10. Một số biện pháp sử dụng kênh hình trong dạy học phần dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol (Hóa học 11) nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh

10. Một số biện pháp sử dụng kênh hình trong dạy học phần dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol (Hóa học 11) nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh

 17:07 26/11/2018

Tóm tắt: Năng lực thực nghiệm là năng lực đặc thù có thể phát triển cho học sinh thông qua dạy học môn Hóa học. Tùy thuộc vào trình độ của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường mà giáo viên có thể lựa chọn các biện pháp khác nhau để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày cơ sở lí luận và một số biện pháp sử dụng kênh hình trong dạy học phần Dẫn xuất halogen - ancol - phenol (Hóa học 11) như: hình thành kiến thức mới, luyện tập củng cố kiến thức, thực hành và trong hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần rèn luyện và phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh.
Từ khóa: Năng lực thực nghiệm, sử dụng kênh hình, học sinh.

11. Thực trạng sử dụng bài tập để rèn luyện năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

11. Thực trạng sử dụng bài tập để rèn luyện năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

 17:07 26/11/2018

Tóm tắt: Năng lực thực nghiệm là một trong những năng lực quan trọng của học sinh trung học phổ thông. Do vậy, các trường phổ thông đều rất quan tâm đến việc rèn luyện năng lực này cho học sinh thông qua tổ chức dạy học, nhất là đối với một số môn khoa học thực nghiệm như Sinh học. Bài báo đưa ra cơ sở lí luận, đồng thời phân tích thực trạng sử dụng bài tập để rèn luyện năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: năng lực, năng lực thực nghiệm, bài tập thực nghiệm, Sinh học.

43. Sử dụng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm phần Phi kim trong dạy học Hóa học nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh lớp 11

43. Sử dụng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm phần Phi kim trong dạy học Hóa học nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh lớp 11

 10:02 19/09/2018

Tóm tắt: Năng lực thực nghiệm là một năng lực đặc thù của học sinh phổ thông trong quá trình học tập môn Hóa học, cần được hình thành và phát triển cho các em. Do đó, ngoài việc phát triển các năng lực chung, giáo viên cần sử dụng các biện pháp phù hợp để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Dựa trên cơ sở lí luận, cấu trúc của năng lực thực nghiệm hóa học gồm các năng lực thành phần sau: lựa chọn, tiến hành và sử dụng thí nghiệm an toàn; biết dự đoán, quan sát, mô tả, giải thích các hiện tượng thí nghiệm và rút ra kết luận cần thiết; có kĩ năng xử lí thông tin liên quan đến thí nghiệm. Bài viết đề cập việc sử dụng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm phần Phi kim trong dạy học Hóa học để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh lớp 11.
Từ khóa: Năng lực thực nghiệm, học sinh, bài tập thực hành thí nghiệm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây