32. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC TIỂU HỌC  TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

32. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC TIỂU HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Hiện nay, các trường học đã ứng dụng linh hoạt các chương trình Tin học riêng nhằm phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh tại trường, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sự khác biệt trong chất lượng dạy và học của những chương trình riêng này so với chương trình chuẩn chung của Bộ GD-ĐT vẫn chưa được nghiên cứu, đánh giá nhiều. Bài viết giới thiệu chương trình Tin học tiểu học giảng dạy tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Trường Đại học Hà Tĩnh. So sánh chương trình Tin học tiểu học tại Trường với chương trình của Bộ GD-ĐT, đánh giá chương trình dựa trên một số chỉ tiêu: thời lượng, nội dung, kiến thức và kĩ năng.
Từ khóa: chương trình Tin học, tiểu học, nội dung, kiến thức, kĩ năng

6. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

6. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Căn cứ vào thực tiễn chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, căn cứ vào chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục, bài viết đề xuất vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: nội dung, phương pháp, bồi dưỡng, giáo viên, mầm non.

45. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC  HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TIỂU HỌC MỚI

45. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TIỂU HỌC MỚI

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt. Phân tích chương trình là hoạt động khoa học có vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chương trình giáo dục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa trên việc phân tích tài liệu là Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (phần dành cho cấp Tiểu học) để xác định một số yêu cầu và đánh giá bước đầu về nội dung hình học trực quan ở Tiểu học. Điều này giúp có những lưu ý cho giáo viên trong quá trình dạy học hiện tại, tiếp cận theo chương trình mới, khi sách giáo khoa theo chương trình mới chưa được xuất bản.
Từ khoá: Nội dung, chương trình, dạy học, hình học, tiểu học.

6. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

6. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 15:13 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề về đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Tác giả tập trung bàn về đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp triển khai chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo hướng chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực.
Từ khóa: đổi mới, bồi dưỡng, giáo viên, nội dung, năng lực.

64.  GIÁO DỤC Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN  HIỆN NAY - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

64. GIÁO DỤC Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục ý thức chính trị là một bộ phận quan trọng của giáo dục và đào tạo ở bậc đại học, là yêu cầu khách quan nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên. Nó có tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức và khả năng thực hành công việc của mỗi sinh viên trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, việc giáo dục lí luận cách mạng cho sinh viên để phục vụ yêu cầu thực tiễn cách mạng là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Để làm tốt công tác giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên, trước hết, chúng ta cần làm rõ nội hàm khái niệm ý thức chính trị và những nội dung cơ bản của giáo dục ý thức chính trị.
Từ khóa: Giáo dục ý thức chính trị, nội dung, phương pháp, sinh viên.

47. MÔ HÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

47. MÔ HÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 21:29 23/08/2017

Bài viết trình bày mô hình cho trẻ làm quen với Tiếng Anh tại Trường mầm non thực hành Hoa Sen, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, đánh giá...

76.	Tổng kết quá trình biên soạn giáo trình “Tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát” tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

76. Tổng kết quá trình biên soạn giáo trình “Tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát” tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày nội dung về các yêu cầu về nội dung, hình thức khi biên soạn giáo trình Le Français de la Police. Các tiêu chí cơ bản trong quá trình biên soạn giáo trình Le Français de la Police như: chú ý đến vai trò người đọc, mục tiêu củng cố kiến thứ ngữ pháp cơ bản và ngữ pháp nâng cao đặc trưng cho tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát.

1. Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

1. Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng; nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

6.	Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương thức kiểm tra, đánh giá môn giáo dục thể chất ở trường tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Thanh Hoá

6. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương thức kiểm tra, đánh giá môn giáo dục thể chất ở trường tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Thanh Hoá

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng dạy và học giáo dục thể chất trong các trường tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Thanh Hoá; những nội dung cần đổi mới trong dạy và học môn giáo dục thể chất trong các trường tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Thanh Hoá.

59. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP  GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH   TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH

59. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH

 09:07 11/07/2017

Trên cơ sở khẳng định tính cấp thiết của việc giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh THPT hiện nay, khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh các trường THPT trên địa bàn quận 9, TP Hồ Chí Minh, bài báo đề xuất đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” trong thời đại mới.

22. Nội dung và yếu tố tác động đến quản lí bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

22. Nội dung và yếu tố tác động đến quản lí bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

 18:05 09/07/2017

Tóm tắt: Nội dung quản lí bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm từ: xây dựng mục tiêu, chương trình và kế hoạch bồi dưỡng; nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ quản lí giáo dục, giảng viên; tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin đến đảm bảo điều kiện vật chất, thiết bị kĩ thuật và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Quá trình thực hiện các nội dung quản lí trên luôn chịu tác động bởi yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức; nhận thức và trách nhiệm của các lực lượng tham gia bồi dưỡng; trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ quản lí, giảng viên và học viên; cơ sở pháp lí và chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng cán bộ, công chức; cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin của các trường... Những yếu tố khách quan, chủ quan đó tác động mạnh mẽ đến quản lí nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh hiện nay.
Từ khóa: Nội dung, yếu tố tác động, quản lí, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, trường chính trị tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin.

59. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN MÚA  Ở CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

59. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN MÚA Ở CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 16:53 11/05/2017

Đào tạo diễn viên múa là đào tạo đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ cho đất nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Để thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng, quá trình đào tạo diễn viên múa đổi mới theo tiếp cận năng lực, giúp cho người học rèn luyện khả năng, năng khiếu để trở thành người nghệ sĩ. Bài viết đưa ra những vấn đề cơ bản trong đổi mới chương trình, nội dung và tuyển sinh đào tạo diễn viên múa ở các trường nghệ thuật theo tiếp cận năng lực.

52.	ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC HỌC PHẦN NGHỆ THUẬT TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON

52. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC HỌC PHẦN NGHỆ THUẬT TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON

 14:45 24/04/2017

Nhằm nâng cao chất lượng học tập các học phần nghệ thuật trong đào tạo giáo viên mần non, đó là cần thiết để đổi mới nội dung và phương thức đào tạo. Phương pháp dạy học các học phần nghệ thuật trong đào tạo giáo viên mần non: Đổi mới phương pháp và kỹ năng dạy học; rèn luyện sức sáng tạo cho sinh viên; đổi mới quá trình đào tạo.
Để nâng cao chất lượng đào tạo các nội dung về nghệ thuật cần phát huy sức sáng tạo tiềm ẩn trong mối trong mỗi sinh viên, những người sẽ thực hiện sứ mệnh đem "cái đẹp" cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Trên con đường sáng tạo tương lai, sinh viên với sức sống dồi dào, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, với trí tuệ sáng tạo sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

38.	 TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN NỘI DUNG “DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” NHẰM RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

38. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN NỘI DUNG “DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” NHẰM RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 14:28 24/04/2017

Dạy học theo Dự án là một hình thức dạy học hiện đại, nghĩa lấy người học làm trung tâm. Áp dụng phương pháp dạy học này có thể khuyến khích người học độc lập và sáng tạo. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào việc tổ chức dạy học theo dự án nội dung "dạy học giải toán có lời văn" để rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

43. Bước đầu tìm hiểu nội dung và hình thức dạy toán cho trẻ 4-6 tuổi tại một số trung tâm trên địa bàn Hà Nội

43. Bước đầu tìm hiểu nội dung và hình thức dạy toán cho trẻ 4-6 tuổi tại một số trung tâm trên địa bàn Hà Nội

 14:16 04/04/2017

Bài báo này nhằm mục đích nghiên cứu chương trình toán cho trẻ từ 4-6 tuổi trong một số trung tâm toán xung quanh Hà Nội như Mathnasium, Soroban, UCMAS, IQ, Math Kids v.v. Theo kết quả nghiên cứu, song song với những nét nổi bật của những trung tâm này như phương pháp được cá nhân hóa, đánh giá việc dạy với những bài kiểm tra đầu vào và đầu ra, vẫn còn có một số vấn đề cần phải được quan tâm. Do đó, cha mẹ phải được khuyến khích để lựa chọn những chương trình cho trẻ dựa trên sở thích toán học, yêu cầu và năng lực của trẻ. Thêm nữa, Bộ Giáo dục được khuyến nghị nên nghiên cứu hơn và điều chỉnh những chương trình toán mầm non trong thế kỉ toàn cầu hóa.

14. Thiết kế chương trình dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp

14. Thiết kế chương trình dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tư tưởng dạy học tích hợp đã được thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, vận dụng quan điểm dạy học này còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Bài viết đã nghiên cứu và đề xuất 2 cách tiếp cận quan trong thiết kế chương trình dạy học theo tiếp cận mục tiêu và nội dung dựa vào quan điểm sư phạm tích hợp trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm.
Từ khóa: Chương trình, mục tiêu, nội dung, tích hợp, giáo dục học.

12. Nội dung quản lí quá trình đào tạo ở trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

12. Nội dung quản lí quá trình đào tạo ở trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày 8 nội dung quản lí quá trình đào tạo ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy như: Quản lí mục tiêu đào tạo, quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên, quản lí hoạt động học tập của học viên …. nhằm đào tạo và cung cấp đội ngũ cán bộ, sĩ quan chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu xã hội.

48. Một số vấn đề về nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở hiện nay

48. Một số vấn đề về nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở hiện nay

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về vấn đề giáo dục cho học sinh lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc; giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, giá trị đạo đức cách mạng và tinh hoa đạo đạo đức nhân loại; giáo dục học sinh xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân thông qua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

15. Thực trạng thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở Trường Đại học Sư phạm

15. Thực trạng thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở Trường Đại học Sư phạm

 16:36 21/02/2017

Tóm tắt: Dạy học tích hợp bắt đầu được triển khai và thực hiện ở các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, để quan điểm dạy học này đi vào thực tiễn dạy trong nhà trường và hình thành năng lực sư phạm cho giáo viên thì cần phải được tổ chức và thực hiện tốt ở trường đại học sư phạm - cái nôi đào tạo đội ngũ nhà giáo tương lai. Với mục đích nêu trên, trong bài báo này chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng về thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở trường đại học sư phạm.
Từ khóa: Tích hợp, giáo dục học, hình thức, phạm vi, nội dung.

6. Giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) hiện nay

6. Giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) hiện nay

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở và một vài đặc điểm cơ bản, mục tiêu, nội dung về giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây