23. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

23. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 05:35 04/01/2019

Tóm tắt: Việc sử dụng giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là vấn đề mới nhưng cũng chưa thực sự được coi trọng; nhiều trường sử dụng giảng viên chưa khoa học, làm theo cảm tính hoặc thói quen nên hiệu quả làm việc không cao. Bài viết đề xuất một số giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật về giảng viên, tạo động lực, môi trường cho giảng viên làm việc…
Từ khóa: Sử dụng, giảng viên, trường chính trị, năng lực giảng dạy, động lực.

44. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC  CHO GIÁO VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TIỂU HỌC TỈNH HÒA BÌNH HƯỚNG TỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

44. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TIỂU HỌC TỈNH HÒA BÌNH HƯỚNG TỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 23:09 22/08/2017

Năng lực giảng dạy của giáo viên là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả sự đổi mới trong giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay giáo dục của tỉnh Hòa Bình đang phải đối mặt với những thách thức về năng lực giảng dạy, đặc biệt là giáo viên người dân tộc thiểu số. Bài viết này đã kiểm tra năng lực giảng dạy của các giáo viên người dân tộc thiểu số Thái, H’Mông, Dao, Tày ở các trường tiểu học và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên. Kết quả cho thấy, giáo viên người dân tộc thiểu số thường gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất giảng dạy, kiến thức về các môn học và sử dụng tiếng Việt. Bài viết đề xuất các giải pháp thích hợp với mục tiêu thay đổi tình hình hiện tại của địa phương.

21.	Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra tại các trường cao đẳng nghề

21. Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra tại các trường cao đẳng nghề

 23:34 13/07/2017

Bài viết trình bày một số yêu cầu cơ bản trong đào tạo theo chuẩn đầu ra; các yêu cầu cơ bản về năng lực giảng dạy của giáo viên trong đào tạo theo chuẩn đầu ra; các nội dung bồi dưỡng năng lực giảng dạy của giáo viên theo yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra; một số đề xuất về việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giáo viên các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn hiện nay.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây