7. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC  CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Tự học là một năng lực cần thiết của sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Tuy nhiên, sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận thức được tầm quan trọng của tự học dẫn đến chưa có kĩ năng và phương pháp tự học hiệu quả.
Kết quả: Bài viết trình bày một số vấn đề về phát triển năng lực tự học, thực trạng và biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kích thích tính độc lập, chủ động, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.
Bàn luận: Để góp phần nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, cần đặc biệt chú ý đến việc đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên nhằm phát huy tính tự giác, độc lập, sáng tạo của sinh viên trong hoạt động tự học.
Từ khóa: Năng lực tự học, sinh viên, Học viện Phật giáo

3. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC”  VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ (HÓA HỌC 9)  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

3. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ (HÓA HỌC 9) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược là phương pháp ngày càng được phát triển. Ứng dụng mô hình này vào dạy học sẽ giúp học sinh được trải nghiệm phong phú những hình thức học tập khác nhau, tăng hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển được năng lực tự học; đồng thời, đòi hỏi người dạy cũng cần “toàn năng” hơn để tận dụng tối đa các hình thức, các phương tiện, kĩ thuật vào dạy học. Bài viết phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình lớp học đảo ngược để giáo viên cân nhắc khi sử dụng, xây dựng bài giảng theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Hóa học hữu cơ (Hóa học 9), giúp học sinh phát huy năng lực tự học.
Từ khóa: lớp học đảo ngược, dạy học hóa học, năng lực tự học, hóa học hữu cơ

08. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông đối với môn Hóa học thông qua sử dụng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học

08. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông đối với môn Hóa học thông qua sử dụng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học

 15:10 29/05/2020

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các kết quả về việc khảo sát năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông thông qua phần mềm “Tra cứu kiến thức Hóa học”. Đối tượng khảo sát là giáo viên và học sinh trung học phổ thông đã được sử dụng phần mềm miễn phí do chúng tôi xây dựng. Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi sẽ phân tích và xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực tự học Hóa học thông qua việc sử dụng phần mềm này. Đóng góp này nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh đối với môn Hóa học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: năng lực tự học, môn Hóa học, phần mềm tra cứu, kiến thức hóa học, học sinh.

37. TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ 10  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH  VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM WORKING MODEL

37. TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ 10 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM WORKING MODEL

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về quy trình tổ chức dạy học Vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực tự học với sự hỗ trợ của phần mềm Working Model. Với phần mềm Working Model, các thí nghiệm có thể thực hiện dễ dàng, đơn giản và cho kết quả tin cậy có thể sử dụng để dạy học phát triển năng lực tự học của học sinh. Ngoài ra, bài viết đề xuất các tiêu chí để đánh giá năng lực tự học của học sinh tại trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Năng lực tự học, phần mềm Working Model, Vật lí 10, tiêu chí, đánh giá.

12. Xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh

12. Xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh

 11:28 20/01/2020

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh, giúp các em nắm vững những kiến thức. Đồng thời, thông qua thực hiện các bài tập thực tiễn, học sinh có thể vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc sống, lao động và sản xuất. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đề xuất quy trình xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh.
Từ khóa: năng lực tự học, bài tập thực tiễn, giáo dục thường xuyên.

05. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh ở trường phổ thông

05. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh ở trường phổ thông

 15:31 05/01/2020

Tóm tắt: Tự học có vai trò quan trọng, không chỉ trong giáo dục nhà trường mà cả trong đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân. Ngoài việc nâng cao kết quả học tập, tự học còn tạo cơ hội cho người học phát triển và rèn luyện khả năng hoạt động độc lập, sáng tạo và học tập suốt đời. Bài viết đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh ở trường phổ thông.
Từ khóa: năng lực tự học, giáo viên, học sinh.

10. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Khoa Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

10. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Khoa Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 11:41 28/12/2019

Tóm tắt: Trong các trường cao đẳng - đại học, sinh viên học theo học chế tín chỉ với thời lượng trên lớp có hạn trong khi khối lượng kiến thức ngày càng tăng, yêu cầu người học phải có năng lực tự học để làm chủ tri thức. Ở bài viết này, tác giả tìm hiểu về thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.
Từ khóa: Tự học, năng lực tự học, sinh viên sư phạm.

09. Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended Learning

09. Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended Learning

 12:22 24/12/2019

Tóm tắt: Blended learning là mô hình dạy học đang được áp dụng ngày càng rộng rãi ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Australia,… Mô hình này có nhiều ưu điểm trong việc phát triển năng lực tự học của học sinh. Bài viết đề xuất 3 nguyên tắc và quy trình 7 bước xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended learning, khung năng lực gồm 4 năng lực thành tố với 10 tiêu chí (biểu hiện).
Từ khóa: năng lực tự học, Blended learning, học sinh, dạy học Hóa học.

12. Sưu tầm, thiết kế và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học Sinh học 8 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

12. Sưu tầm, thiết kế và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học Sinh học 8 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

 10:54 19/12/2019

Tóm tắt: Tư liệu dạy học có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, nó vừa đóng vai trò là nguồn tri thức, vừa là các phương tiện trực quan kích thích hứng thú học tập giúp học sinh tự chiếm lĩnh tri thức, đồng thời qua việc sử dụng tư liệu dạy học giúp phát triển ở học sinh các năng lực như tự học, giải quyết vấn đề,…Trong nội dung bài viết này, chúng tôi nghiên cứu các phương pháp sưu tầm, thiết kế các tư liệu dạy học và đề xuất quy trình sử dụng tư liệu dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Sinh học 8.
Từ khóa: Tư liệu, tư liệu dạy học, tự học, năng lực tự học, sinh học.

36. HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  TỰ HỌC VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC  CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

36. HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Để phát triển năng lực tự học cho sinh viên cần xây dựng được bộ công cụ tiêu chuẩn đánh giá cũng như quy trình tổ chức phát triển năng lực tự học. Hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực tự học được chia thành ba nhóm là: năng lực nhận thức; năng lực siêu nhận thức và năng lực tạo động lực. Phát triển năng lực tự học cần vận dụng theo quy trình gồm các bước: đi từ nghiên cứu chuẩn đầu ra, phân tích năng lực của người học từ đó lên kế hoạch và thực hiện phát triển năng lực tự học cho sinh viên trên lớp và ngoài giờ lên lớp.
Từ khóa: Năng lực tự học, phát triển năng lực tự học.

53. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG  NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

53. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Năng lực tự học là khả năng xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Phát triển năng lực tự học tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục. Bài viết phân tích khái quát về năng lực tự học, tìm hiểu về năng lực tự học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho sinh viên Nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khoá: năng lực tự học, sinh viên, tiếng anh

09. Thiết kế hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

09. Thiết kế hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

 17:06 10/01/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực tự học của học sinh là một trong những mục tiêu của giáo dục phổ thông hiện nay. Trong dạy học, để phát triển năng lực tự học, giáo viên cần thiết kế các hoạt động tự học cho học sinh. Bài viết đề cập cơ sở lí luận về năng lực tự học và đề xuất quy trình thiết kế các hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học (gồm 4 bước: Hình thành động cơ tự học; Xây dựng kế hoạch tự học; Thực hiện kế hoạch tự học; Đánh giá và điều chỉnh) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.
Từ khóa: Hoạt động tự học, năng lực tự học, chủ đề môn Hóa học.

39. Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lí 12)

39. Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lí 12)

 21:52 26/10/2018

Tóm tắt: Bài trình bày kết quả nghiên cứu tiến trình dạy học trên lớp theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học ở trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lí 12). Kết quả nghiên cứu cho thấy, máy vi tính là phương tiện hỗ trợ hiệu quả trong việc phát triển được năng lực tự học của học sinh.
Từ khóa: tự học, năng lực tự học, bồi dưỡng năng lực tự học, máy vi tính, lượng tử ánh sáng.

13. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học Sinh học 6

13. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học Sinh học 6

 10:24 09/02/2018

Tóm tắt: Hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học có vai trò quan trọng dạy học Sinh học. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho HS trong dạy học Sinh học 6. Vận dụng quy trình đó thiết kế các dạng hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 6 như: Hoạt động thực hành thí nghiệm, hoạt động giải bài tập tình huống, hoạt động tóm tắt nội dung.
Từ khóa: hoạt động học tập, năng lực tự học, Sinh học 6.

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

 12:05 08/01/2018

Tóm tắt: Tự học, tự nghiên cứu là hoạt động quan trọng trong quá trình dạy - học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” theo học chế tín chỉ. Bài viết đề cập một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đó là các biện pháp: Dạy cách đọc, nghiên cứu giáo trình; Giao chủ đề cho sinh viên nghiên cứu; Hướng dẫn sinh viên tìm và nghiên cứu tài liệu tham khảo; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu; Kiểm tra đánh giá năng lực tự học của sinh viên.
Từ khóa: Tự học, năng lực tự học, học chế tín chỉ, dạy học, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

 11:56 08/01/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông đang là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, trong đó có năng lực tự học. Việc khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trường trung học phổ thông sẽ giúp cho giáo viên có thể đề xuất những giải pháp khả thi để bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Từ khóa: khảo sát, năng lực tự học, hóa học, trung học phổ thông.

49. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “QUANG HÌNH HỌC” (VẬT LÍ 11) THEO MÔ HÌNH B-LEARNING

49. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “QUANG HÌNH HỌC” (VẬT LÍ 11) THEO MÔ HÌNH B-LEARNING

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên trong quá trình dạy học ở trường phổ thông hiện nay. Bồi dưỡng năng lực tự học giúp cho học sinh có khả năng tư duy sáng tạo, phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy trong thời kì hội nhập. Bài báo này, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy học truyền thống và dạy học điện tử - Blanded Learning (B-Learning) theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh; đề xuất bộ tiêu chí, quy trình đánh giá năng lực tự học ở học sinh ở trường phổ thông và đề xuất các biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học theo B -Learning để giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu, tự chiếm lĩnh tri thức và vận dụng tri thức đó vào thực tiễn.
Từ khóa: Năng lực tự học, bồi dưỡng năng lực tự học, tổ chức dạy học theo B-Learning.

34. HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TÂM LÍ- GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

34. HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TÂM LÍ- GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 10:48 16/11/2017

Tóm tắt: Một trong những vấn đề cấp bách nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học ở đại học là làm thế nào để hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Bài viết này đưa ra một số biện pháp để hình thành năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc hình thành động cơ tự học trong dạy học các học phần Tâm lí - Giáo dục tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh như hình thành mục đích tự học, hứng thú tự học, ý chí tự học…
Từ khóa: Năng lực tự học, động cơ tự học, sinh viên.

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, việc nghiên cứu thực trạng năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh đối với môn Hóa học là rất cần thiết. Dựa trên việc phân tích thực trạng và xử lí số liệu, có thể giúp các nhà giáo dục có cái nhìn khách quan về năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh, từ đó đề xuất các biện pháp phát triển năng lực này trong dạy học Hóa học. Đóng góp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học cho giáo viên và học sinh trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: năng lực tự học, tự nghiên cứu, dạy học hóa học, giáo dục phổ thông.

11. Thực trạng và giải pháp tổ chức dạy tự học Sinh học cho học sinh chuyên Sinh học ở trường trung học phổ thông chuyên

11. Thực trạng và giải pháp tổ chức dạy tự học Sinh học cho học sinh chuyên Sinh học ở trường trung học phổ thông chuyên

 10:46 07/08/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập tới các thành tố cấu trúc năng lực tự học, tổ chức dạy tự học, thực trạng dạy tự học cho học sinh chuyên Sinh học ở trường trung học phổ thông chuyên thông qua các kết quả điều tra. Trên cơ sở đó, đề xuất 2 nhóm giải pháp thuộc về cơ quan quản lí và về phía giáo viên góp phần nâng cao chất lượng dạy tự học cho học sinh ở trường trung học phổ thông chuyên.
Từ khóa: Tự học, năng lực, năng lực tự học, dạy học, tổ chức dạy tự học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây