5. Thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

5. Thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 23:30 19/09/2018

Tóm tắt: Bài viết mô tả thực trạng năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp ở các trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả khảo sát cho thấy, cán bộ quản lí chỉ mới đạt ở mức độ hiểu và bắt chước vận dụng những vấn đề liên quan đến năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp. Việc nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học tích hợp sẽ giúp cho cán bộ quản lí được bổ sung thêm những phẩm chất và năng lực cần thiết để có thể đáp ứng kịp thời việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa của nước ta hiện nay.
Từ khoá: năng lực, tích hợp, năng lực quản lí, dạy học tích hợp, Đồng bằng sông Cửu Long.

03. Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục

03. Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục

 20:20 06/03/2018

Tóm tắt: Bài viết nêu một số nội hàm về quản lí minh triết - sự cần thiết đối với người cán bộ quản lí để có hiệu quả. Từ thực tiễn quản lí, với yêu cầu quản lí minh triết, nhóm tác giả trình bày các năng lực cốt lõi của cán bộ quản lí giáo dục với 3 tầng năng lực, bao gồm 10 năng lực cụ thể.
Từ khóa: cán bộ quản lí giáo dục, năng lực quản lí, quản lí minh triết.

22. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÍ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯƠC TA HIỆN NAY

22. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÍ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯƠC TA HIỆN NAY

 12:14 01/10/2017

Tóm tắt: Quản lí Nhà nước là một hoạt động phức tạp, Nhà nước là cơ quan quyền lực của quốc gia. Vì vậy, đòi hỏi nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vừa mang tính khách quan tất yếu cũng là yêu cầu của thời đại. Ngày nay, đất nước đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều này đòi hỏi cán bộ chủ chốt cấp cơ sở phải nỗ lực phấn đấu đem hết tài năng, sức lực phục vụ Tổ quốc. Muốn vậy phải có một đội ngũ cán bộ công chức có trình độ cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, có khả năng hội nhập cao. Do vậy, nâng cao năng lực quả lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.
Từ khóa: Năng lực, năng lực quản lí, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

11.	Nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí trường trung học cơ sở ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

11. Nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí trường trung học cơ sở ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 23:28 13/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí; một số nội dung trọng tâm trong hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí trường trung học cơ sở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

29. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

29. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

 07:12 09/07/2017

Tóm tắt: Trong hệ thống chính trị ở nước ta, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở còn có vai trò huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn là một trong ba vấn đề cơ bản và bức xúc cần tập trung giải quyết; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp nhân dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lí và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở.
Từ khóa: Năng lực, cán bộ chủ chốt, năng lực quản lí, cán bộ cơ sở.

18. Thực trạng và định hướng hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Hòa Bình

18. Thực trạng và định hướng hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Hòa Bình

 23:12 23/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Hòa Bình và định hướng quản lí hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THPTcủa Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình nhằm trang bị cho Hiệu trưởng các trường THPT năng lực quản lí, điều hành tốt các hoạt động của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây