14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ  HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM  CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN NHÂN DÂN

14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN NHÂN DÂN

 05:09 26/05/2020

Tóm tắt: Để thực hiện tốt mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT của các trường đại học, cao đẳng Công an Nhân dân cần phải bồi dưỡng, phát huy năng lực của giảng viên; đặc biệt là năng lực sư phạm bởi năng lực sư phạm có tác động lớn đến hiệu quả của hoạt động dạy học. Bài viết trên cơ sở phân tích một số thực trạng cơ bản, đề xuất năm biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng Công an Nhân dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
Từ khóa: Biện pháp quản lí, hoạt động bồi dưỡng, năng lực sư phạm, giảng viên các trường cao đẳng Công an Nhân dân.

10. Năng lực sư phạm cần có của giáo viên môn Giáo dục thể chất trong trường phổ thông hiện nay

10. Năng lực sư phạm cần có của giáo viên môn Giáo dục thể chất trong trường phổ thông hiện nay

 02:44 13/12/2019

Tóm tắt: Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu Giáo dục thể chất trong Nhà trường phổ thông hiện nay thì giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng. Trong dạy học môn Giáo dục thể chất ở trường phổ thông, đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất nghề nghiệp và năng lực sư phạm cần thiết; phải là người có năng lực đóng nhiều vai diễn để góp phần giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện.
Từ khóa: Giáo dục thể chất, năng lực sư phạm, giáo viên giáo dục thể chất.

34. NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA TIỂU HỌC    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

34. NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 05:29 08/07/2019

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu đổi mới giáo dục, việc tổ chức thực hành sư phạm đòi hỏi mỗi sinh viên phải năng động, tự tin và độc lập khẳng định năng lực cá nhân trên cơ sở những gì đã được trang bị trong nhà trường. Bài viết đề cập thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.
Từ khóa: năng lực sư phạm, tiểu học, thực trạng, biện pháp.

03. Đánh giá thực trạng quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

03. Đánh giá thực trạng quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 22:30 07/07/2019

Tóm tắt: Đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp quyết định đến chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường, vì vậy công tác quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trên địa bàn TP. Hà Nội đạt hiệu quả sẽ góp phần phát triển hệ thống giáo dục của đất nước. Nghiên cứu thực trạng năng lực sư phạm của giáo viên và quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên là một vấn đề cấp thiết nhằm phát huy những kết quả đạt được, những điểm thuận lợi, đồng thời tìm nguyên nhân để giải quyết những hạn chế còn tồn tại trong quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay, với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo trong thời kì hội nhập quốc tế.
Từ khóa: năng lực sư phạm, phát triển năng lực sư phạm, quản lí phát triển năng lực sư phạm, các trường trung cấp.

13. Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực sư phạm của sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an nhằm nâng cao chất lượng đào tạo,  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

13. Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực sư phạm của sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 03:31 15/10/2018

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá năng lực của người học là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Đánh giá chính xác năng lực của người học thường xuyên, liên tục sẽ giúp người dạy và người học nhìn nhận được thực chất quá trình dạy - học, những tồn tại, nguyên nhân và đó là cơ sở thực tiễn để người dạy và người học điều chỉnh quá trình dạy - học đạt hiệu quả cao hơn. Bài viết nêu lên vai trò của hoạt động kiểm tra, đánh giá; thực trạng kiểm tra, đánh giá trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hiện nay và đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực sư phạm đối với sinh viên ngành sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Hoạt động kiểm tra, đánh giá, năng lực sư phạm, sinh viên, cao đẳng sư phạm Nghệ An.

64. Những yếu tố tích cực nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên giảng dạy Lí luận chính trị hiện nay

64. Những yếu tố tích cực nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên giảng dạy Lí luận chính trị hiện nay

 23:38 18/09/2018

Tóm tắt: Giảng viên giảng dạy Lí luận chính trị để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là truyền đạt tri thức và rèn luyện kĩ năng cho người học một cách tốt nhất cần phải đặt ra yêu cầu định hướng đúng đắn, tích cực cho bản thân trong việc nâng cao năng lực sư phạm; từng bước trở thành giảng viên mẫu mực trong nhà trường sư phạm. Trong giảng dạy Lí luận chính trị, bên cạnh việc cung cấp tri thức chuyên ngành còn là việc giảng viên cần khẳng định niềm tin và tạo dựng động lực học tập trong sáng cho người học; giúp người dạy có thể từng bước khám phá năng lực của người học, bảo đảm môi trường thân thiện, khích lệ sự sáng tạo và cơ hội cho người học sự ham thích được khám phá bản thân. Bài viết nghiên cứu về những yếu tố tích cực nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên dạy Lí luận chính trị hiện nay.
Từ khóa: Năng lực, yếu tố tích cực, năng lực sư phạm, lí luận chính trị, tự bồi dưỡng.

52. NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

52. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 02:20 30/06/2018

Tóm tắt: Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất) có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên thể chất có chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục thể chất. Để hoạt động này có hiệu quả thì cần nghiên cứu xác định hệ thống những kĩ năng sư phạm cơ bản cần hình thành cho sinh viên, xây dựng quy trình rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên một cách phù hợp, đồng thời cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quy trình đã xây dựng. Bài viết này, nêu một số nội dung hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất.
Từ khóa: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, năng lực sư phạm, kĩ năng sư phạm.

07. Một số giải pháp phát triển năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên ở trường quân sự Quân khu 7 hiện nay

07. Một số giải pháp phát triển năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên ở trường quân sự Quân khu 7 hiện nay

 05:52 08/05/2018

Tóm tắt: Phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở Trường Quân sự Quân khu 7 là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng, là trách nhiệm của lãnh đạo - chỉ huy các cấp, của các lực lượng sư phạm, các giảng viên trong nhà trường. Từ việc khảo sát thực trạng năng lực sư phạm của giảng viên ở Trường Quân sự Quân khu 7,bài viết đề xuất giải pháp phát triển năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong nhà trường.
Từ khóa: năng lực sư phạm, giải pháp, giảng viên, Trường Quân sự quân khu 7.

07. Nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục - một loại hình nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên

07. Nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục - một loại hình nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên

 20:32 06/03/2018

Tóm tắt: Hiện nay, ở Việt Nam, thực trạng đào tạo nghiệp vụ sư phạm còn khá nhiều bất cập, kỹ năng sư phạm của sinh viên vừa yếu lại vừa thiếu. Cho đến nay, dù có nhiều biện pháp đưa ra và được thực hiện để giải quyết thực trạng này, tuy nhiên vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Bài viết này trình bày về phương thức học nghề sư phạm dựa trên nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục để cung cấp những định hướng cụ thể hơn, sáng tạo hơn trong việc đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao kĩ năng sư phạm cho sinh viên Việt Nam.
Từ khóa: năng lực sư phạm, sinh viên, nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục, đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

05. Nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân

05. Nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân

 04:49 07/11/2017

Tóm tắt: Vấn đề bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên và quản lí hiệu quả hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên đang trở thành nội dung cấp thiết trong hệ thống quản lí của các trường cao đẳng công an nhân dân, đòi hỏi các trường phải tìm kiếm những giải pháp quản lí hiệu quả để thực hiện đồng bộ. Bài viết đề cập đến một số nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phù hợp với sự phát triển thực tiễn của từng trường và đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội hiện đại.
Từ khóa: Nguyên tắc, biện pháp, quản lí hiệu quả, giáo dục, năng lực sư phạm, bồi dưỡng, công an nhân dân.

18. Phòng giáo dục và đào tạo EA H’leo tổ chức sinh hoạt chuyên đề rèn luyện và phát triển năng lực sư phạm giáo viên

18. Phòng giáo dục và đào tạo EA H’leo tổ chức sinh hoạt chuyên đề rèn luyện và phát triển năng lực sư phạm giáo viên

 05:30 11/07/2017

Bài viết trình bày vài nét về công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk; một số kết quả đạt được đưa ra một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên đề trong trường tiểu học.

03. Bồi dưỡng năng lực sư phạm giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

03. Bồi dưỡng năng lực sư phạm giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 04:18 24/03/2017

Tóm tắt: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, đặc biệt là đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong đó giáo viên phổ thông có vị trí và vai trò rất quan trọng. Vì vậy, giáo viên phổ thông cần được bồi dưỡng năng lực sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đây là công việc thường xuyên, liên tục do đó cần đổi mới quá trình bồi dưỡng giáo viên, từ nhận thức đến biện pháp tiến hành đối với các thành tố của quá trình bồi dưỡng.
Từ khóa: Năng lực, năng lực sư phạm, bồi dưỡng năng lực sư phạm.

3. Chú ý đặc điểm giáo dục và tâm lí học sinh dân tộc Khmer khi bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học

3. Chú ý đặc điểm giáo dục và tâm lí học sinh dân tộc Khmer khi bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học

 21:34 10/01/2017

Bài báo trình bày đặc điểm, tiêu chí thực hiện chuẩn giáo viên và chú ý đặc điểm giáo dục và tâm lí học sinh dân tộc Khmer khi bồi dưỡng để nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiểu học.

6. Khả năng di chuyển nghề - yêu cầu về sự thích ứng của sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay

6. Khả năng di chuyển nghề - yêu cầu về sự thích ứng của sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay

 13:12 07/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm về di chuyển nghề, một yêu cầu về sự thích ứng của sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay với việc vận dụng linh hoạt kinh nghiệm và năng lực sư phạm trong di chuyển nghề của sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

15. Một số năng lực sư phạm đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông

15. Một số năng lực sư phạm đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày một số năng lực sư phạm có tính chất đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông góp phần tích cực vào việc hình thành và rèn luyện các phẩm chất, năng lực sư phạm cho sinh viên Toán.

16. Mức độ tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy Khoa học cơ bản ở các trường Đại học Sư phạm

16. Mức độ tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy Khoa học cơ bản ở các trường Đại học Sư phạm

 12:01 24/12/2016

Tích hợp khoa học cơ bản và nghiệm vụ sư phạm là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Để có thêm cơ sở khoa học cho việc áp dụng quan điểm tích hợp này ở các trường sư phạm, nghiên cứu thực trạng mức độ tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy các học phần khoa học cơ bản ở các trường đại học sư phạm đã được tiến hành. Kết quả khảo sát trên 145 giảng viên và 1047 sinh viên sư phạm cho thấy việc tích hợp này chưa được tiến hành thường xuyên. Để quá trình tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy các học phần khoa học cơ bản đem lại hiệu quả cao, các trường đại học sư phạm cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tích hợp; biến quan điểm tích hợp này thành chủ trương của nhà trường và quán triệt ở tất cả các giảng viên dạy khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm.

3. Hiệu trưởng tiểu học quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần “TQM”

3. Hiệu trưởng tiểu học quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần “TQM”

 05:40 27/09/2016

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lí trong thế kỉ XXI, mang lại rất nhiều lợi ích trong dạy học ở nhà trường. Bài viết phân tích mục đích, ý nghĩ, nội dung của việc vận dụng “TQM - quản lí chất lượng tổng thể” vào thực hiện quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học của hiệu trưởng tiểu học, bởi năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hay sáng kiến kinh nghiệm là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực sư phạm của cán bộ quản lí và giáo viên
Từ khóa: tiểu học, quản lí, TQM, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, năng lực sư phạm

7. Thực trạng xây dựng và sử dụng tình huống dạy học môn Giáo dục học nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

7. Thực trạng xây dựng và sử dụng tình huống dạy học môn Giáo dục học nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

 21:47 14/09/2016

Sử dụng tình huống dạy học đáp ứng được yêu cầu của dạy học đại học, giúp sinh viên tiếp cận và xử lí các tình huống phong phú của nghề nghiệp tương lai. Xây dựng các tình huống dạy học có chất lượng và sử dụng hợp lí trong dạy học Giáo dục học không chỉ giúp sinh viên hứng thú, tích cực với môn học mà còn hình thành và phát triển phẩm chất, thái độ và năng lực sư phạm của sinh viên. Bên cạnh đó, giảng viên cũng không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây