07. Phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua dạy kể chuyện với đồ chơi

07. Phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua dạy kể chuyện với đồ chơi

 16:29 06/03/2019

Tóm tắt: Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp và công cụ tư duy. Giáo dục mầm non coi việc hình thành vốn từ, đặc biệt là từ ngữ miêu tả là một nhiệm vụ quan trọng trong nội dung giáo dục trẻ. Qua việc kể chuyện với đồ chơi, trẻ được phát triển nhận thức (biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi, môi trường sống, thức ăn, quá trình phát triển của động vật), phát triển ngôn ngữ (biết sử dụng các từ, câu để miêu tả một số đặc điểm nổi bật của con vật, biết đặt tên câu chuyện của mình, kể chuyện với các nhân vật đồ chơi, phát triển thẩm mĩ (vận động theo nhạc, vẽ, nặn, xé, dán…). Bài viết đề cập việc phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua dạy kể chuyện với đồ chơi.
Từ khóa: Trẻ em, ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ, mẫu giáo, kể chuyện với đồ chơi.

32. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TIỀN ĐỌC, VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN

32. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TIỀN ĐỌC, VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Sự thành công trong trường học, và sau là trong cuộc sống phụ thuộc rất lớn vào mức độ thành thạo đọc và viết của trẻ. Đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo lớn, các kĩ năng tiền đọc, viết góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của tư duy và khả năng nhận thức - một yếu tố có tính quyết định đến quá trình học tập ở bậc học cao hơn. Do vậy, bài viết đề xuất những kế hoạch, biện pháp nhằm hỗ trợ trẻ mẫu giáo được rèn luyện, trải nghiệm kĩ năng tiền đọc, viết; tạo tiền đề vững chắc cho trẻ trước khi bước vào bậc học phổ thông.
Từ khóa: Trẻ mẫu giáo, ngôn ngữ, kĩ năng tiền năng đọc, viết.

27. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ  LỨA TUỔI MẦM NON

27. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỉ ngày càng gia tăng và mức độ khó khăn ngày càng trầm trọng hơn. Một trong những khó khăn điển hình của trẻ rối loạn phổ tự kỉ là giao tiếp và ngôn ngữ. Bài viết này nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và đặc điểm phát triển ngôn ngữ làm cơ sở cho việc định hướng và đề xuất các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ
Từ khóa: Ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỉ, mầm non, phát triển ngôn ngữ.

05. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

05. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

 10:00 09/02/2018

Tóm tắt: Trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỉ có nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập vì bị khuyết tật về hành vi, ngôn ngữ, giao tiếp và tương tác xã hội. Bài viết này phân tích đặc điểm về ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ tự kỉ và đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ, giao tiếp cho trẻ - cơ sở giúp trẻ cải thiện ngôn ngữ, tự tin hơn trong giao tiếp, học tập và hội nhập vào cộng đồng.
Từ khóa: trẻ mắc rối loạn phổ tự kỉ, phát triển, ngôn ngữ, giao tiếp.

5. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

5. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hình thành và phát triển toàn diện về mọi mặt. Trong đó, phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một mục tiêu quan trọng hàng đầu cần được quan tâm và tổ chức triển khai có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ sẵn sàng vào lớp Một. Bài viết đề cập đến quản lí hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non; các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi và đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm non đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động, ngôn ngữ, phát triển, mầm non.

41. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH ĐIẾC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 7, TRUNG HỌC CƠ SỞ

41. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH ĐIẾC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 7, TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:12 06/12/2017

Tóm tắt: Phương tiện quan trọng để phát triển năng lực nhận thức là ngôn ngữ nói, nhưng học sinh điếc lại không có nên cần kết hợp ngôn ngữ viết và phương tiện trực quan, trình bày bảng bằng sơ đồ tư duy. Học mỗi nội dung cần theo trình tự: Hình thành biểu tượng; Hình thành khái niệm; Học sinh tự diễn đạt kết quả nhận thức được.
Từ khóa: Học sinh điếc, Tổ chức hoạt động nhận thức, Ngôn ngữ

32. NGÔN NGỮ BIỂU CẢM - PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP HIỆU QUẢ  CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH

32. NGÔN NGỮ BIỂU CẢM - PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP HIỆU QUẢ CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Giao tiếp là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn chặt với hoạt động của con người nói chung và với trẻ khiếm thính nói riêng. Do bị hạn chế về khả năng nghe nên khi giao tiếp với mọi người, trẻ khiếm thính thường sử dụng những thao tác, chuyển động của từng bộ phận cơ thể bao gồm các cử chỉ, sự biểu lộ trên khuôn mặt, sự thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hành động của bàn tay, giọng điệu, điệu bộ cơ thể… để tạo nên hiệu quả của việc giao tiếp. Bài viết đi sâu làm sáng tỏ khái niệm ngôn ngữ biểu cảm, đặc điểm sử dụng ngôn ngữ biểu cảm khi giao tiếp của trẻ khiếm thính trên cơ cở đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ và thỏa mãn nhu cầu giao tiếp cho trẻ khiếm thính.
Từ khóa: Giao tiếp, ngôn ngữ, ngôn ngữ biểu cảm, trẻ khiếm thính.

33. NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGÔN NGỮ TRONG GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Ở CÁC LỚP HÒA NHẬP

33. NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGÔN NGỮ TRONG GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Ở CÁC LỚP HÒA NHẬP

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Năng lực ngôn ngữ của đa số trẻ em khiếm thính khi mới vào học ở các lớp hòa nhập đều ở mức độ thấp hơn so với các trẻ em bình thường. Phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính là một công việc khó khăn đối với GV, đòi hỏi sự kiên trì và có những biện pháp phù hợp với từng trẻ trong mỗi hoàn cảnh cụ thể. Bài viết này sẽ giới thiệu một số biện pháp để giúp HS khiếm thính có thể tiếp cận ngôn ngữ nhiều hơn, từ đó tăng hiệu quả giáo dục ngôn ngữ cho HS khiếm thính.
Từ khóa: khiếm thính, ngôn ngữ, ngôn ngữ kí hiệu, giáo dục trẻ khiếm thính, lớp học hòa nhập

37. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NGÔN NGỮ, HIỆU ỨNG TRÌNH DIỄN TRONG  XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN  CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

37. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NGÔN NGỮ, HIỆU ỨNG TRÌNH DIỄN TRONG XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

 10:54 16/11/2017

Tóm tắt: Trong các bước tiến hành thiết kế giáo án điện tử, lựa chọn ngôn ngữ, hiệu ứng trình diễn có vai trò quan trọng, liên quan tới hiệu quả của bài giảng. Đặc biệt đối với học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là học phần có tính lí luận, khái quát, trừu tượng cao, rất khó khăn cho giảng viên và sinh viên khi nghiên cứu. Bài viết trình bày cách lựa chọn ngôn ngữ, hiệu ứng trình diễn khi thiết kế giáo án điện tử cho học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Từ khóa: Ngôn ngữ, ngôn ngữ trình diễn, ngôn ngữ trình diễn trong xây dựng giáo án điện tử.

40. CƠ SỞ TÂM LÍ  CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON

40. CƠ SỞ TÂM LÍ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON

 21:21 23/08/2017

Ngôn ngữ là một loại kí hiệu từ ngữ đặc biệt, được dùng làm phương tiện để giao tiếp và công cụ của tư duy. Việc phát triển ngôn ngữ thứ hai cho trẻ cần căn cứ trên đặc điểm phát triển tâm lí của lứa tuổi và phải tuân theo những hình thức và yêu cầu phù hợp. Trẻ được tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai càng sớm, hiệu quả càng cao.

22.	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính

22. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính

 16:55 17/07/2017

Bài viết trình bày vai trò của ngôn ngữ, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính, một số khuyến nghị đối với các gia đình và các nhà trị liệu.

29. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - NHIỆM VỤ TIỀN ĐỀ TRONG CAN THIỆP VÀ GIÁO DỤC  CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẪU GIÁO

29. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - NHIỆM VỤ TIỀN ĐỀ TRONG CAN THIỆP VÀ GIÁO DỤC CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẪU GIÁO

 08:32 11/07/2017

Rối loạn phổ tự kỉ là một dạng khuyết tật lan tỏa, diễn ra rất phức tạp. Trẻ rối loạn phổ tự kỉ đang có xu hướng tăng nhanh không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Một trong những khó khăn đặc trưng của trẻ rối loạn phổ tự kỉ là chậm hoặc mất hoàn toàn ngôn ngữ nói và gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ luôn được các nhà giáo dục đặc biệt quan tâm và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong can thiệp và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này; tuy nhiên, phải vận dụng linh hoạt sao cho phù hợp với đặc điểm phát triển của từng trẻ cũng như điều kiện, môi trường giáo dục của Việt Nam thì mới hiệu quả.

23. Chữ i, chữ y và một số vấn đề của chữ viết tiếng Việt

23. Chữ i, chữ y và một số vấn đề của chữ viết tiếng Việt

 09:24 05/04/2017

Trong lịch sử của đất nước Việt Nam, vấn đề chữ viết luôn luôn được quan tâm bởi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và người dùng. Chữ viết tiếng Việt được xây dựng với quy luật của âm vị học. Nó không phản ánh cách phát âm tự nhiên của tiếng địa phương trong những tôn giáo khác nhau. Dựa trên sự thống nhất của việc viết chữ I và Y như thế nào, tác giả muốn đề cập vấn đề đã được nói bởi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ; điều đó đang cải thiện chữ viết tiếng Việt để phù hợp tốt hơn giữa ngôn ngữ âm thanh và chữ viết và tinh thần chung của người Việt Nam.

46. Vấn đề nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số và vai trò của nhà trường sư phạm ở tỉnh miền núi

46. Vấn đề nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số và vai trò của nhà trường sư phạm ở tỉnh miền núi

 09:53 13/03/2017

Bài báo trình bày vai trò của nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số hiện nay; những vấn đề chính yếu và một số định hướng trong nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

10. Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của nhân vật giao tiếp trong truyện cổ tích Tấm Cám và một vài kết luận sư phạm

10. Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của nhân vật giao tiếp trong truyện cổ tích Tấm Cám và một vài kết luận sư phạm

 15:08 22/02/2017

Bài báo tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của nhân vật giao tiếp trong truyện cổ tích Tấm Cám và một vài kết luận sư phạm về kinh nghiệm sống, mối quan hệ xã hội và triết lí sống của tác giả.

6. Về ngôn ngữ giao tiếp với trẻ nhỏ

6. Về ngôn ngữ giao tiếp với trẻ nhỏ

 09:58 20/02/2017

Bài báo trình bày về đặc trưng, vai trò, phương pháp và sự khác biệt văn hóa khi giao tiếp ngôn ngữ giao tiếp với trẻ nhỏ của cha mẹ và giáo viên.

12. Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam đương đại về đề tài đô thị qua một số tác phẩm tiêu biểu

12. Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam đương đại về đề tài đô thị qua một số tác phẩm tiêu biểu

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày một số phân tích về đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam đương đại về đề tài đô thị: ngôn ngữ vay mượn, pha tạp; ngôn ngữ đời thường suồng sã, “vỉa hè”; sự kết hợp nhiều phong cách ngôn ngữ.

16. Vai giao tiếp và vai trong hoạt động kể chuyện theo vai ở tiểu học

16. Vai giao tiếp và vai trong hoạt động kể chuyện theo vai ở tiểu học

 09:22 14/09/2016

Vai trong hoạt động giao tiếp và vai trong giáo dục kể chuyện theo vai có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong giao tiếp, việc nhận thức đúng và trúng vai giao tiếp sẽ mang lại hiệu quả thực sự. Mỗi cá nhân phải tự vận động để có một năng lực ứng xử vai trong mối quan hệ xã hội rất đa dạng với hệ thống các tình huống giao tiếp khác nhau. Bài viết sẽ làm rõ vai giao tiếp và vai trong hoạt động kể chuyện theo vai ở tiểu học.

19. Dạy học tiếng Việt cho người Hàn Quốc nhìn từ góc độ lịch sử - văn hóa

19. Dạy học tiếng Việt cho người Hàn Quốc nhìn từ góc độ lịch sử - văn hóa

 09:28 12/09/2016

Nhu cầu học tiếng Việt của người Hàn Quốc ngày một cao, số lượng học viên người Hàn Quốc học tiếng Việt ở các trường đại học, các trung tâm ngoại ngữ ngày một lớn. Dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài là rất khó bởi những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa… Tuy nhiên, việc dạy học tiếng Việt cho người Hàn Quốc có những thuận lợi nhất định do có sự tương đồng về lịch sử, văn hóa giữa 2 dân tộc Việt - Hàn. Bài viết đề cập về vấn đề này.

9. Đồng dao của trẻ em – xưa và nay

9. Đồng dao của trẻ em – xưa và nay

 10:47 29/08/2016

Đồng dao là một tiểu loại thuộc ca dao-dân ca của văn học dân gian, mang đến cho trẻ thơ cả một thế giới vui tươi, sống động, đam mê. Bài báo trình bày một số phân tích, đánh giá và thông tin về đồng dao xưa (trước năm 1945) và đồng dao hiện nay (sau 1945: ngôn ngữ đồng dao mộc mạc, thuần khiết như chính tâm hồn trẻ; ngôn ngữ đồng dao mộc mạc, có vần, có điệu).

17. Áp dụng đường hướng dạy học ngôn ngữ dựa trên hoạt động vào dạy tiếng Anh cho sinh viên

17. Áp dụng đường hướng dạy học ngôn ngữ dựa trên hoạt động vào dạy tiếng Anh cho sinh viên

 15:31 28/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm, tiêu chí thiết kế và nguyên tắc của đường hướng dạy học ngôn ngữ dựa trên hoạt động. Những kết quả đạt được khi ứng dụng đường hướng dạy học ngôn ngữ dựa trên hoạt động vào dạy tiếng Anh cho sinh viên trường CĐ SPNT TW.

12. Rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua dạy học môn phương pháp dạy học Toán

12. Rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua dạy học môn phương pháp dạy học Toán

 10:26 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về các dạng ngôn ngữ trong học tập môn phương pháp dạy học Toán; một số hình thức tổ chức dạy học môn phương pháp dạy học Toán nhằm rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho sinh viên sư phạm Toán ở nhà trường sư phạm.
Từ khóa: rèn luyện, năng lực diễn đạt, ngôn ngữ, sinh viên, sư phạm Toán, phương pháp dạy học Toán.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây