11. Phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật thông qua sử dụng bài toán thiết kế kĩ thuật

11. Phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật thông qua sử dụng bài toán thiết kế kĩ thuật

 17:18 10/01/2019

Tóm tắt: Để đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về kĩ thuật, khả năng hành động sáng tạo, độc lập khi giải quyết các vấn đề kĩ thuật trong thực tiễn, các trường đại học cần đổi mới phương pháp dạy học để hình thành và phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho người học. Bài toán thiết kế kĩ thuật được coi là một trong những biện pháp hiệu quả giúp phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật. Bài viết nghiên cứu một số vấn đề lí luận về sử dụng bài toán thiết kế kĩ thuật trong dạy học kĩ thuật và phân tích một số ví dụ minh họa trong dạy học các nội dung về kĩ thuật điện tử cho sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật.
Từ khóa: bài toán thiết kế kĩ thuật, năng lực sáng tạo kĩ thuật, sinh viên.

12. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật

12. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật

 17:38 06/04/2018

Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, trong đó vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho người học được xác định là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu này, cần hình thành cho sinh viên khả năng sáng tạo khi giải quyết các nhiệm vụ học tập/vấn đề kĩ thuật.
Bài viết tập trung phân tích về năng lực sáng tạo và đặc điểm của hoạt động sáng tạo kĩ thuật để định nghĩa năng lực sáng tạo kĩ thuật; xây dựng mô hình cấu trúc năng lực sáng tạo kĩ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật của sinh viên, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật.
Từ khóa: sáng tạo, năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo kĩ thuật.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây