6. VẬN DỤNG “HỌC TẬP DỰA TRÊN TRÒ CHƠI” HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ

6. VẬN DỤNG “HỌC TẬP DỰA TRÊN TRÒ CHƠI” HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ

 15:04 19/04/2021

Tóm tắt: Đánh giá là một trong những thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Học tập dựa trên trò chơi (GBL) có thể hỗ trợ kiểm tra đánh giá kết quả học tập một cách nhanh chóng. Bài báo tập trung phân tích mối liên hệ giữa “Học tập dựa trên trò chơi” và tâm lí của học sinh trung học cơ sở. Đồng thời đề xuất quy trình vận dụng GBL để đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua một ứng dụng cụ thể - Plicker. Đây là một ứng dụng công nghệ thực tế dùng để tăng cường kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh trung học cơ sở. Kết quả kiểm tra, đánh giá dựa trên GBL được thực hiện rất nhanh chóng và hiệu quả trong thời quá trình dạy học. Không chỉ tăng cường hứng thú học tập cho học sinh mà còn giúp giáo viên và học sinh điều chỉnh kịp thời phương pháp dạy và học. Từ đó nâng cao kết quả học tập và chất lượng dạy học.
Từ khóa: Game-based learning, kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, năng lực

8. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

8. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 15:04 19/04/2021

Tóm tắt: Giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh ở nhà trường. Hoạt động trải nghiệm thiên nhiên là một hoạt động giáo dục bắt buộc trong trường phổ thông nhằm giáo dục cho học sinh tình yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. Bài báo trình bày về khái niệm, cấu trúc năng lực giao tiếp và hợp tác; mối quan hệ giữa năng lực giao tiếp và hợp tác với hoạt động trải nghiệm thiên nhiên; quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên. Trên cơ cở đó lấy ví dụ minh họa cho việc thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên chủ đề “Du lịch xanh”, lớp 9.
Từ khóa: giao tiếp và hợp tác, năng lực, trải nghiệm thiên nhiên, hoạt động trải nghiệm

3. NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ƯỚC LƯỢNG DIỆN TÍCH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦM MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD

3. NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ƯỚC LƯỢNG DIỆN TÍCH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦM MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Ước lượng là một trong những kĩ năng mà người học cần có để đáp ứng các tình huống mà các em gặp phải trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó, ước lượng diện tích là kĩ năng cơ bản giúp người học ước đoán, xấp xỉ diện tích của một số hình phẳng có hình dạng không quen thuộc. Việc xấp xỉ diện tích đòi hỏi người học phải có các kiến thức toán và có kĩ năng giải quyết vấn đề thành thạo. Quá trình tư duy để giải quyết các tình huống ước lượng diện tích sẽ phản ánh năng lực giải quyết vấn đề của người học khi đối mặt với những tình huống này. Bài viết này tập trung tìm hiểu năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 12 với các tình huống ước lượng diện tích.
Từ khóa: Giải quyết vấn đề, năng lực, ước lượng diện tích, phần mềm Geometer’s Sketchpad

2. KHAI THÁC PHẦN MỀM MENDELEY TRONG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

2. KHAI THÁC PHẦN MỀM MENDELEY TRONG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hoá, việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm là một giải pháp chủ chốt nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo được việc tự học, tự nghiên cứu suốt đời cho các giáo viên tương lai. Cùng với những sự thay đổi vượt bậc trong thời đại công nghệ số của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã có nhiều công cụ phần mềm hữu ích hỗ trợ quá trình nghiên cứu khoa học. Bài báo giới thiệu về phần mềm Mendeley - một công cụ miễn phí hỗ trợ tốt cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất một số phương thức sử dụng Mendeley trong việc phát triển một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm. Việc sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm này sẽ giúp không chỉ sinh viên sư phạm mà cả các nhà nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu của mình.
Từ khóa: phần mềm Mendeley, nghiên cứu khoa học, năng lực, sinh viên sư phạm

4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NHẬN THỨC VẬT LÍ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 10

4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NHẬN THỨC VẬT LÍ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 10

 09:32 19/04/2021

Tóm tắt: Theo mục tiêu của Chương trình giáo dục mới, dạy học phải phát triển các năng lực của học sinh trong suốt các cấp học. Bởi vậy, cần phải nghiên cứu bài tập vật lí dựa trên sự phân tích hoạt động nhận thức của học sinh, từ đó đề ra được cách hướng dẫn học sinh tự lực giải bài tập vật lí bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình một cách có kết quả. Bài viết trình bày về quy trình xây dựng và biện pháp sử dụng hệ thống bài tập vật lí theo hướng bồi dưỡng năng lực nhận thức vật lí cho học sinh trong dạy học Vật lí 10. Xây dựng hệ thống bài tập theo quy trình đề xuất sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lí theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
Từ khóa: bài tập vật lí, hệ thống bài tập, năng lực, năng lực nhận thức vật lí, Vật lí 10, học sinh

6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TẠO LẬP VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỪ VIỆT NAM

6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TẠO LẬP VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỪ VIỆT NAM

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Dạy học làm văn nghị luận nói chung và đặc biệt là văn nghị luận xã hội nói riêng sẽ giúp học sinh có cơ hội được rèn luyện và phát triển năng lực tư duy phản biện trước các vấn đề cần bàn luận và đưa ra ý kiến cá nhân. Bài viết trình bày những nghiên cứu về việc phát triển năng lực tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Nghiên cứu cũng cho thấy việc phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua bài văn nghị luận xã hội là có tính khả thi.
Từ khóa: nghiên cứu, năng lực, tư duy phản biện, trường phổ thông, nghị luận xã hội

11. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƯNG YÊN

11. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƯNG YÊN

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Mục tiêu của nền giáo dục hiện đại là phát triển năng lực và phẩm chất người học, thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh bằng cách sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giáo dục. Để tìm hiểu thực trạng vấn đề này như thế nào trong dạy học Vật lí, chúng tôi đã tiến hành điều tra đối với 23 trường trung học phổ thông tại tỉnh Hưng Yên. Bài viết cung cấp thông tin về quá trình điều tra, từ đó đưa ra giải pháp để có thể tích cực hóa hơn nữa hoạt động học của học sinh trong quá trình học tập nói chung và trong dạy học môn Vật lí nói riêng.
Từ khóa: năng lực, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, dạy học Vật lí, trường trung học phổ thông, tỉnh Hưng Yên

8. DẠY HỌC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH HỌC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

8. DẠY HỌC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH HỌC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Thực hành thí nghiệm đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông, là cầu nối gắn liền lí thuyết với thực tiễn. Sử dụng thực hành thí nghiệm trong dạy học sinh học theo quy trình khoa học sẽ góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong đó có năng lực đặc thù môn Sinh học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Bài viết trình bày một số khái niệm công cụ, đề xuất quy trình tổ chức thực hành thí nghiệm phát triển năng lực sinh học cho học sinh ở trường trung học phổ thông và minh họa tiêu chí, công cụ đánh giá năng lực tìm hiểu thế giới sống. Để thực hiện được, cần sự đổi mới trong quy trình thực hành thí nghiệm, sự nỗ lực của người giáo viên và sự chuẩn bị tích cực của học sinh cũng như các lực lượng có liên quan.
Từ khóa: Thực hành thí nghiệm, năng lực, năng lực Sinh học, dạy học và đánh giá năng lực sinh học

9. ĐỀ XUẤT KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚ

9. ĐỀ XUẤT KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚ

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Năng lực khoa học là một trong những năng lực đặc thù cần phát triển cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với học sinh trung học cơ sở, môn Khoa học Tự nhiên là một trong những môn học được kì vọng để đáp ứng được yêu cầu này. Bằng phương pháp nghiên cứu tổng quan lí thuyết và thực tiễn, bài báo phân tích và so sánh khung đánh giá năng lực khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể với một số khung đánh giá khác như khung đánh giá của OECD sử dụng cho kì thi PISA, khung đánh giá trong chương trình giáo dục phổ thông của Australia và Singapore; từ đó, đề xuất các tiêu chí, và thang đo phù hợp với đối tượng học sinh lớp 6. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để giáo viên xây dựng các nhiệm vụ học tập, công cụ đánh giá giúp người học hình thành và phát triển được năng lực quan trọng này.
Từ khóa: Năng lực, năng lực khoa học, khoa học tự nhiên, chương trình giáo dục phổ thông

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Để nâng cao năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cần phải có những chương trình bồi dưỡng, những tài liệu hướng dẫn giáo viên thực hiện một cách bài bản. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích làm rõ bản chất khái niệm dạy học phân hóa, các đặc trưng cơ bản của dạy học phân hóa làm cơ sở xác định cấu trúc của năng lực dạy học phân hóa, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên. Nếu vận dụng một cách sáng tạo, năng lực dạy học phân hóa của giáo viên và hiệu quả quá trình dạy học không ngừng được nâng cao.
Từ khóa: năng lực, dạy học, phân hóa, chương trình giáo dục phổ thông

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 4 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Thông qua quá trình nghiên cứu thực tiễn dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4, chúng tôi đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho các em trong dạy học viết bài văn miêu tả cây cối nhằm giúp các em bộc lộ năng khiếu, niềm yêu thích, say mê môn học đồng thời tạo điều kiện cho các em hình thành và phát triển nhân cách toàn diện.
Từ khóa: Năng lực, tư duy sáng tạo, văn miêu tả cây cối, học sinh lớp 4

7. THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TRONG HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở KHOA TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

7. THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TRONG HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở KHOA TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Dạy học theo chuyên đề là hình thức dạy học có rất nhiều ưu điểm, nó giúp giải quyết được trọn vẹn một vấn đề, tránh được hiện tượng trùng lặp nội dung, sử dụng được nhiều phương pháp dạy học tích cực, hạn chế được kiến thức hàn lâm, tăng tính vận dụng… Dạy học theo chuyên đề có thể áp dụng ở nhiều bậc học với nhiều môn học khác nhau. Bài viết đề xuất xây dựng quy trình thiết kế chuyên đề giảng dạy học phần Khoa học tự nhiên dành cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Dạy học theo chuyên đề giúp phát huy được tính tích cực của người học và người dạy, tạo ra sự đổi mới trong dạy và học.
Từ khóa: dạy học theo chuyên đề, chuyên đề, năng lực, phát triển năng lực, phẩm chất

8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 16:05 06/11/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD-ĐT chú trọng hình thành và phát triển năng lực nói chung và năng lực đặc thù nói riêng ở từng môn học cho người học. Theo đó, phát triển tư duy phản biện cũng là một mục tiêu quan trọng cần được quan tâm và nhấn mạnh. Bài viết phân tích những cơ sở khoa học của việc phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù, từ đó đề xuất một số biện pháp hiệu quả nhằm phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoàn toàn có thể phát triển tích hợp tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí.
Từ khóa: Địa lí, năng lực, phát triển tích hợp, tư duy phản biện

1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ PHÒNG CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ PHÒNG CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

 16:04 06/11/2020

Tóm tắt: Để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các trường đại học, cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng chức năng. Muốn vậy, cần phải xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lí phòng chức năng với đầy đủ phẩm chất và các năng lực cần thiết. Bài viết tổng quan một số các nghiên cứu về vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng chức năng trong trường đại học theo tiếp cận năng lực ở Việt Nam. Đây là cơ sở để đề xuất một số định hướng nghiên cứu về vấn đề này tại Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng của các trường đại học.
Từ khóa: Phát triển, cán bộ quản lí, phòng chức năng, trường đại học, năng lực

14. TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH DÂN TỘC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

14. TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH DÂN TỘC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Củng cố kiến thức đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập môn Toán của học sinh. Học sinh THPT ở khu vực miền núi phía Bắc còn có những hạn chế nhất định trong học tập, nhất là việc nắm vững và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học trong giải bài tập. Do vậy, việc củng cố kiến thức cho các em là hoạt động quan trọng và thường xuyên cần được quan tâm. Bài viết này trình bày một số tình huống dạy học Đại số 10 giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng có hiệu quả đồng thời bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho các học sinh. Từ cấu trúc năng lực củng cố kiến thức, các dạng tình huống đã trình bày, giáo viên có thể khai thác, bổ sung các ví dụ cụ thể để làm sinh động hơn, hiệu quả hơn hoạt động củng cố kiến thức cho học sinh.
Từ khóa: Năng lực, củng cố, môn Toán, học sinh, Đại số 10

23. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM TÒI, KHÁM PHÁ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “SINH SẢN” (SINH HỌC 11)

23. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM TÒI, KHÁM PHÁ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “SINH SẢN” (SINH HỌC 11)

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Với mục tiêu phát triển năng lực tìm tòi, khám phá cho học sinh trong dạy học nói chung và dạy học Sinh học nói riêng có thể sử dụng nhiều phương pháp hay mô hình dạy học khác nhau như: Mô hình dạy học trải nghiệm của D. Kolb, dạy học khám phá, dạy học dự án… Trong bài báo này, trên cơ sở nghiên cứu khái quát một số nội dung cơ bản về năng lực, năng lực tìm tòi, khám phá, dạy học khám phá và mô hình dạy học 5E, chúng tôi xây dựng và sử dụng phương pháp dạy học khám phá theo mô hình 5E như là một biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm tòi, khám phá cho học sinh trong dạy học Sinh học nói chung và dạy học chương “Sinh sản” (Sinh học 11) nói riêng.
Từ khóa: Năng lực, năng lực tìm tòi và khám phá, dạy học khám phá, mô hình 5E

24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC) TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

24. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ (RUBRIC) TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: “Làm thế nào để biết được học sinh có hứng thú với công việc giáo viên giao? Làm sao để biết được mức độ tham gia, đóng góp vào hoạt động nhóm của người học?”... Đây là những câu hỏi mang tính thời sự và rất cần thiết đối với giáo dục nói chung và trong giảng dạy môn Địa lí nói riêng. Tuy nhiên, chỉ cần đưa phiếu tự đánh giá theo tiêu chí cho người học (Rubric) và xem xét thông tin phản hồi của người học, giáo viên sẽ biết được mức độ hứng thú, nhiệt tình của học sinh khi tham gia vào bài giảng. Từ kết quả đó, giáo viên sẽ lấy làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy và học của mình, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: Phiếu tự đánh giá theo tiêu chí, Rubric, năng lực, Địa lí

43. ỨNG DỤNG “BLENDED LEARNING” TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

43. ỨNG DỤNG “BLENDED LEARNING” TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Blended learning (B-learning) là một hình thức dạy học mở kết hợp giữa dạy học truyền thống trên lớp với dạy học hiện đại E-learning. Hình thức dạy học này đã và đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh việc ứng dụng vào hoạt động đào tạo, B-learning cũng là một gợi ý hữu ích trong việc đưa ra giải pháp bồi dưỡng giáo viên. Đi từ việc phân tích ưu nhược điểm của các hình thức bồi dưỡng giáo viên và lợi ích của B-learning, bài viết đề xuất các giải pháp để ứng dụng B-learning trong việc bồi dưỡng phát triển năng lực giáo viên môn Giáo dục công dân.
Từ khóa: B-learning, năng lực, phát triển chuyên môn, giáo viên Giáo dục công dân

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG TRI THỨC TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “TOÁN TỐI ƯU VÀ QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG TRI THỨC TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “TOÁN TỐI ƯU VÀ QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 09:26 05/08/2020

Tóm tắt: Dạy học môn Toán theo hướng gắn với thực tiễn đang là một xu thế trong nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam, trong đó có cả bậc Đại học. Nghiên cứu này trình bày một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng tri thức toán học vào thực tiễn cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thông qua quá trình dạy học học phần “Toán tối ưu và Quy hoạch thực nghiệm”- một học phần mới của chương trình đào tạo. Các biện pháp cơ bản tập trung vào việc tổ chức cho sinh viên xây dựng các mô hình toán cho các bài toán thực tiễn, tăng cường liên hệ với các yếu tố thực tiễn để đưa vào bài giảng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập các học phần Toán.
Từ khóa: Toán tối ưu và Quy hoạch thực nghiệm, năng lực, vận dụng toán học, sinh viên, Đại học Công nghiệp Hà Nội

27. DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC SUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

27. DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC SUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 09:26 05/08/2020

Tóm tắt: Quá trình dạy học các học phần toán có vai trò to lớn trong việc góp phần hình thành và phát triển cho sinh viên năng lực toán học; bao gồm nhiều thành tố, trong đó có thành tố rất quan trọng là năng lực mô hình hoá toán học. Bài viết trình bày một phương án tổ chức dạy học xác suất bằng cách vận dụng, cụ thể hóa quy trình mô hình hóa toán học với tình huống giải toán xác suất, nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên thông qua môn học Xác suất ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Từ khóa: giải toán xác suất, năng lực, mô hình hóa toán học, sinh viên

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây