5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 03:42 28/06/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học và quản lí dạy học ở trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học; khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài nhà trường và bên trong nhà trường đến quản lí dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường và phát triển năng lực học tập cho người học.
Từ khóa: quản lí dạy học, năng lực người học, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

14. Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học

14. Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học

 00:13 08/01/2018

Tóm tắt: Lí luận nhận thức của chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định quá trình nhận thức của con người đi theo con đường từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng trở lại thực tiễn. Đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan. Tâm lý học hiện đại đã xác nhận tính đúng đắn của lí luận này. Đổi mới giáo dục và đào tạo phải xuất phát từ đổi mới trong giảng dạy. Bài viết này trình bày một ý tưởng của tác giả về phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực của người học được hình thành trên cơ sở áp dụng lí luận về nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Từ khóa: lí luận nhận thức, phương pháp giảng dạy, năng lực người học.

6. Rubric - công cụ đánh giá năng lực người học

6. Rubric - công cụ đánh giá năng lực người học

 22:15 04/04/2017

Rubric là một công cụ hiệu quả để đánh giá năng lực người học. Nó chưa được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam nhưng phổ biến trong nhiều nước, cũng như giáo dục quốc tế. Rubric không chỉ được áp dụng đến giáo dục mà còn trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Bài báo này sẽ giới thiệu khái quát về Rubric và xây dựng một số ví dụ cụ thể.

07. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần - thành tố đảm bảo chất lượng đào tạo ở bậc đại học

07. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần - thành tố đảm bảo chất lượng đào tạo ở bậc đại học

 04:24 24/03/2017

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng sống còn của cơ sở đào tạo đại học. Một trong những thành tố bảo bảo chất lượng đào tạo của nhà trường là kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Bài viết phân tích những vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phát triển năng lực người học và tìm ra những biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: kiểm tra đánh giá kết quả học, năng lực người học, đảm bảo chất lượng.

13. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học

13. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực người học

 09:48 07/07/2016

Bài viết trình bày định hướng cách đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh cách khai thác và đánh giá kĩ năng khai thác một số loại kênh hình trong dạy học lịch sử. Tác giả đã nêu vài ví dụ cụ thể minh họa cho các định hướng trên.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây