50. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

50. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Hiện nay, do những điều kiện khác nhau nên việc vận dụng những biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nói chung và năng lực hợp tác nói riêng cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết trình bày một số biện pháp nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử trên ba mặt: kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, phát triển kĩ năng và hình thành những năng lực cần thiết trong học tập cũng như thực tiễn cuộc sống.
Từ khóa: năng lực hợp tác, dạy học lịch sử, trung học phổ thông

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 08:47 15/09/2016

Năng lực hợp tác là khả năng tương tác lẫn nhau, trong đó mỗi cá nhân thể hiện sự tích cực, tự giác, sự tương tác trực diện và trách nhiệm cao trên cơ sở huy động những tri thức, kĩ năng của bản thân nhằm giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ chung. Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc làm cần thiết góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Việc phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bài viết đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đó.

11. Thực trạng năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở

11. Thực trạng năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở

 10:27 14/09/2016

Bài viết trình kết quả khảo sát 150 cán bộ quản lí và 925 học sinh ở 5 trường trung học cơ sở tại Hải Phòng và Thái Bình vào năm 2014 về thực trạng năng lực hợp tác (nhận thức của giáo viên và học sinh về năng lực hợp tác; đánh giá của giáo viên và học sinh về nhận thức, thái độ hợp tác; biểu hiện về mặt kĩ năng hợp tác) và nhận thức về sự cần thiết phải phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở.

7. Đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông

7. Đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông

 15:23 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về một số khái niệm như năng lực, năng lực hợp tác, chuẩn đầu ra về năng lực hợp tác; đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Đánh giá, năng lực hợp tác, dạy học, trung học phổ thông.

11. Một số hình thức tổ chức đánh giá kết quả học tập nhóm theo hướng bồi dưỡng năng lực hợp tác

11. Một số hình thức tổ chức đánh giá kết quả học tập nhóm theo hướng bồi dưỡng năng lực hợp tác

 11:04 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản: về đánh giá kết quả học tập, về năng lực hợp tác; - Các quy tắc đánh giá kết quả học tập nhóm theo hướng tăng cường năng lục hợp tác; - Một số hình thức tổ chức đánh giá kết quả học tập nhóm theo hướng tăng cường năng lực hợp tác như: tổ chức đánh giá thông qua việc làm bài tập ở nhà, tổ chức đánh giá thông qua bài kiểm tra viết tự luận, tổ chức đánh giá thông qua trình bài báo cáo thuyết trình. Tiếp đó, tác giả nêu những lưu ý nhằm nâng cao hiệu quả của các hình thức đánh giá kết quả học tập nhóm theo hướng tăng cường năng lực hợp tác cho học sinh.
Từ khoá: Đánh giá, kết quả học tập nhóm, năng lực hợp tác.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây