23. NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU  CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

23. NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Đọc hiểu là yếu tố quan trọng trong việc tiếp nhận giá trị thẩm mĩ của văn bản nghệ thuật. Ở trường tiểu học, để hướng dẫn học sinh cách tiếp cận nội dung và nghệ thuật của văn bản đều phải thông qua đọc hiểu của giáo viên. Nâng cao năng lực đọc hiểu cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học đọc hiểu, phát triển năng lực văn học cho học sinh tiểu học là vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Bắc trên các phương diện: giúp sinh viên nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng đọc hiểu; bồi dưỡng vốn văn học và kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên qua các học phần liên quan; tổ chức rèn kĩ năng đọc hiểu qua thực hành dạy học và bài tập đọc hiểu. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực đọc hiểu của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Tây Bắc đã có những cải thiện nhất định, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, còn nhiều sinh viên đọc hiểu chưa tốt, không ít sinh viên còn tỏ ra lúng túng khi tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản. Do đó, tìm biện pháp nâng cao năng lực đọc hiểu cho sinh viên là rất cần thiết.
Từ khóa: nâng cao, năng lực đọc hiểu, sinh viên, ngành Giáo dục Tiểu học.

05. Thiết kế một số bài tập hỗ trợ dạy học phần văn bản nhật dụng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 9

05. Thiết kế một số bài tập hỗ trợ dạy học phần văn bản nhật dụng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 9

 14:26 14/04/2020

Tóm tắt: Hiện nay, dạy học phát triển năng lực đang trở thành xu thế trên thế giới, trong đó, năng lực đọc hiểu trở thành năng lực cốt lõi trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Dựa trên quan niệm đọc hiểu của PISA, bài viết đề xuất một số bài tập hỗ trợ học sinh đọc hiểu văn bản nhật dụng đối với học sinh lớp 9 theo hướng đánh giá năng lực.
Từ khóa: đánh giá, văn bản nhật dụng, năng lực đọc hiểu, bài tập.

09. Dạy học bằng trải nghiệm qua hình thức kịch hóa văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí của tác giả Ngô gia văn phái (Ngữ văn 9, tập 1) nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

09. Dạy học bằng trải nghiệm qua hình thức kịch hóa văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí của tác giả Ngô gia văn phái (Ngữ văn 9, tập 1) nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

 17:16 06/03/2019

Tóm tắt: Để nâng cao năng lực đọc hiểu trong học tập môn Ngữ văn, giáo viên cần chủ động đa dang hóa các phương pháp dạy học. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập vấn đề dạy học bằng trải nghiệm qua hình thức kịch hóa văn bản Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái) tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, góp phần hình thành phát triển các năng lực nói chung và năng lực đọc hiểu nói riêng cho học sinh.
Từ khóa: Năng lực đọc hiểu, trải nghiệm, kịch hóa.

08. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH  TRƯỚC KHI ĐỌC VĂN BẢN  "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU  (CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12)

08. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TRƯỚC KHI ĐỌC VĂN BẢN "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CỦA NGUYỄN MINH CHÂU (CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12)

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu là truyện ngắn tiêu biểu cho sáng tác của Nguyễn Minh Châu ở nhiều phương diện như: đề tài, bút pháp, tư duy thẩm mĩ, điểm nhìn nghệ thuật... Để phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh, chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp cụ thể trong giai đoạn trước khi đọc hiểu văn bản như: Tổng quan về văn bản, Kết nối trải nghiệm, Ghế ngồi tác giả. Những biện pháp trên có thể giúp học sinh trở thành chủ thể quá trình đọc, kết nối những vấn đề của văn bản với thực tiễn cuộc sống, phát triển tư duy khái quát tổng hợp, tăng cường hứng thú học tập.... từ đó góp phần phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) và nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn.
Từ khóa: Biện pháp, năng lực đọc hiểu, trước khi đọc văn bản, học sinh, Chiếc thuyền ngoài xa.

15. Xu hướng nghiên cứu phát triển năng lực đọc hiểu tiếng Nhật cho sinh viên đại học chuyên ngành ngôn ngữ Nhật 

15. Xu hướng nghiên cứu phát triển năng lực đọc hiểu tiếng Nhật cho sinh viên đại học chuyên ngành ngôn ngữ Nhật 

 11:01 05/10/2017

Tóm tắt: Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực biết tiếng Nhật tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đa số sinh viên đại học ngoại ngữ tiếng Nhật sau khi ra trường vẫn chưa vận dụng được ngay trong điều kiện làm việc thực tế, đặc biệt là việc đọc hiểu. Nguyên nhân là do trong quá trình học tập, nhà trường chưa đầu tư nhiều các hình thức dạy học phát triển năng lực cho sinh viên. Bài viết trình bày các xu hướng nghiên cứu dạy học đọc hiểu tiếng Nhật, từ đó đề xuất một số biện pháp để phát triển năng lực đọc hiểu tiếng Nhật cho sinh viên đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật.
Từ khóa: năng lực đọc hiểu, đọc hiểu tiếng Nhật, dạy học đọc hiểu tiếng Nhật, sinh viên đại học, chuyên ngành ngôn ngữ Nhật, xu hướng nghiên cứu, phát triển năng lực đọc hiểu tiếng Nhật.

13. Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê

13. Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê

 11:12 27/09/2016

Tóm tắt: Trong thời đại bùng nổ thông tin, thông tin thống kê tràn ngập xung quanh chúng ta và được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó bảng biểu và biểu đồ thống kê là một dạng trình bày số liệu khá phổ biến. Bài viết trình bày một số vấn đề về việc giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê.
Từ khóa: sinh viên, rèn luyện, năng lực đọc hiểu, bảng biểu, biểu đồ thống kê.

19. Một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

19. Một số định hướng nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

 16:14 15/09/2016

Văn bản nghị luận có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển những năng lực cần thiết cho học sinh, như: năng lực đọc viết; năng lực giao tiếp, làm chủ ngôn ngữ; năng lực tư duy và tư duy phê phán; năng lực văn hóa và liên văn hóa. Vì vậy, dạy học văn bản nghị luận cần hướng dẫn học sinh tiếp cận, nhận diện các vấn đề đương đại; đối thoại với các vấn đề cuộc sống; tạo bản lĩnh phản biện... Bài viết đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh trung học phổ thông.

12. Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh phổ thông - mục tiêu tất yếu của chương trình Ngữ Văn

12. Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh phổ thông - mục tiêu tất yếu của chương trình Ngữ Văn

 11:02 15/09/2016

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về đào tạo, giáo dục học sinh theo hướng tiếp cận năng lực, xu thế phát triển tất yếu trong việc xây dựng chương trình và quá trình dạy học của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết đề cập phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trung học phổ thông - nhìn từ xu hướng tiếp cận năng lực trong việc xây dựng chương trình phổ thông; phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trung học phổ thông - nhìn từ bản chất hoạt động đọc hiểu. Qua đó, góp phần phát triển năng lực học tập nói chung, năng lục học môn Ngữ Văn nói riêng cho học sinh trung học phổ thông trong tình hình hiện nay.

11. Phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh khi dạy học đoạn trích “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê (Ngữ văn 9)

11. Phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh khi dạy học đoạn trích “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê (Ngữ văn 9)

 23:44 14/07/2016

Đọc hiểu văn bản là điều kiện cần đối với người học, luôn hiện diện trong hoạt động dạy học, những hoạt động tự học, nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu tri thức và nhu cầu thẩm mĩ của con người trong cuộc sống. Bài báo trình bày về hoạt động đọc hiểu văn bản, dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương; năng lực đọc hiểu tác phẩn văn chương của học sinh lớp 9 và đặc điểm của đoạn trích “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. Tác giả trình bày tiến trình dạy học phát triển năng lực đọc hiểu trong giờ dạy đoạn trích trên; một số nhận xét và bài học kinh nghiệm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây