12. CƠ SỞ THỰC TIỄN CHO VIỆC XÂY DỰNG  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN “CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI”: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

12. CƠ SỞ THỰC TIỄN CHO VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN “CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI”: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

 15:04 19/04/2021

Tóm tắt: Trải qua hơn một thế kỉ hình thành và phát triển, ở Việt Nam, lĩnh vực khoa học ứng dụng công tác xã hội đã có một hệ thống thống tri thức lí luận, các lĩnh vực hoạt động và phương pháp, kĩ năng, thực hành tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc biên soạn và cập nhật giáo trình các môn học chuyên ngành là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Bài báo nghiên cứu và trình bày cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng đề cương chi tiết học phần Công tác xã hội với người cao tuổi bậc đại học. Nội dung nghiên cứu sẽ là cơ sở phục vụ chương trình giảng dạy học phần công tác xã hội với người cao tuổi cho sinh viên đại học chuyên ngành công tác xã hội tại Trường Đại học Đà Lạt.
Từ khóa: công tác xã hội, giáo trình, người cao tuổi, đề cương chi tiết

22. NHU CẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI  DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

22. NHU CẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết phân tích nhu cầu tham gia thị trường lao động của người cao tuổi dưới góc nhìn của lí thuyết động cơ làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố xã hội (làm việc để con/cháu tôn trọng) là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ người cao tuổi tiếp tục làm việc, sau đó mới đến yếu tố cá nhân (làm việc để cuộc sống đỡ buồn) và cuối cùng là yếu tố kinh tế (làm việc để tự lo cuộc sống). Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì những nghiên cứu này có giá trị thực tiễn, hữu ích cho việc định hướng phát huy vai trò của người cao tuổi, bởi lẽ người cao tuổi cần được coi là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Từ khóa: Nhu cầu, thị trường lao động, người cao tuổi, động cơ làm việc.

64. THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA

64. THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA

 14:57 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng người cao tuổi tham gia hoạt động giáo dục con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa. Kết quả khảo sát cho thấy, người cao tuổi vẫn còn tham gia hoạt động giáo dục cho con cháu trong gia đình như việc ra quyết định và giáo dục về giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết. Trong gia đình, người cao tuổi giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết đối với con cháu. Tuy nhiên, ý kiến người cao tuổi không có sự ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định các hoạt động giáo dục của con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa.
Từ khóa: Người cao tuổi, hoạt động giáo dục, gia đình, giáo dục gia đình.

13. Đối tượng giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

13. Đối tượng giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

 23:06 27/10/2018

Tóm tắt: Nâng cao đời sống tinh thần nói chung và nâng cao hiệu quả giao tiếp cho NCT sống ở các TTDL là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp cho người cao tuổi sống vui, khỏe, ý nghĩa. Bài viết trình bày về thực trạng đối tượng giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão. Kết quả khảo sát cho thấy: đối tượng giao tiếp chủ yếu là những người sống trong trung tâm dưỡng lão và những người làm công tác xã hội; họ ít tham gia vào các tổ chức, các nhóm xã hội dành cho người cao tuổi; đối tượng giao tiếp của người cao tuổi hiện nay bị thu hẹp so với trước khi vào trung tâm dưỡng lão; có sự khác nhau giữa nam và nữ; giữa trung tâm dưỡng lão tư nhân và các trung tâm của nhà nước.
Từ khóa: Giao tiếp, đối tượng giao tiếp, người cao tuổi, trung tâm dưỡng lão.

04. Ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

04. Ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

 15:28 23/01/2018

Tóm tắt: Kết quả khảo sát người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão cho thấy: Người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão đánh giá thấp về mối quan hệ của họ với gia đình và họ hàng; Đa số người cao tuổi được hỏi đều cho rằng họ không bao giờ về thăm nhà. Gia đình, họ hàng đến trung tâm dưỡng lão thăm họ cũng ở mức thấp. Điều đó đã ảnh hưởng tới giao tiếp của người cao tuổi. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão.
Từ khóa: Giao tiếp, gia đình, người cao tuổi, trung tâm dưỡng lão.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây