9. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN  DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC

9. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo viên là thành tố có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục. Do vậy, đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên là việc làm thiết yếu của nhà quản lí nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học đang gặp phải những khó khăn và thách thức. Bài báo trình bày những nét chính về thực trạng đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học, làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thực trạng.
Từ khóa: Năng lực, khiếm thị, học sinh khiếm thị, tiểu học, năng lực chuyên môn.

21. XÁC ĐỊNH NHU CẦU BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ  ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỚI

21. XÁC ĐỊNH NHU CẦU BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỚI

 18:44 28/10/2019

Tóm tắt: Xác định nhu cầu bồi dưỡng năng lực chuyên môn của cán bộ quản lí, giáo viên người dân tộc thiểu số để thực hiện chương trình mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang lại hiệu quả cho việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng. Bài viết phân tích sự cần thiết của hoạt động bồi dưỡng; yêu cầu về bồi dưỡng; một số vấn đề về hoạt động hoạt động bồi dưỡng;cách thức xác định nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ quản lí, giáo viên người dân tộc thiểu số nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai thực hiện tốt chương trình mới.
Từ khóa: Nhu cầu bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, chương trình mới.

03. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình mới

03. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình mới

 17:28 14/02/2019

Tóm tắt: Giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thành công trong triển khai, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên tiểu học ở vùng cao hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về kiến thức, kĩ năng, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Trên cơ sở khảo sát năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học ở 5 huyện vùng cao tỉnh Lào Cai, bài viết đề cập một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học, đáp ứng yêu cầu chương trình mới.
Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, giáo viên tiểu học, vùng cao.

05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

 09:47 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới và năng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.
Từ khóa: phẩm chất, năng lực chuyên môn, đội ngũ cán bộ quản lí, trường chính trị, Bắc Trung bộ.

3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC  Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 16:17 24/04/2017

Biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường tiểu học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay là: Phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ GV tiếng Anh theo chuẩn nghề nghiệp, đổi mới hình thức, phương pháp, phương tiện dạy học, mở rộng môi trường thực hành tiếng Anh cho HS, duy trì nền nếp, rút kinh nghiệm và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học.

5. Phối hợp giữa trường dạy nghề và các cơ sở sử dụng lao động  trong việc  nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề

5. Phối hợp giữa trường dạy nghề và các cơ sở sử dụng lao động trong việc nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày sự phối hợp giữa trường dạy nghề và các cơ sở sử dụng lao động trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật công nghệ mới và kinh nghiệm dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây