12. Tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo khối ngành kinh tế - cơ sở khoa học để xác định các tiêu chí đánh giá

12. Tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo khối ngành kinh tế - cơ sở khoa học để xác định các tiêu chí đánh giá

 09:31 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề xác định tiêu chí đánh giá và tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo, trong đó xác định cơ sở khoa học của vấn đề và vấn đề tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo. Từ đó, tác giả trình bày phương pháp và kết quả khảo sát thực tế với một số đối tượng để nghiên cứu về tác động từ yêu cầu của người sử dụng lao động đến chương trình đào tạo. Nghiên cứu cho thấy sự phù hợp giữa yêu cầu của người sử dụng lao động có ảnh hưởng sâu sắc đến chương trình đào tạo, đó là những yếu tố: sự hiểu biết, kĩ năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức của sinh viên tốt nghiệp; chuẩn đầu ra; mối quan hệ giữa nhà trường và người sử dụng lao động; uy tín của cơ sở đào tạo.
Từ khóa: tác động, người sử dụng lao động, chương trình đào tạo, khối ngành kinh tế, tiêu chí đánh giá

3. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động: Một số giải pháp đảm bảo chất lượng

3. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động: Một số giải pháp đảm bảo chất lượng

 16:32 19/09/2016

Chất lượng của nguồn nhân lực tùy thuộc nhiều vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Chương trình đào tạo là một trong những yếu tố cốt lõi, quyết định chất lượng của quá trình đào tạo. Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học đòi hỏi phải thay đổi nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động phù hợp với từng ngành học. Vì vậy, cần phải đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo để phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội là điều rất quan trọng và cần thiết.

12. Đánh giá chương trình đào tạo theo yêu cầu của người sử dụng lao động

12. Đánh giá chương trình đào tạo theo yêu cầu của người sử dụng lao động

 15:49 15/09/2016

Tóm tắt: Chương trình đào tạo là một trong những yếu tố cốt lõi, quyết định chất lượng của quá trình đào tạo và chất lượng của nguồn nhân lực tùy thuộc nhiều và chương trình đào tạo. Bài viết phân tích một số hình thức đánh giá chất lượng giáo dục; đánh giá chương trình đào tạo theo yêu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động.
Từ khóa: đánh giá, chương trình đào tạo, người sử dụng lao động.

4. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo đánh giá của người sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

4. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo đánh giá của người sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

 10:45 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo nhận định từ phía người sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp của trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội: kĩ năng mềm; kĩ năng liên quan đến chuyên môn; nhân tố kiến thức chung.
Từ khóa: mức độ, ảnh hưởng, đánh giá, người sử dụng lao động, chất lượng đào tạo, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

3. Giải pháp phát triển và triển khai chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động

3. Giải pháp phát triển và triển khai chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động

 08:29 05/08/2016

Bài viết trình bày thống kê các yêu cầu của người sử dụng lao động đối với sinh viên tốt ngiệp. Từ đó, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển và triển khai chương trình đào tạo như: tính tất yếu của việc thay đổi chương trình đào tạo tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động, giải pháp phát triển chương trình đào tạo, giải pháp triển khai chương trình đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây