36. HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  TỰ HỌC VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC  CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

36. HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Để phát triển năng lực tự học cho sinh viên cần xây dựng được bộ công cụ tiêu chuẩn đánh giá cũng như quy trình tổ chức phát triển năng lực tự học. Hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực tự học được chia thành ba nhóm là: năng lực nhận thức; năng lực siêu nhận thức và năng lực tạo động lực. Phát triển năng lực tự học cần vận dụng theo quy trình gồm các bước: đi từ nghiên cứu chuẩn đầu ra, phân tích năng lực của người học từ đó lên kế hoạch và thực hiện phát triển năng lực tự học cho sinh viên trên lớp và ngoài giờ lên lớp.
Từ khóa: Năng lực tự học, phát triển năng lực tự học.

53. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG  NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

53. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Năng lực tự học là khả năng xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Phát triển năng lực tự học tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục. Bài viết phân tích khái quát về năng lực tự học, tìm hiểu về năng lực tự học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho sinh viên Nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khoá: năng lực tự học, sinh viên, tiếng anh

09. Thiết kế hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

09. Thiết kế hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

 17:06 10/01/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực tự học của học sinh là một trong những mục tiêu của giáo dục phổ thông hiện nay. Trong dạy học, để phát triển năng lực tự học, giáo viên cần thiết kế các hoạt động tự học cho học sinh. Bài viết đề cập cơ sở lí luận về năng lực tự học và đề xuất quy trình thiết kế các hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học (gồm 4 bước: Hình thành động cơ tự học; Xây dựng kế hoạch tự học; Thực hiện kế hoạch tự học; Đánh giá và điều chỉnh) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.
Từ khóa: Hoạt động tự học, năng lực tự học, chủ đề môn Hóa học.

39. Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lí 12)

39. Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lí 12)

 21:52 26/10/2018

Tóm tắt: Bài trình bày kết quả nghiên cứu tiến trình dạy học trên lớp theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học ở trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lí 12). Kết quả nghiên cứu cho thấy, máy vi tính là phương tiện hỗ trợ hiệu quả trong việc phát triển được năng lực tự học của học sinh.
Từ khóa: tự học, năng lực tự học, bồi dưỡng năng lực tự học, máy vi tính, lượng tử ánh sáng.

13. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học Sinh học 6

13. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học Sinh học 6

 10:24 09/02/2018

Tóm tắt: Hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học có vai trò quan trọng dạy học Sinh học. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho HS trong dạy học Sinh học 6. Vận dụng quy trình đó thiết kế các dạng hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 6 như: Hoạt động thực hành thí nghiệm, hoạt động giải bài tập tình huống, hoạt động tóm tắt nội dung.
Từ khóa: hoạt động học tập, năng lực tự học, Sinh học 6.

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

 12:05 08/01/2018

Tóm tắt: Tự học, tự nghiên cứu là hoạt động quan trọng trong quá trình dạy - học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” theo học chế tín chỉ. Bài viết đề cập một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đó là các biện pháp: Dạy cách đọc, nghiên cứu giáo trình; Giao chủ đề cho sinh viên nghiên cứu; Hướng dẫn sinh viên tìm và nghiên cứu tài liệu tham khảo; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu; Kiểm tra đánh giá năng lực tự học của sinh viên.
Từ khóa: Tự học, năng lực tự học, học chế tín chỉ, dạy học, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

 11:56 08/01/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông đang là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, trong đó có năng lực tự học. Việc khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trường trung học phổ thông sẽ giúp cho giáo viên có thể đề xuất những giải pháp khả thi để bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Từ khóa: khảo sát, năng lực tự học, hóa học, trung học phổ thông.

49. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “QUANG HÌNH HỌC” (VẬT LÍ 11) THEO MÔ HÌNH B-LEARNING

49. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “QUANG HÌNH HỌC” (VẬT LÍ 11) THEO MÔ HÌNH B-LEARNING

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên trong quá trình dạy học ở trường phổ thông hiện nay. Bồi dưỡng năng lực tự học giúp cho học sinh có khả năng tư duy sáng tạo, phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy trong thời kì hội nhập. Bài báo này, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy học truyền thống và dạy học điện tử - Blanded Learning (B-Learning) theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh; đề xuất bộ tiêu chí, quy trình đánh giá năng lực tự học ở học sinh ở trường phổ thông và đề xuất các biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học theo B -Learning để giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu, tự chiếm lĩnh tri thức và vận dụng tri thức đó vào thực tiễn.
Từ khóa: Năng lực tự học, bồi dưỡng năng lực tự học, tổ chức dạy học theo B-Learning.

34. HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TÂM LÍ- GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

34. HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TÂM LÍ- GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 10:48 16/11/2017

Tóm tắt: Một trong những vấn đề cấp bách nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học ở đại học là làm thế nào để hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Bài viết này đưa ra một số biện pháp để hình thành năng lực tự học cho sinh viên thông qua việc hình thành động cơ tự học trong dạy học các học phần Tâm lí - Giáo dục tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh như hình thành mục đích tự học, hứng thú tự học, ý chí tự học…
Từ khóa: Năng lực tự học, động cơ tự học, sinh viên.

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, việc nghiên cứu thực trạng năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh đối với môn Hóa học là rất cần thiết. Dựa trên việc phân tích thực trạng và xử lí số liệu, có thể giúp các nhà giáo dục có cái nhìn khách quan về năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh, từ đó đề xuất các biện pháp phát triển năng lực này trong dạy học Hóa học. Đóng góp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học cho giáo viên và học sinh trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: năng lực tự học, tự nghiên cứu, dạy học hóa học, giáo dục phổ thông.

11. Thực trạng và giải pháp tổ chức dạy tự học Sinh học cho học sinh chuyên Sinh học ở trường trung học phổ thông chuyên

11. Thực trạng và giải pháp tổ chức dạy tự học Sinh học cho học sinh chuyên Sinh học ở trường trung học phổ thông chuyên

 10:46 07/08/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập tới các thành tố cấu trúc năng lực tự học, tổ chức dạy tự học, thực trạng dạy tự học cho học sinh chuyên Sinh học ở trường trung học phổ thông chuyên thông qua các kết quả điều tra. Trên cơ sở đó, đề xuất 2 nhóm giải pháp thuộc về cơ quan quản lí và về phía giáo viên góp phần nâng cao chất lượng dạy tự học cho học sinh ở trường trung học phổ thông chuyên.
Từ khóa: Tự học, năng lực, năng lực tự học, dạy học, tổ chức dạy tự học.

39. Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua phần Văn bản trong bài đọc văn

39. Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua phần Văn bản trong bài đọc văn

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày vài nét về phần Văn bản được chọn lựa trong sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành; một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh qua phần Văn bản trong bài đọc văn.

74.	Đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho người học

74. Đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho người học

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số vấn đề lí luận đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học; - Nội dung đổi mới phương pháp dạy học các học phần tâm lí học theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học, bao gồm: Thiết kế bài học. Tổ chức dạy học. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

75.	Một số hình thức đánh giá năng lực tự học giáo dục học của sinh viên

75. Một số hình thức đánh giá năng lực tự học giáo dục học của sinh viên

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Đánh giá năng lực như: Mục tiêu của đánh giá năng lực. Hình thức đánh giá. Phương pháp đánh giá năng lực; - Đánh giá năng lực tự học Giáo dục học của sinh viên gồm: Đánh giá qua quan sát. Đánh giá qua hồ sơ. Tự đánh giá. Đánh giá đồng đẳng.

61. Vận dụng dạy học nghiên cứu trường hợp trong dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên

61. Vận dụng dạy học nghiên cứu trường hợp trong dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên

 11:44 10/07/2017

Tóm tắt: Dạy học nghiên cứu trường hợp là phương pháp dạy học mà trọng tâm là phân tích và giải quyết các vấn đề của trường hợp (tình huống) mà người dạy hoặc người học đặt ra nhằm gắn lí thuyết với thực tiễn. Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với đặc thù của hệ thống tri thức mở, gắn liền với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội trong chương trình môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nghiên cứu trường hợp yêu cầu có sự cộng tác làm việc và thảo luận nhóm nên củng cố, phát triển năng lực giao tiếp xã hội và hợp tác cho sinh viên. Tạo điều kiện phát triển các kĩ năng tư duy độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề, giúp sinh viên biết liên hệ giữa lí luận với thực tiễn, phát triển năng lực tự học.
Từ khóa: Nghiên cứu trường hợp, năng lực tự học, những nguyên lí cơ bản.

60. Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên hiện nay

60. Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên hiện nay

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng năng lực tự học có liên quan mật thiết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Chúng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh chi phối toàn bộ việc xác định các biện pháp, phương pháp dạy học cũng như hình thức dạy học trong hoàn cảnh cụ thể của hoạt động dạy học vừa nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục theo định hướng năng lực, vừa đảm bảo việc nâng cao chất lượng dạy học môn này ở các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Những nguyên lí cơ bản, năng lực tự học, phát triển năng lực.

42. Nâng cao năng lực tự học của sinh viên sư phạm thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

42. Nâng cao năng lực tự học của sinh viên sư phạm thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

 10:25 10/07/2017

Tóm tắt: Lí luận dạy học Đại học chỉ ra rằng hoạt động nhận thức của sinh viên ở bậc cao đẳng, đại học hoạt động nhận thức mang tính chất nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay năng lực tự học, tự nghiên cứu của đa số sinh viên còn rất yếu. Tình trạng này xảy ra xuất phát bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân căn bản đến từ phương pháp kiểm tra, đánh giá hiện hành tại các trường cao đẳng, đại học. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề xuất một số đổi mới trong kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.
Từ khóa: năng lực tự học, sinh viên sư phạm, kiểm tra, đánh giá.

35.	Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật

35. Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật

 15:53 20/04/2017

Bài báo này trình bày vấn đề Xây dựng công cụ và đề ra một số phương pháp đánh giá năng lực tự học của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - kĩ thuật.

09. Thiết kế và tổ chức bài học theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán

09. Thiết kế và tổ chức bài học theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán

 16:05 06/03/2017

Tóm tắt: Thiết kế và tổ chức bài học theo hướng phát triển năng lực tự học là một trong những biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Bài viết trình bày quy trình thiết kế và tổ chức bài học theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm Toán.
Từ khóa: Năng lực tự học, phát triển, sinh viên.

55. Phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm

55. Phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về năng lực tự học; phát triển năng lực tự học trong đào tạo theo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm; một số vấn đề cần tập trung thực hiện để phát triển năng lực tự học trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên các trường sư phạm.

15. Một số năng lực tự học môn Lịch sử cần hình thành cho học sinh trung học phổ thông

15. Một số năng lực tự học môn Lịch sử cần hình thành cho học sinh trung học phổ thông

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng của dạy tự học, thực trạng dạy học tự học môn Lịch sử, chu trình tự học và hình thành một số năng lực cơ bản giúp cho học sinh tự học môn Lịch sử ở trung học phổ thông.

14. Rèn luyện năng lực tự học Lịch sử cho học sinh góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở phổ thông

14. Rèn luyện năng lực tự học Lịch sử cho học sinh góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở phổ thông

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng của rèn luyện năng lực tự học, hoạt động tự học và biện pháp rèn luyện năng lực tự học Lịch sử cho học sinh góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở phổ thông.

21. Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí cho sinh viên đại học Đồng Tháp trong đào tạo tín chỉ

21. Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí cho sinh viên đại học Đồng Tháp trong đào tạo tín chỉ

 15:19 13/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp bồi dưỡng năng lực tự học vật lí cho sinh viên đại học Đồng Tháp trong đào tạo tín chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quá trình tự học, chủ động học tập, tự kiểm tra đánh giá của sinh viên.

12. Tổ chức bài học Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

12. Tổ chức bài học Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

 10:24 05/12/2016

Tóm tắt: Tự học là năng lực cần bồi dưỡng cho học sinh. Thực tiễn dạy học cho thấy, tự học có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình học tập. Học trên lớp chỉ có thời gian nhất định còn tự học là quá trình lâu dài, học suốt đời. Hiệu quả của quá trình tự học phụ thuộc vào ý chí, tố chất, động cơ và năng lực của người học. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với quá trình dạy học nói chung và dạy học vật lí nói riêng. Bản đồ tư duy là một công cụ hữu hiệu, giúp học sinh ghi nhớ, ôn tập một cách logic có thể hình thành các năng lực cho học sinh, đặc biệt là năng lực tự học. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức hoạt động dạy học vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy.
Từ khóa: Bồi dưỡng năng lực, năng lực tự học, bản đồ tư duy.

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 17:13 31/10/2016

Bài báo giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học của sinh viên, quy trình tổ chức tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện trong các trường đại học sư phạm trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động tự học trong đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

18. Sử dụng bài tập hóa học phần kim loại để bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

18. Sử dụng bài tập hóa học phần kim loại để bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

 17:04 31/10/2016

Bài báo trình bày việc sử dụng bài tập hóa học để bồi dưỡng năng lực tự học, tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho học sinh trung học phổ thông.

21. Tăng cường quản lí phát triển năng lực tự học cho sinh viên Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội trong giai đoạn hiện  nay

21. Tăng cường quản lí phát triển năng lực tự học cho sinh viên Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

 14:43 26/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng hoạt động tự học và quản lí của sinh viên các biện pháp quản lí phát triển năng lực tự học cho sinh viên Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

11. Về việc bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh

11. Về việc bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày một số tiền đề lí luận cơ bản về năng lực, hoạt động học; một số biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh (bồi dưỡng hứng thú và động cơ tự học, tự bồi dưỡng; giúp học sinh nắm vững nội dung bài học; hình thành cho học sinh một số kĩ năng tự học; giáo viên đổi mới phương pháp dạy học).

21. Sử dụng công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ dạy học chương Nguyên tử (Hóa học 10) nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh theo lí thuyết kiến tạo

21. Sử dụng công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ dạy học chương Nguyên tử (Hóa học 10) nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh theo lí thuyết kiến tạo

 10:30 28/09/2016

Tóm tắt: Bài biết đề cập việc tự học và tự học Hóa học trong môi trường học tập tương tác theo lí thuyết kiến tạo, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tự học và giới thiệu công cụ Google Sites thiết lập trang web hỗ trợ tự học Hóa học 10. Tiếp đó, tác giả trình bày kết quả thực nghiệm sư phạm khi tiến hành sử dụng website hỗ trợ tự học Hóa học 10 tại một số trường trung học phổ thông đã cho kết quả tốt.
Từ khóa: công cụ Google Sites, thiết lập trang web, hỗ trợ dạy học, năng lực tự học, lí thuyết kiến tạo, chương Nguyên tử, Hóa học 10

22. Thực trạng về dạy học dự án hướng tới phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học ở các trường trung học phổ thông

22. Thực trạng về dạy học dự án hướng tới phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học ở các trường trung học phổ thông

 14:33 15/09/2016

Bài viết đề cập thực trạng về dạy học dự án với các yếu tố như: xác định tần suất áp dụng các hoạt động học tập trong giảng dạy; phương pháp dạy học được áp dụng phổ biến; phương tiện được sử dụng phổ biến trong dạy học môn Sinh học; loại hình kiểm tra môn Sinh học chủ yếu; mức độ ưu tiên của các giải pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy môn Sinh học; thực trạng đào tạo giáo viên về phương pháp dạy học dự án.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây