8. VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 3  TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC NGHIỆM KHOA HỌC GIÁO DỤC

8. VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC NGHIỆM KHOA HỌC GIÁO DỤC

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Dạy học Tập làm văn ở tiểu học nói chung và ở lớp 3 nói riêng thường hướng tới các sản phẩm đầu ra là các đoạn văn, bài văn tả hoặc kể theo yêu cầu được đưa ra với cách dạy viết dựa trên sản phẩm. Điều đó rất cần nhưng chưa hẳn đã giúp học sinh phát huy được hết năng lực của mình và tạo ra được các sản phẩm sáng tạo mang đặc điểm trí tuệ cá nhân học sinh. Bài viết này đề cập một biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua việc đa dạng hóa hình thức trình bày sản phẩm Tập làm văn phù hợp với đặc điểm trí tuệ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 3. Biện pháp này đã được thử nghiệm dạy học ở Trường Tiểu học Thực nghiệm Khoa học Giáo dục và nhận được kết quả khả quan.
Từ khóa: Tập làm văn, năng lực sáng tạo, đặc điểm trí tuệ

10. Hướng dẫn tự học trong thời đại “cấp độ công nghệ thứ 5” nhằm phát triển năng lực của sinh viên

10. Hướng dẫn tự học trong thời đại “cấp độ công nghệ thứ 5” nhằm phát triển năng lực của sinh viên

 22:34 09/02/2020

Tóm tắt: Để việc tự học của sinh viên có hiệu quả và khoa học, bài báo phân tích đặc điểm tự học để thấy tầm quan trọng của nó trong nền giáo dục hiện đại; đồng thời, đưa ra cơ sở lí luận của việc tự học nhằm góp phần xây dựng luận cứ cho các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học. Bài báo cũng đề xuất 03 giải pháp dạy cách tự học; phân tích mối quan hệ giữa tự học với học nhóm, tự đánh giá và ý nghĩa của việc tự học đối với lí luận và thực tiễn trong đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
Từ khóa: Tự học, học nhóm, năng lực sáng tạo, không gian học tập.

12. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật

12. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật

 17:38 06/04/2018

Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, trong đó vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho người học được xác định là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu này, cần hình thành cho sinh viên khả năng sáng tạo khi giải quyết các nhiệm vụ học tập/vấn đề kĩ thuật.
Bài viết tập trung phân tích về năng lực sáng tạo và đặc điểm của hoạt động sáng tạo kĩ thuật để định nghĩa năng lực sáng tạo kĩ thuật; xây dựng mô hình cấu trúc năng lực sáng tạo kĩ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật của sinh viên, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật.
Từ khóa: sáng tạo, năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo kĩ thuật.

36.Xây dựng và tổ chức hoạt động của câu lạc bộ khoa học nhằm phát triển khả năng sáng tạo và năng lực lãnh đạo của học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

36.Xây dựng và tổ chức hoạt động của câu lạc bộ khoa học nhằm phát triển khả năng sáng tạo và năng lực lãnh đạo của học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 21:45 16/07/2017

Bài viết chia sẻ cách thức xây dựng và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Khoa học trong Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Câu Lạc Bộ Khoa học không những tạo ra sân chơi học tập bổ ích cho học sinh, mà còn tạo ra đột phá trong việc giảng dạy của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo và khả năng lãnh đạo của học sinh. Những hoạt động của Câu lạc bộ thể hiện tính sáng tạo, tiến bộ, thái độ cầu thị, thái độ nghiêm túc cùng sự say mê của học sinh toàn trường với khoa học. Vì thế, chúng tôi kiến nghị có thể nhân rộng mô hình này trong các trường trung học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông ở Việt Nam.

22.Xây dựng chương trình nhà trường qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí

22.Xây dựng chương trình nhà trường qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí

 21:39 16/07/2017

Bài viết trình bày về cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình nhà trường trong dạy học Vật lí tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả của bài viết đề cập đến cách thức xây dựng chương trình nhà trường theo định hướng dạy học khoa học dựa trên hoạt động trải nghiệm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, hoạt động nghiên cứu khoa học để học sinh giải quyết vấn đề nhân đạo giúp các em học sinh vùng khó khăn trong học tập.

65.	Xây dựng các bài tập môn kĩ thuật số theo định hướng phát huy năng lực sáng tạo cho sinh viên

65. Xây dựng các bài tập môn kĩ thuật số theo định hướng phát huy năng lực sáng tạo cho sinh viên

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày tổng quan về dạy học sáng tạo; xây dựng các tiêu chí hình thành các bài tập môn Kĩ thuật số hướng đến phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên; xây dựng bài tập môn Kĩ thuật số rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên.

47. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua rèn luyện một số thao tác tư duy quan trọng trong dạy học dãy số viết theo quy luật

47. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua rèn luyện một số thao tác tư duy quan trọng trong dạy học dãy số viết theo quy luật

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày một số thao tác tư duy quan trọng và đặc trưng của năng lực sáng tạo; rèn luyện các thao tác tư duy khái quát hóa; đặc biệt hóa và tương tự cho sinh viên thông qua dạy học về dãy số viết theo quy luật.

29. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC VIÊN  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY

29. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY

 08:50 04/05/2017

Năng lực sáng tạo là đặc trưng hàng đầu của con người, là yếu tố quan trọng và là động lực to lớn chi phối, tác động trực tiếp đến sự phát triển của mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự. Từ yêu cầu khách quan đó, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan quân đội phải có phẩm chất và năng lực toàn diện, trong đó yếu tố năng lực sáng tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp họ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị và quân đội. Để phát triển có hiệu quả năng lực sáng tạo cho học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội trong tình hình mới, các nhà trường quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản.

48. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

48. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:23 14/03/2017

Bài viết căn cứ vào quá trình sáng tạo của Razumopxki để xây dựng tiêu chí đánh giá khả năng sáng tạo của sinh viên khi tham dự các hoạt động sáng tạo. Chúng tôi sử dụng các tiêu chí này để đề xuất các công cụ đo khả năng sáng tạo của học sinh. Sau khi hoàn thành công việc thử nghiệm, chúng tôi tìm thấy những công cụ hiệu quả như chúng ta mong đợi.

57. QUAN TÂM ĐẾN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC – GIÁO DỤC

57. QUAN TÂM ĐẾN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC – GIÁO DỤC

 15:23 14/03/2017

Trong báo cáo này, tác giả muốn thảo luận và cho thấy rằng chúng tôi có thể cải thiện khả năng sáng tạo của sinh viên Việt Nam. Vấn đề giáo dục là một hệ thống mở cho tất cả mọi người; do đó chúng ta cần phải sử dụng các chương trình mà mỗi học sinh nói chung có thể hiểu và áp dụng chúng. Sau đó, tác giả nói về sự quan trọng của môi trường tốt cho việc sáng tạo mà chia thành 2 phần. Đầu tiên được sử dụng để áp dụng cho sinh viên mà yêu cầu họ phải tôn trọng và tuân theo quy luật quyền tác giả. Thứ hai, cô ấy muốn giáo viên hiểu được sự khác biệt của hướng dẫn và áp đặt.

22. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong môn Ngữ văn trung học phổ thông qua dạy học dự án

22. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong môn Ngữ văn trung học phổ thông qua dạy học dự án

 14:52 01/03/2017

Dạy học dự án đã và đang được triển khai ở các nhà trường phổ thông hiện nay. Đậy là một trong những nỗ lực nhằm đối mới phương pháp dạy học trong nhà trường. Bài báo trình bày về năng lực sáng tạo và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh qua dạy học dự án. Áp dụng thực tế vào việc thiết kế bài học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo tiếp cận dạy học dự án nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho người học.

10. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động khai thác bài toán

10. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động khai thác bài toán

 10:19 05/12/2016

Tóm tắt: Rèn luyện và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường phổ thông, đặc biệt trong dạy học môn Toán. Một lượng lớn thời gian trong quá trình dạy học môn Toán được dành cho hoạt động giải bài tập, vì vậy việc phát triển năng lực nói chung, năng lực sáng tạo nói riêng trong quá trình dạy học giải bài tập toán là có nhiều tiềm năng. Bài báo trình bày về năng lực, năng lực sáng tạo, biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Từ đó đề xuất các hướng khai thác bài tập toán và cách thức dạy học khai thác bài toán nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: Năng lực, năng lực sáng tạo, khai thác bài toán.

12. Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học phần “Sinh học tế bào” (Sinh học 10)

12. Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học phần “Sinh học tế bào” (Sinh học 10)

 17:03 22/11/2016

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích về năng lực sáng tạo của học sinh, từ đó, đề ra một số biện pháp phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần Sinh học tế bào (Sinh học 10).
Từ khóa: năng lực sáng tạo, sinh học tế bào, sinh học 10.

4. Vấn đề năng lực sáng tạo vào đầu thế kỉ XXI

4. Vấn đề năng lực sáng tạo vào đầu thế kỉ XXI

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày những yếu tố liên quan đến năng lực sáng tạo đầu thế kỉ 21: công nghệ thông tin, kinh tế tri thức, vốn người và tính sáng tạo, tâm lí học sáng tạo.

15. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

15. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày khái quát về sáng tạo trong học tập của học sinh; sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh; một số hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học Sinh học; các biện pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học Sinh học.

22. Sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học Hóa học nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

22. Sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học Hóa học nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

 14:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát về lược đồ tư duy (đặc điểm, tính hiệu quả khi ứng dụng vào các tình huống khác nhau trong dạy học) và những quan niệm năng lực sáng tạo. Theo đó, tác giả phân tích việc lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học thích hợp để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh qua việc sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học Hóa học, minh họa qua một bài học trong chương trình Hóa học 12 nâng cao.
Từ khóa: học sinh trung học phổ thông, lược đồ tư duy, dạy học Hóa học, năng lực sáng tạo

15. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học thông qua khai thác suy luận logic từ các bài toán hình học phổ biến trong việc dạy học toán

15. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học thông qua khai thác suy luận logic từ các bài toán hình học phổ biến trong việc dạy học toán

 14:14 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày cách thức khai thác suy luận logic từ một số bài toán hình học phổ biến ở trường trung học cơ sở nhằm giúp học sinh khám phá các bài tập mới, góp phần bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh, minh họa bằng một số bài toán cụ thể.
Từ khóa: năng lực sáng tạo, suy luận logic, bài toán hình học, dạy học toán, trung học phổ thông

24. So sánh vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong chương trình giáo dục trung học phổ thông ở một số nước và Việt Nam

24. So sánh vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong chương trình giáo dục trung học phổ thông ở một số nước và Việt Nam

 17:21 26/09/2016

Tóm tắt: Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh ở các nước thể hiện trong mục tiêu, nội dung, yêu cầu về phương pháp dạy học và đánh giá của chương trình giáo dục. Bài viết so sánh vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong chương trình giáo dục trung học phổ thông ở một số nước và Việt Nam.
Từ khóa: so sánh, năng lực sáng tạo, học sinh, trung học phổ thông, Việt Nam.

11.  Một số giải pháp hình thành năng lực sáng tạo cho học sinh, sinh viên

11. Một số giải pháp hình thành năng lực sáng tạo cho học sinh, sinh viên

 16:08 14/09/2016

Hoạt động sáng tạo được xem là dạng hoạt động cao nhất của con người. Năng lực sáng tạo là cốt lõi của hoạt động sáng tạo, làm tiền đề bên trong của hoạt động sáng tạo, nó được xác định từ chất lượng đặc biệt của các quá trình tâm lí mà trước hết là quá trình trí nhớ, tư duy, cảm xúc, ý chí… Bài viết đến cập đến một số giải pháp hình thành năng lực sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

15. Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong các môn học về tự nhiên-xã hội ở tiểu học

15. Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong các môn học về tự nhiên-xã hội ở tiểu học

 09:22 14/09/2016

Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của người học, phát triển năng lực học sinh là xu hướng tất yếu trong giáo dục hiện nay. Trong các môn học ở trường tiểu học, Tự nhiên-xã hội là các môn học có lợi thế và nhiều cơ hội để tổ chức đa dạng hoạt động học tập cho học sinh. Đó chính là môi trường để giáo viên tổ chức dạy học, sử dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Bài viết nêu ra một số cách tổ chức dạy học các bài Tự nhiên-xã hội ở tiểu học theo hướng lấy người học làm trung tâm nhằm phát triển năng lực học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây