14. KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM

14. KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM

 07:36 28/07/2020

Tóm tắt: Bồi dưỡng giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nền giáo dục ở mỗi quốc gia, trong đó hạt nhân của bồi dưỡng giáo viên chính là bồi dưỡng năng lực dạy học cho họ. Kinh nghiệm về quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tại một số quốc gia trên thế giới, nhất là ở các nước có nền giáo dục phát triển tiên tiến là bài học quý giá khi áp dụng trong quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại Việt Nam.
Từ khóa: Kinh nghiệm, bồi dưỡng, năng lực dạy học.

51. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT DỰA VÀO GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM

51. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT DỰA VÀO GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM

 03:49 29/10/2019

Tóm tắt: Trong xu hướng đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, giáo dục trải nghiệm sáng tạo trở thành một yêu cầu bắt buộc. Những giá trị mà giáo dục trải nghiệm đem lại cho người học đã mở ra định hướng quan trọng trong giáo dục đại học ở Việt Nam. Bài viết phân tích hệ thống năng lực dạy học môn nghệ thuật ở trường phổ thông; vai trò, đặc điểm và yêu cầu của giáo dục trải nghiệm trong phát triển năng lực dạy học nghệ thuật; từ đó đưa ra những giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực giáo viên nghệ thuật.
Từ khóa: Năng lực dạy học, giáo dục trải nghiệm, sư phạm nghệ thuật.

8. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

8. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

 04:13 08/07/2019

Tóm tắt: Việc xác định chương trình, quá trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở trường phổ thông là một vấn đề quan trọng. Từ quá trình nghiên cứu lí luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng giáo viên trong thời gian qua, chúng tôi đưa ra một định hướng mới nhằm tiếp tục bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên phổ thông. Bài viết đề cập vấn đề đổi mới công tác bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên phổ thông.
Từ khóa: giáo viên, năng lực dạy học, đổi mới.

03. Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

03. Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 09:48 11/11/2018

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng năng lực dạy học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An qua đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Từ khóa: Năng lực, năng lực dạy học, sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

10. NHỮNG NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHI DẠY HỌC MỘT SỐ MÔN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

10. NHỮNG NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHI DẠY HỌC MỘT SỐ MÔN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 21:07 15/11/2017

Tóm tắt: Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học được chú trọng nhiều trong chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. Để có đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn thì trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung, trường cao đẳng sư phạm nói riêng, năng lực dạy học của giảng viên cần được quan tâm và được hiểu rõ thông qua công tác đào tạo, rèn kĩ năng nghề cho sinh viên. Bài viết trình bày một số năng lực cần thiết của giảng viên khi dạy học ở trường cao đẳng sư phạm.
Từ khóa: năng lực, năng lực dạy học, giảng viên.

06. Thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên các trường đại học sư phạm nghệ thuật 

06. Thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên các trường đại học sư phạm nghệ thuật 

 23:27 04/10/2017

Tóm tắt: Nghề dạy học có một hệ thống năng lực đặc trưng đã được nhiều nhà tâm lí, giáo dục học trên thế giới và ở nước ta nghiên cứu khá đầy đủ và tỉ mỉ. Tuy nhiên, những nghiên cứu về năng lực dạy học nghệ thuật còn ít được quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu này của chúng tôi nhằm phản ánh thực trạng quá trình rèn luyện phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm nghệ thuật làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục nghệ thuật đảm bảo yêu cầu xã hội về phát triển giáo dục đào tạo.
Từ khóa: Năng lực dạy học, định hướng phát triển năng lực, sư phạm nghệ thuật.

36.	 Rèn luyện năng lực dạy học của sinh viên khoa Lịch sử - trường đại học sư phạm Hà Nội qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

36. Rèn luyện năng lực dạy học của sinh viên khoa Lịch sử - trường đại học sư phạm Hà Nội qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

 04:28 19/07/2017

Bài báo trình bày vai trò, ý nghĩa của việc hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên khoa Lịch sử - trường ĐHSPHN, thực tiễn của công tác này và đưa ra một số hình thức để rèn luyện NLDH cho sinh viên khoa Lịch sử của trường.

14. Biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học kĩ năng thực hành cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14. Biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học kĩ năng thực hành cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 21:59 06/06/2017

Tóm tắt: Để dạy giỏi môn Thể dục, giáo viên không chỉ cần hiểu biết sâu sắc kiến thức lí thuyết mà còn phải có năng lực giảng dạy kĩ năng thực hành. Vì vậy việc bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển ở sinh viên ngành sư phạm Giáo dục thể chất những kĩ năng, kĩ xảo phục vụ tốt cho việc giảng dạy sau này là một nhân tố mang tính chất quyết định. Báo cáo này đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học kĩ năng thực hành cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Thể dục ở nhà trường phổ thông sau này.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, Kĩ năng thực hành, năng lực dạy học, Giáo dục phổ thông.

37. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN     QUA VIỆC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN THẢO LUẬN ĐỂ LỰA CHỌN     PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỪNG NỘI DUNG CỤ THỂ

37. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN QUA VIỆC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN THẢO LUẬN ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỪNG NỘI DUNG CỤ THỂ

 21:50 03/05/2017

Thực tiễn dạy học cho thấy, đứng trước một nội dung bài học sinh viên thường lúng túng trong việc xác định được những kiến thức trọng tâm của bài cũng như lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp với nội dung đó. Từ việc tìm hiểu thực trạng dạy học toán cho sinh viên sư phạm toán, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện cho sinh viên biết cách lựa chọn những phương pháp dạy học phụ hợp đối với từng nội dung dạy học cụ thể ở trường phổ thông.

6. Năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

6. Năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

 03:18 27/02/2017

Bài báo trình bày tóm lược về năng lực dạy học tiểu học và kết quả nghiên cứu thực trạng năng lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

12. Áp dụng phương pháp DACUM xác định nội dung rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên các trường đại học sư phạm kĩ thuật

12. Áp dụng phương pháp DACUM xác định nội dung rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên các trường đại học sư phạm kĩ thuật

 22:13 19/02/2017

Bài báo giới thiệu phương pháp phân tích nghề theo DACUM, đặc điểm và mô hình hoạt động giáo viên dạy nghề và xác định nội dung rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên các trường đại học sư phạm kĩ thuật theo DACUM.

12. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học qua “ nghiên cứu bài học”

12. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học qua “ nghiên cứu bài học”

 20:46 19/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và phương pháp bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học qua “ nghiên cứu bài học” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

10. Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật theo tiếp cận năng lực thực hiện

10. Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật theo tiếp cận năng lực thực hiện

 21:34 10/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật và xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện.

19. Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học ở trường trung học phổ thông

19. Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học ở trường trung học phổ thông

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày tổng quan về dạy học tích hợp và quan điểm về dạy học tích hợp các môn học từ đó hình thành năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học phổ thông.

3. Bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp

3. Bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp

 23:43 25/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của tổ chuyên môn trong việc phát triển năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên, tình hình bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên và một số đề xuất về bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp.

18. Tích hợp bồi dưỡng một số yếu tố của năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm vật lí trong dạy học học phần quang học

18. Tích hợp bồi dưỡng một số yếu tố của năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm vật lí trong dạy học học phần quang học

 23:38 11/09/2016

Bài báo trình bày khái quát về khái niệm và đặc trưng của dạy học tích hợp, thực hiện quan điểm tích hợp kiến thức chuyên ngành và kiến thức về khoa học giáo dục trong dạy học phần "quang học", một số thành tố năng lực dạy học rèn luyện cho sinh viên qua học phần này.

13. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán trong dạy học một số học phần toán cơ bản

13. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán trong dạy học một số học phần toán cơ bản

 21:51 07/09/2016

Bài báo trình bày về năng lực dạy học môn Toán, định hướng sư phạm trong dạy học các học phần Toán cơ bản, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toán học ở trường phổ thông.

11. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua nghiên cứu bài học

11. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua nghiên cứu bài học

 03:18 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về quá trình, quy trình nghiên cứu bài học; năng lực dạy học cần bồi dưỡng cho sinh viên ngành giáo dục tình huống và bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua quá trình nghiên cứu bài học.
Từ khóa: Bồi dưỡng, năng lực dạy học, sinh viên, giáo dục tiểu học, nghiên cứu bài học.

10. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên nghành sư phạm Lịch sử trước yêu cầu đổi mới

10. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên nghành sư phạm Lịch sử trước yêu cầu đổi mới

 22:04 04/08/2016

Bài viết trình bày: - Năng lực và năng lực dạy học của giáo viên Lịch sử; - Thực tiễn hoạt động đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; - Một số giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên nghành sư phạm Lịch sử trước yêu cầu đổi mới như: đổi mới hoạt động đào tạo sinh viên nghành sư phạm Lịch sử, phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Lịch sử qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tăng cường liên kết giữa các bộ phận chức năng của nhà trường để làm tốt công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

12. Thực trạng kiểm tra, đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm

12. Thực trạng kiểm tra, đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm

 00:06 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về quan niệm kiểm tra, đánh giá trong đào tạo giáo viên và tác giả phân tích kết quả khảo sát sinh viên ở các trường đại học: - Về mức độ đáp ứng mục tiêu đánh giá kết quả đào tạo năng lực dại học của sinh viên ngành sư phạm; - Về hình thức, thời điểm, đối tượng đánh giá kết quả đào tạo năng lực dại học của sinh viên nghành sư phạm; - Về tiêu chuẩn quan trọng nhất của giáo viên trung học phổ thông; - Về tiêu chí đánh giá năng lực dạy học của sinh viên nghành sư phạm; - Về phương pháp, công cụ đánh giá năng lực dạy học của sinh viên nghành sư phạm; - Về phản hồi kết quả đánh giá năng lực dạy học của sinh viên; - Về thời điểm đánh giá năng lực dạy học của sinh viên thực tập sư phạm; - Về hiệu quả của việc đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của sinh viên hiện nay; - Về mức độ cần thiết của việc đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của sinh viên hiện nay.
Từ khoá: Kiểm tra, đánh giá, năng lực dạy học, sinh viên.

14. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở THPT

14. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở THPT

 09:06 07/07/2016

Bài báo trình bày kết quả khảo sát đội ngũ giảng viên của một số trường đại học sư phạm (ĐH Hải Phòng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Tây Bắc, ĐH Hồng Đức, ĐH Đồng Tháp, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên) về nhận thức của giáo viên Toán về năng lực dạy học Toán; tình hình giáo viên Toán thực hiện những hoạt động dạy học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; năng lực tiến hành những hoạt động dạy học Toán của giáo viên trung học phổ thông; nhận thức của sinh viên về chuẩn nghề nghiệp giáo viên; nhân thức của sinh viên về sự cần thiết của những kĩ năng cần rèn luyện trong thực hành lí luận dạy học đối với nội dung Hàm số... Từ đó, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây