08. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động nhóm khi dạy học Hàm số bậc nhất và Hàm số bậc hai ở lớp 10

08. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động nhóm khi dạy học Hàm số bậc nhất và Hàm số bậc hai ở lớp 10

 16:53 26/11/2018

Tóm tắt: Giao tiếp và hợp tác là năng lực quan trọng đối với mỗi công dân trong thế kỉ 21. Trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới của Việt Nam, giao tiếp và hợp tác là một trong các năng lực chung cần trang bị cho học sinh. Ở cấp độ môn học, năng lực này có thể được hình thành và bồi dưỡng thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó tổ chức hoạt động nhóm là hình thức quan trọng giúp học sinh tăng cường giao tiếp với nhau để hợp tác cùng giải quyết nhiệm vụ được giao. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu cách thức tổ chức hoạt động nhóm khi dạy học hàm số bậc nhất và bậc hai ở lớp 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh.
Từ khóa: Năng lực giao tiếp và hợp tác, hoạt động nhóm, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, ngôn ngữ toán học, nền tảng giao tiếp.

09. Quan niệm về các thành tố của năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học của sinh viên sư phạm toán

09. Quan niệm về các thành tố của năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học của sinh viên sư phạm toán

 17:36 06/04/2018

Tóm tắt: Việc bồi dưỡng năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho sinh viên luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các giảng viên toán. Bài viết đề cập quan niệm về các thành tố của năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học của sinh viên sư phạm toán trong quá trình dạy học Toán cao cấp.
Từ khóa: Sinh viên sư phạm Toán, ngôn ngữ toán học, năng lực.

37. RÈN LUYỆN TƯ DUY LOGIC VÀ NGÔN NGỮ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

37. RÈN LUYỆN TƯ DUY LOGIC VÀ NGÔN NGỮ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 14:30 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết làm rõ nội dung phát triển tư duy logic và ngôn ngữ trong dạy học toán và đề xuất một số biện pháp rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ trong dạy học hình học THCS
Từ khóa: tư duy logic, ngôn ngữ toán học, hình học

13. Khảo sát thực trạng năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học cho sinh viên sư phạm toán ở các trường đại học

13. Khảo sát thực trạng năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học cho sinh viên sư phạm toán ở các trường đại học

 17:04 11/05/2017

Tóm tắt: Bộ môn Logic toán được học vào kì một của năm thứ hai cho sinh viên sư phạm Toán. Môn học này nhằm khai thác phương diện ngôn ngữ của Lí thuyết tập hợp và logic toán. Bài viết khảo sát thực trạng việc sử dụng ngôn ngữ toán học của sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học bộ môn Logic toán ở các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: sinh viên sư phạm toán, ngôn ngữ toán học.

20. Rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông

20. Rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày một số định hướng nhằm rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông.

15. Đôi nét về ngôn ngữ toán học

15. Đôi nét về ngôn ngữ toán học

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm về ngôn ngữ toán học, các yếu tố cơ bản, đặc trưng, chức năng và các bình diện nghiên cứu của ngôn ngữ toán học.

16. Hình thành và rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 4, lớp 5 trong dạy học mạch kiến thức “đại lượng và đo đại lượng”

16. Hình thành và rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 4, lớp 5 trong dạy học mạch kiến thức “đại lượng và đo đại lượng”

 14:32 30/09/2016

Tóm tắt: Ngôn ngữ toán học trong mạch kiến thức “đại lượng và đo đại lượng” là khá trừu tượng và khó hiểu đối với học sinh. Để hình thành và rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 4, lớp 5 trong dạy học mạch kiến thức “đại lượng và đo đại lượng”, bài viết đề xuất 7 biện pháp: phát triển vốn từ toán học; tăng cường rèn luyện kĩ năng hiểu, vận dụng ngữ nghĩa, cú pháp ngôn ngữ toán học cho học sinh; rèn luyện kĩ năng chuyển đổi ngôn ngữ toán học sang ngôn ngữ tự nhiên và ngược lại; kết hợp sử dụng ngôn ngữ toán học và sử dụng tiếng Việt; rèn các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học, suy luận toán học, đọc và viết chính xác các đơn vị đo chiều dài, diện tích, khối lượng, thời gian, vận tốc…
Từ khóa: kĩ năng sử dụng, ngôn ngữ toán học, học sinh, lớp 4, lớp 5, dạy học đại lượng và đo đại lượng

17. Phát triển kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học

17. Phát triển kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học

 14:32 30/09/2016

Tóm tắt: Ngôn ngữ toán học là phương tiện giao tiếp trong quá trình dạy học và nghiên cứu toán học. Trong dạy học Toán, phát triển kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cần được chú trọng ngay từ các lớp đầu cấp tiểu học. Bài viết bàn về phát triển kĩ năng nghe - nói và kĩ năng đọc - viết ngôn ngữ toán học cho học sinh các khối/lớp này, qua mục đích, phương thức tiến hành, những lưu ý khi thực hiện và những ví dụ minh họa .
Từ khóa: kĩ năng giao tiếp, phát triển kĩ năng giao tiếp, ngôn ngữ toán học, học sinh đầu cấp tiểu học

19. Hình thành và tập luyện ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học

19. Hình thành và tập luyện ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học

 17:03 27/09/2016

Tóm tắt: Ngôn ngữ toán học có vai trò quan trọng trong dạy học Toán ở tiểu học. Bài viết đề xuất 5 biện pháp giúp học sinh đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học thông qua việc hình thành, tập luyện ngôn ngữ toán học. Các biện pháp được xây dựng dựa trên cơ sở lí luận, tâm lí học lứa tuổi, nội dung chương trình, chuẩn kiến thức - kĩ năng môn Toán và thực tiễn sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học Toán ở tiểu học.
Từ khóa: ngôn ngữ toán học, học sinh, đầu cấp tiểu học

18. Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học trong học tập môn Toán

18. Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học trong học tập môn Toán

 10:40 27/09/2016

Tóm tắt: Trong học tập môn Toán, ngôn ngữ toán học có vai trò quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập. Toán học và ngôn ngữ tự nhiên có quan hệ mật thiết với nhau. Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học để làm cơ sở đề xuất một số biện pháp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho các em.
Từ khóa: ngôn ngữ toán học, học sinh, đầu cấp tiểu học, môn Toán.

18. Tạo lập tình huống phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học thông qua dạy học các quy tắc, tính chất toán học

18. Tạo lập tình huống phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học thông qua dạy học các quy tắc, tính chất toán học

 09:06 15/09/2016

Để phát triển ngôn ngữ cho học sinh cần phát triển đồng bộ các kĩ năng ngôn ngữ cơ bản như: nghe, nói, đọc, viết. Trong dạy học Toán về các quy tắc, tính chất toán học, thông qua việc tạo lập các tình huống dạy học, giáo viên sẽ tạo cơ hội cho học sinh được phát biểu suy nghĩ của mình (được nói ra, viết ra) một cách độc lập hoặc khi giao lưu, tương tác với các thành viên khác. Bài viết giới thiệu cách thức tạo lập các tình huống phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học trong quá trình dạy học các quy tắc, tính chất làm toán.

20. Thiết kế bài dạy “Hình bình hành” (Toán 4) theo hướng tiếp cận ngôn ngữ toán học

20. Thiết kế bài dạy “Hình bình hành” (Toán 4) theo hướng tiếp cận ngôn ngữ toán học

 17:07 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên quy trình để thiết kế bài dạy “Hình bình hàn” theo hướng tiếp cận ngôn ngữ toán học, góp phần rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh.
Từ khóa: thiết kế bài dạy, hình bình hành, ngôn ngữ toán học.

17. Một số biện pháp phát triển khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh tiểu học

17. Một số biện pháp phát triển khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh tiểu học

 15:46 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp giúp học sinh hiểu và vận dụng tốt ngôn ngữ toán học trong từng tình huống cụ thể: giúp học sinh hiểu đúng nghĩa các thuật ngữ toán học thông qua hệ thống các ví dụ; tạo điều kiện cho học sinh thực hành chuyển đổi từ ngôn ngữ viết qua ngôn ngữ kí hiệu toán học, mô hình, hình vẽ và ngược lại; tạo lập những tình huống tương đồng giúp học sinh dễ dàng chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên hay kí hiệu đã biết sang ngôn ngữ toán học; cho học sinh tiếp cận với những bài toán có cùng bản chất nhưng thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau; tập luyện cho học sinh diễn đạt cùng một nội dung toán học theo nhiều hình thức khác nhau.
Từ khóa: biện pháp, phát triển, hiểu, ngôn ngữ toán học, học sinh, tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây