68. THIẾT KẾ TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN TOÁN HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MODULE Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

68. THIẾT KẾ TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN TOÁN HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MODULE Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 18:00 04/09/2019

Tóm tắt: Để đáp ứng các yêu cầu đổi mới của xã hội, giáo dục và đào tạo tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cần phải có những thay đổi trong cách dạy và học, đặc biệt là trong quá trình đào tạo giáo viên. Do đó, cần thiết phải thiết kế lại các tài liệu dạy học theo hướng theo hướng linh hoạt, mềm dẻo và tăng cường tính tích cực học tập của người học. Bài viết phân tích một số cơ sở; từ đó, thiết kế tài liệu dạy học môn Toán trung học cơ sở trong các trường cao đẳng sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo module nhằm góp phần nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên.
Từ khóa: thiết kế tài liệu dạy học, môn Toán trung học cơ sở, module, đào tạo giáo viên, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

59. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

59. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi của học sinh. Năng lực giải quyết vấn đề giúp người học thành công trong học tập và trong cuộc sống. Bài viết giới thiệu việc thiết kế bảng kiểm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sử dụng để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học theo dự án trong dạy học Hóa học phần Hóa học vô cơ ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Từ khóa: Đánh giá, năng lực giải quyết vấn đề, học sinh, trung học phổ thông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

64. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC  Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

64. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững. Môn Hóa học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay mặc dù đã đạt nhiều thành tựu, song việc tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình môn Hóa học ở trường trung học phổ thông còn nhiều bất cập. Bài viết giới thiệu nội dung giáo dục môi trường trong chương trình dạy học Hóa học ở trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, Hóa học, trung học phổ thông, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

46. Phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

46. Phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

 14:16 04/04/2017

Việc dạy học hiện nay cho thấy học sinh thường gặp phải sai sót khi giải các bài toán.Trong bài này, chúng tôi đề cập đến một số sai lầm thường mắc phải trong việc giải toán của sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.Từ đó, chúng tôi đề xuất một số biện pháp sư phạm để trợ giúp cho học sinh phát hiện và gợi ý sửa chữa các sai lầm, cải thiện chất lượng dạy toán trong trường học của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

2. Thực trạng hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại trường Hữu nghị T78

2. Thực trạng hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại trường Hữu nghị T78

 08:50 08/09/2016

Bài báo trình bày một số đặc điểm của lưu học sinh của lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại trường Hữu nghị T78; thực trạng hoạt động tự học của lưu học sinh (thời gian, hiệu quả, động cơ, các phương pháp và hình thức tự học).

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây