước nhiều cơ hội và thách thức, trong đó yếu tố quan trọng phải kể đến là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực của sinh viên. Lí thuyết điều khiển là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật được ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả tích cực trong nhiều ngành khác nhau. Trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt dạy học các môn kĩ thuật có thể vận dụng lí thuyết điều khiển để phát triển năng lực của sinh viên. Bài viết trình bày khái niệm, quy trình dạy học, các bước tổ chức, các hoạt động học tập trong dạy học theo lí thuyết điều khiển cho sinh viên nhằm phát triển năng lực của sinh viên.
Từ khóa: dạy học, lí thuyết điều khiển, năng lực, sinh viên cao đẳng kĩ thuật

12. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

12. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Tiếp cận năng lực trong phát triển đội ngũ giảng viên thực hành sẽ giúp các cơ sở dạy nghề chuẩn hóa đội ngũ giảng viên thực hành phát triển năng lực cho giảng viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng theo yêu cầu công việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường. Bài viết nêu lên một số vấn đề trong việc tiếp cận năng lực trong quá trình phát triển đội ngũ giảng viên thực hành ở trường cao đẳng nghề thông qua xác định khung năng lực cần thiết của mỗi giảng viên thực hành nhằm đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo theo khung năng lực đã được xác định trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
Từ khóa: Giảng viên, giảng viên thực hành, năng lực, tiếp cận năng lực.

65. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC VẬT LÍ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP

65. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC VẬT LÍ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực dạy học Vật lí là một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất trong chương trình đào tạo giáo viên Vật lí của các trường cao đẳng sư phạm Lào. Bài viết đề xuất các nguyên tắc và đưa ra quy trình phát triển năng lực dạy học vật lí cho sinh viên cao đẳng sư phạm Lào theo mô hình dạy học kết hợp. Mô hình dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội tương tác, chia sẻ hoạt động, tài nguyên, mở rộng không gian lớp học, thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi trường trực tuyến; qua đó, nâng cao hiệu quả của việc luyện tập phát triển năng lực dạy học của sinh viên.
Từ khoá: Năng lực, năng lực dạy học Vật lí, đánh giá, dạy học kết hợp.

42. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIỂU DIỄN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI CÁC DẠNG BIỂU DIỄN TOÁN HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 3

42. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIỂU DIỄN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI CÁC DẠNG BIỂU DIỄN TOÁN HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 3

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Trong dạy học toán, HS có thể chứng tỏ việc hiểu sâu sắc một vấn đề toán học bằng cách chuyển từ biểu diễn này sang kiểu biểu diễn khác. Việc thiết lập được các biểu diễn khác nhau cho cùng một vấn đề toán học có tác dụng tạo dựng nên vốn kiến thức vững chắc cho bản thân, hình thành và phát triển khả năng kết nối toán học với thực tiễn. Với bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông, việc xây dựng các biểu diễn toán học cho học sinh càng trở nên cần thiết, hướng tới việc hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Bài viết tập trung vào biện pháp phát triển năng lực biểu diễn toán học cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động chuyển đổi các dạng biểu diễn toán học trong dạy học môn Toán lớp 3.
Từ khóa: Biểu diễn Toán học, năng lực, năng lực biểu diễn toán học, sơ đồ.

9. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC

9. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo viên là thành tố có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục. Do vậy, đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên là việc làm thiết yếu của nhà quản lí nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học đang gặp phải những khó khăn và thách thức. Bài báo trình bày những nét chính về thực trạng đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học, làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thực trạng.
Từ khóa: Năng lực, khiếm thị, học sinh khiếm thị, tiểu học, năng lực chuyên môn.

12. Vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

12. Vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 14:34 14/04/2020

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích nội dung và các giai đoạn của quá trình dạy học, vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh được khai thác thông qua vai trò của Internet hỗ trợ dạy học các đơn vị kiến thức; vai trò của Internet hỗ trợ các giai đoạn của tiến trình dạy học. Từ đó, tác giả đưa ra một số biện pháp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học với sự hỗ trợ của Internet.
Từ khoá: Internet, dạy học, năng lực, giải quyết vấn đề.

08. Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông qua dự án học tập trong dạy học truyện ngắn Chí Phèo

08. Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông qua dự án học tập trong dạy học truyện ngắn Chí Phèo

 14:29 14/04/2020

Tóm tắt. Tổ chức học tập dự án là một trong những hình thức của hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Bài báo đi sâu nghiên cứu quan điểm và việc tổ chức học tập dự án tổ chức trong dạy học truyện ngắn Chí Phèo ở trường trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực văn học cho học sinh. Về quan điểm học tập dự án, người viết làm rõ thêm cách hiểu học tập dự án trên phương diện lí luận. Về việc tổ chức học tập dự án, bài báo phân tích ví dụ cụ thể từ truyện ngắn Chí Phèo để làm sáng tỏ định hướng phát triển năng lực văn học cho học sinh. Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong bài báo cho thấy sự kết hợp giữa khoa học cơ bản với lí luận và phương pháp dạy học, sự chú ý tới đặc thù của học tập dự án trong chương trình Ngữ văn 2018 ở trường phổ thông.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, học tập dự án, năng lực, phát triển năng lực đặc thù.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây