3. NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Đẩy mạnh tính tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên là thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên, là một trong những biện pháp hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp phân tích sản phẩm nhằm khái quát về tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên.
Từ khóa: năng lực, năng lực nghiên cứu khoa học, giảng viên đại học, giáo dục đại học Việt Nam

13. Quy trình xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông

13. Quy trình xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông

 11:35 20/01/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh là vấn đề cấp thiết trong giáo dục hiện nay. Dạy học theo dự án là một trong số các phương thức dạy học tích cực. Xây dựng các dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh để áp dụng trong dạy học là rất quan trọng. Nội dung bài viết của tác giả sẽ chia sẻ về vấn đề: Nguyên tắc thiết kế một dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh; Quy trình thiết kế một dự án học tập; Ví dụ minh họa trong dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12).
Từ khóa: Dạy học dự án, Dự án học tập, Năng lực nghiên cứu khoa học.

11. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ (SINH HỌC 11)

11. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ (SINH HỌC 11)

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: Sử dụng hoạt động thực hành thí nghiệm theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là một trong những biện pháp quan trọng, góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế hoạt động thực hành thí nghiệm theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh. Vận dụng quy trình để thiết kế các dạng hoạt động thực hành thí nghiệm trong dạy học phần Sinh học cơ thể (Sinh học 11).
Từ khóa: hoạt động thực hành thí nghiệm, năng lực nghiên cứu khoa học, phần Sinh học cơ thể

42.	Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

42. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

 19:45 23/07/2017

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên là vấn đề bức xúc nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, nâng cao năng lực nghiên cứu của sinh viên chính trong lĩnh vực đào tạo giáo viên về khoa học xã hội và nhân văn là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường, đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục về nội dung và phương pháp giảng dạy. Để thực hiện mục tiêu này, trường phải tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu cho giáo viên và sinh viên và ban hành các chính sách khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học.

17. Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhóm ngành khoa học xã hội bậc đại học

17. Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhóm ngành khoa học xã hội bậc đại học

 17:58 09/07/2017

Tóm tắt: Đối với một trường đại học, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ cơ bản có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Thực tế cho thấy, nếu tổ chức tốt hai nhiệm vụ này không chỉ có ý nghĩa nâng cao tiềm lực, uy tín khoa học của nhà trường, mà còn trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Bài viết này sẽ tập trung phân tích thực trạng của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhóm ngành Khoa học Xã hội trong các trường đại học hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhóm ngành này.
Từ khóa: Năng lực nghiên cứu khoa học, sinh viên, đại học.

08. Tiếp cận năng lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm

08. Tiếp cận năng lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm

 14:55 05/07/2017

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cần được thực hiện sâu rộng hơn nữa để đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển giáo dục đại học hiện nay. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học không chỉ để thực hành các kỹ năng nghiên cứu, mà còn phải tạo ra kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thực tế với bản thân và với xã hội.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên.

2. Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên phổ thông

2. Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên phổ thông

 23:40 24/12/2016

Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng đối với người giáo viên phổ thông. Nghiên cứu khoa học vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của người giáo viên. Tuy nhiên, chương trình đào tạo giáo viên hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của người học. Trên cơ sở phân tích thực trạng chương trình đào tạo hiện nay, bài viết đề xuất một số biện pháp góp phần đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của người giáo viên phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây