7. RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KĨ NĂNG THIẾT KẾ  CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN  THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH  TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

7. RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN THEO HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 22:31 28/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về khái niệm năng lực và năng lực sinh học của học sinh cấp trung học phổ thông; đồng thời, chỉ ra các đặc trưng của việc đánh giá theo năng lực và vấn đề thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo hướng đánh giá năng lực học sinh. Từ đó, chúng tôi đề xuất một quy trình rèn luyện cho sinh viên đại học kĩ năng thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo hướng đánh giá năng lực học sinh trong quá trình dạy học môn Sinh học cấp trung học phổ thông.
Từ khoá: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, chương trình giáo dục phổ thông, năng lực học sinh, đánh giá theo năng lực.

04. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh

04. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh

 00:30 21/03/2018

Tóm tắt: Tiểu học là bậc học đào tạo những cơ sở ban đầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản, hình thành và phát triển những đường nét cơ bản của nhân cách. Do vậy, giáo dục ở bậc tiểu học mang tính chất đặc biệt, có bản sắc riêng, với tính sư phạm đặc trưng. Nội dung bài báo đề cập năng lực dạy học và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học để có thể thực hiện tốt quá trình dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Năng lực, bồi dưỡng năng lực, giáo viên tiểu học, năng lực học sinh, phát triển năng lực.

15.Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông

15.Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông

 10:33 16/07/2017

Xuất phát từ đặc trưng của bộ môn Lịch sử và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông Việt Nam hiện nay, chúng tôi đề xuất biện pháp “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông”. Đây sẽ là một giải pháp nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giao dục, hội nhập khu vực và quốc tế.

5. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học

5. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học

 03:56 03/04/2017

Trong quá trình đổi mới giáo dục hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Bên cạnh trách nhiệm của giáo viên, người thực hiện đổi mới phương pháp dạy học để phát triển ý chí, sự sáng tạo, chủ động, tự nhận thức trong học tập, vai trò của giáo viên chủ nhiệm sẽ góp phần đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình quản lí những hoạt động học tập và hoạt động sáng tạo, giúp hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

2. Quản lí hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2. Quản lí hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 10:43 14/09/2016

Đổi mới giáo dục phổ thông nhằm: tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo, tự học, học tập suốt đời. Để thực hiện mục tiêu trên, đòi hỏi giáo dục phổ thông phải đổi mới căn bản, toàn diện, hướng vào sự phát triển năng lực học sinh trên tất cả mọi phương diện. Bài viết nghiên cứu về vấn đề này.

8. Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học môn Lịch sử ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh

8. Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học môn Lịch sử ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh

 21:50 07/09/2016

Hiện nay, vấn đề dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh đang được quan tâm nghiên cứu ở các phương diện và cấp độ khác nhau. Trên cơ sở làm rõ vấn đề dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực học sinh, bài viết này đề cập đến thực trạng sử dụng bài tập trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất một số biện pháp sử dụng bài tập trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh.

5. Tổng quan nghiên cứu vấn đề giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

5. Tổng quan nghiên cứu vấn đề giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 23:54 26/08/2016

Bài viết trình bày : - Những nghiên cứu ở nước ngoài gồm: quan niệm về năng lực, tiếp cận năng lực trong giáo dục, các đặc tính cơ bản của tiếp cân năng lực trong giáo dục, phát triển chương trình giáo dục theo tiếp cận năng lực; - Những nghiên cứu trong nước gồm: những vấn đề chung của năng lực, xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây