04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

 10:46 19/12/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (FIR), nền kinh tế tri thức, thực trạng và những xu hướng phát triển xã hội Việt Nam trong tương lai và đánh giá triển vọng của công nghệ thông tin để mô tả trường học thông minh ở Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích các yếu tố về tổ chức, cấu trúc; về người học, người dạy; về môi trường giáo dục cũng như hoạt động quản lí giáo dục. Các yếu tố này được xem xét trên cơ sở lấy các thành tựu của cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0 làm nền tảng.
Từ khóa: Trường học thông minh, cuộc cách mạng 4.0, người thầy, người học, quản lí giáo dục, môi trường giáo dục.

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay

 17:30 05/07/2019

Tóm tắt: Trong giáo dục đại học, chất lượng giảng viên được coi là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của các trường đại học. Nhân cách, phẩm chất và năng lực của người thầy giáo có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực của học trò. Vì vậy, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đại học, việc quán triệt học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo sinh viên của đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giảng viên, người thầy, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung chương trình.

22. Mô hình nhân cách người thầy theo tư tưởng Hồ Chí Minh

22. Mô hình nhân cách người thầy theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 15:37 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục và vai trò, vị trí của người thầy trong xã hội. Tư tưởng của Người về công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng con người mới phục vụ nhiệm vụ xây dựng, kiến thiết đất nước toát lên mô hình nhân cách người thầy. Mô hình nhân cách nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh là tổng hòa hệ thống phẩm chất, năng lực, phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Bài viết phân tích những tiêu chí cụ thể về phẩm chất, năng lực, phương pháp dạy học trong mô hình nhân cách người thầy theo tư tưởng của Người. Mô hình nhân cách đó vẫn con nguyên giá trị đến ngày nay.
Từ khóa: mô hình nhân cách, người thầy, tư tưởng Hồ Chí Minh

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây