6. GIÁO DỤC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TƯ DUY SÁNG TẠO  CỦA NGƯỜI HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

6. GIÁO DỤC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:47 29/07/2020

Từ khóa: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo của người học là một mục tiêu quan trọng của giáo dục ở nhà trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay. Tổ chức hoạt động giáo dục phát huy tính tích cực tư duy sáng tạo ở người học ở nhà trường phổ thông là một quá trình với một phức hệ các yếu tố: từ xác định mục tiêu, xây dựng chương trình nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, quản lí kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của người học, điều kiện phương tiện, môi trường giáo dục, thể hiện một chiến lược giáo dục, dạy học tập trung vào tính tích cực, hứng thú hoạt động nhận thức, khuyến khích tư duy phê phán và không ngừng sáng tạo của người học thông qua tăng cường hoạt động thực tiễn, tương tác, cá biệt hoá tiềm năng, cổ vũ người học… Từ đó phát huy được tính tích cực tư duy sáng tạo ở người học ở nhà trường phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục hiện nay.
Tóm tắt: Tư duy sáng tạo, tính tích cực, giáo dục, giáo viên, người học.

12. Tư duy phản biện qua góc nhìn của một số giảng viên tiếng Anh

12. Tư duy phản biện qua góc nhìn của một số giảng viên tiếng Anh

 22:34 09/02/2020

Tóm tắt: Đây là một nghiên cứu định tính về tư duy phản biện trong mối quan hệ với dạy và học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Nghiên cứu được thực hiện thông qua một cuộc khảo sát về quan điểm và nhận thức của một nhóm 30 giảng viên dạy tiếng Anh ở một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội về tư duy phản biện và việc triển khai nó như thế nào trên lớp học. Kết quả chỉ ra rằng đa số giảng viên đều nhận thức đúng về tư duy phản biện và những ảnh hưởng tích cực của nó. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai cách dạy tư duy phản biện cho sinh viên như thế nào vẫn còn là một vấn đề phía trước.
Từ khóa: tư duy phản biện, dạy và học tiếng Anh, kĩ năng, giáo dục, người dạy, người học, giảng viên tiếng Anh, sinh viên.

02. Thực trạng và giải pháp nhằm cải thiện không gian học tập tại Việt Nam

02. Thực trạng và giải pháp nhằm cải thiện không gian học tập tại Việt Nam

 11:02 20/01/2020

Tóm tắt: Công cuộc cải cách giáo dục tại Việt Nam đã và đang được thực hiện, nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, tiêu chuẩn và năng lực giáo viên, phương pháp giảng dạy và học tập theo xu hướng hiện đại hóa được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, chưa nhiều nghiên cứu hoặc thảo luận liên quan đến việc cải tiến không gian học tập cho người học. Bài viết này nhằm thảo luận đặc điểm của không gian học tập tại các trường học hiện nay tại Việt Nam, hạn chế của không gian học tập này và những giải pháp kiến nghị nhằm tăng tính hiệu quả trong việc thiết kế và phát triển không gian học tập nhằm giúp cho việc giảng dạy và học tập đạt kết quả tốt nhất.
Từ khóa: Không gian học tập, giảng dạy, học tập, người học, giáo viên.

04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

 10:46 19/12/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (FIR), nền kinh tế tri thức, thực trạng và những xu hướng phát triển xã hội Việt Nam trong tương lai và đánh giá triển vọng của công nghệ thông tin để mô tả trường học thông minh ở Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích các yếu tố về tổ chức, cấu trúc; về người học, người dạy; về môi trường giáo dục cũng như hoạt động quản lí giáo dục. Các yếu tố này được xem xét trên cơ sở lấy các thành tựu của cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0 làm nền tảng.
Từ khóa: Trường học thông minh, cuộc cách mạng 4.0, người thầy, người học, quản lí giáo dục, môi trường giáo dục.

32. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

32. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

 16:58 04/09/2019

Tóm tắt: Dạy học tương tác là quan điểm dạy học có ưu thế trong phát huy tính tích cực học tập của người học; là quan điểm dạy học phù hợp nhất, được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục và các nhà giáo coi trọng vì quan điểm này có ưu thế vượt trội trong phát huy tính tích cực học tập của người học. Bài viết nêu ra một số quan điểm dạy học đương đại, kiến giải về tính tích cực học tập của người học và sự vượt trội của quan điểm dạy học tương tác, từ đó đề xuất các biện pháp triển khai quan điểm dạy học tương tác trong phát huy tính tích cực của người học đó là các biện pháp về kiến tạo môi trường dạy học; tận dụng các lợi thế của môi trường dạy học; đánh giá kết quả dạy học với các tiêu chí phát huy tính tích cực của người học.
Từ khoá: Dạy học tương tác, phát huy tính tích cực, người học.

31. Lí thuyết công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng trong phát triển năng lực thực hiện của người học

31. Lí thuyết công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng trong phát triển năng lực thực hiện của người học

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Công nghệ dạy học siêu tích hợp bao gồm tích hợp đa tầng và đa nhân tố, với 4 loại hình: lí thuyết, thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao. Bài viết đề cập tới công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng lí thuyết này trong phát triển năng lực thực hiện cho người học. Đặc biệt, có sự tích hợp của dạy học vi mô; dạy học theo Module và dạy học ứng dụng lí thuyết hoạt động của Tâm lí học. Khi thi công bài học theo lí thuyết này, năng lực thực hiện của người học được phát triển một cách tối ưu.
Từ khóa: Lí thuyết, công nghệ dạy học siêu tích hợp, phát triển, năng lực thực hiện, người học.

27. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN  THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

27. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

 15:20 06/12/2017

Tóm tắt: Lợi thế của môn Ngữ văn là giáo dục cái chân, thiện, mĩ, hình thành nhân cách cho người học từ những bài học giúp cho người học biết rung động trước cái đẹp cái cao cả, biết yêu thương, biết thể hiện cảm xúc trước những việc làm tốt, có thái độ rõ ràng trước cái xấu, cái ác, cái bất công. Hướng người học biết cảm thụ một tác phẩm văn học là vấn đề có nhiều trăn trở trong đổi mới dạy một giờ văn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Bài viết đề cập: 1) Một số vấn đề lí luận; 2) Thực trạng dạy đọc hiểu văn bản hiện nay; 3) Một số đổi mới trong dạy đọc hiểu văn bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn theo tiếp cận hình thành phẩm chất, năng lực cho người học.
Từ khóa: kiến thức, kĩ năng, người dạy, người học.

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

 00:50 08/01/2017

Bài báo giới thiệu quan điểm tích hợp môn học, tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở ở Việt Nam chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015 góp phần nâng cao năng lực cho người học

8. Động cơ của người học và trách nhiệm của người dạy thời kì đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục

8. Động cơ của người học và trách nhiệm của người dạy thời kì đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục

 23:48 06/01/2017

Động cơ có vai trò quan trọng đối với mọi hoạt động của con người, là một trong những nhân tố quyết định thành công. Bài viết trình bày các mặt tốt, mặt xấu của động cơ và những biểu hiện của nó. Động cơ trong dạy học bao gồm 2 yếu tố cơ bản: Động cơ học tập là động lực thúc đẩy người học chuyên tâm học hành, trên cơ sở nhu cầu hoàn thiện tri thức, mong muốn nắm vững tiến tới làm chủ tri thức và động cơ trong dạy học là trách nhiệm người Thầy khi thực hiện nhiệm vụ trồng người”, cùng với mối liên hệ tương tác của chúng.

9. Tích cực hóa hoạt động học tập của người học thông qua hình thức seminar

9. Tích cực hóa hoạt động học tập của người học thông qua hình thức seminar

 15:42 29/09/2016

Tóm tắt: Tích cực hóa hoạt động học tập của người học là yêu cầu tất yếu phù hợp với sự phát triển của quá trình dạy học, đặc biệt là trong môi trường giáo dục đại học. Bài viết phân tích hoạt động seminar - biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của người học, qua: dấu hiệu đặc trưng, vai trò của người dạy và người học, quy trình tổ chức dạy học theo seminar, điều kiện để tổ chức seminar đạt hiệu quả cao; tổ chức đánh giá sinh viên trong dạy học theo seminar.
Từ khóa: người học, hoạt động học tập, hình thức seminar

13. Đánh giá năng lực của người học thông qua hình thức đánh giá sự thực hiện

13. Đánh giá năng lực của người học thông qua hình thức đánh giá sự thực hiện

 16:32 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân biệt giữa “năng lực” và “sự thực hiện”; đánh giá năng lực của người học thông qua hình thức đánh giá sự thực hiện (đặc trưng, ưu điểm). Năng lực và sự thực hiện của cá nhân có mối quan hệ qua lại chặt chẽ. Vì vậy, trong quá trình dạy học và đánh giá, giáo viên cần bồi dưỡng năng lực cho người học, đồng thời tổ chức các hoạt động, nhiệm vụ thực tế để người học bộc lộ được năng lực.
Từ khóa: đánh giá, năng lực, người học, sự thực hiện.

14. Dạy học Sinh học góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung cho người học ở trường trung học phổ thông

14. Dạy học Sinh học góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung cho người học ở trường trung học phổ thông

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về vấn đề dạy học Sinh học góp phần hình thành các năng lực chung cho người học; một số giải pháp hình thành năng lực cho người học trong dạy học Sinh học.

7. Dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp nhằm phát triển năng lực người học

7. Dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp nhằm phát triển năng lực người học

 11:14 28/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp, năng lực và dạy học phát triển năng lực. Từ đó xác định mục đích, đối tượng và các giải pháp trong nghiên cứu trường hợp.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây