60. THỰC TRẠNG QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU  CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH

60. THỰC TRẠNG QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH

 06:28 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu về thực trạng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh – Qua khảo sát tại 3 tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh và Nam Định. Trong hoạt động lãnh đạo, quản lí công người đứng đầu có nhiều loại quyền lực để hiện thực hóa tầm nhìn của mình trong đó bao gồm quyền lực địa vị và quyền lực cá nhân. Quyền lực địa vị có được do tổ chức mang lại với cơ sở là 3 loại quyền lực: quyền trao thưởng, quyền cưỡng chế, và quyền hợp pháp; quyền lực cá nhân có được là do cá nhân tự rèn luyện mà có bao gồm quyền lực chuyên môn và quyền tham vấn.
Từ khóa: hành vi, hành vi sử dụng quyền lực, người đứng đầu, các loại quyền lực trong lãnh đạo.

01. Học tập phong cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

01. Học tập phong cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

 05:58 28/10/2019

Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cần học tập phong cách nêu gương của Chủ tich Hồ Chí Minh nhằm phát duy trách nhiệm của người đứng đầu. Bài viết phân tích những nội dung: Vì sao người đứng đầu phải nêu gương? Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nêu gương như thế nào? Cần làm gì để phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ?.
Từ khóa: Phong cách nêu gương, người đứng đầu, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây