09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 23:19 19/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường sư phạm nói chung và sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non nói riêng luôn được coi trọng, bởi nghề dạy học là nghề “dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”. Bài viết trình bày đặc thù của nghề giáo viên mầm non, tìm hiểu thực trạng đạo đức của giáo viên mầm non; từ đó, đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trong thời gian tới.
Từ khóa: Đạo đức, nghề nghiệp, sinh viên, sư phạm, Mầm non, Cao đẳng sư phạm, Điện Biên.

9. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC  Ở THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

9. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

 22:53 03/09/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Kết quả khảo sát 153 cán bộ quản lí và giáo viên cho thấy: phần lớn cán bộ quản lí và giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học; hoạt động phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học đã được chú trọng trên nhiều nội dung với các hình thức khác nhau; tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ quản lí và giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về một số nội dung phát triển nghề nghiệp; một số nội dung và hình thức quan trọng chưa được chú trọng nhiều trong chương trình.
Từ khoá: Giáo viên, tiểu học, giáo viên tiểu học, nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp.

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

 06:45 05/07/2019

Tóm tắt: Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất cơ bản, quan trọng hàng đầu tạo nên nhân cách, uy tín sư phạm; là cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tâm huyết, say sưa với nghề nghiệp, tích tính cực, sáng tạo trong hoạt động sư phạm; bảo đảm cho đội ngũ nhà giáo quân đội hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT của các nhà trường quân đội trong tình hình mới. Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ nhà giáo và thực trạng đạo đức nghề nghiệp đội ngữ nhà giáo quân đội hiện nay; từ đó, đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội.
Từ khóa: Bồi dưỡng, Nhà trường, Quân đội, Đạo đức, Nghề nghiệp, Cán bộ quân đội, Nhà giáo, Sư phạm.

12. Dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học

12. Dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học

 05:44 14/02/2019

Tóm tắt: Tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho SV là một mục tiêu đặc biệt quan trọng trong đào tạo của các trường đại học, bởi đã có trường hợp sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá nhưng ra trường vẫn không đáp ứng được yêu cầu của công việc, chưa khẳng định được vị thế của mình trong nghề nghiệp và xã hội. Việc tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của các môn học chuyên ngành, liên ngành mà đòi hỏi các môn Lí luận chính trị (môn chung) cũng phải hướng đến. Bài viết này đề cập việc dạy, học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, lí luận chính trị, tiếp cận năng lực, nghề nghiệp.

46. TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN NGÀNH HÀNG HẢI SỬ DỤNG MÔ HÌNH HOÁ TOÁN HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP TRONG DẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

46. TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN NGÀNH HÀNG HẢI SỬ DỤNG MÔ HÌNH HOÁ TOÁN HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP TRONG DẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

 06:03 04/01/2019

Tóm tắt. Mô hình hoá toán học được nghiên cứu và vận dụng trong dạy học ngày càng mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong dạy học môn Toán hiện nay. Bài báo này trình bày đề xuất các bước và cách thức tổ chức hoạt động mô hình hoá toán học cho sinh viên trong quá trình dạy học Xác suất - Thống kê tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhằm rèn luyện và phát triển khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo.
Từ khóa: mô hình hoá toán học, sinh viên, hàng hải, xác suất, thống kê, nghề nghiệp.

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

 22:43 18/09/2018

Tóm tắt: Định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự là việc làm quan trọng, cần thiết của giảng viên. Những định hướng này được hình thành dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Bài viết chỉ ra các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của những giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay. Đây là cơ sở giúp cho các chủ thể giáo dục đề ra những biện pháp tác động nhằm hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp đúng đắn ở giảng viên trẻ trong các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, định hướng giá trị, nghề nghiệp, sư phạm quân sự, giảng viên trẻ.

80.	Mức độ thích ứng với hoạt động hoạt động nghề nghiệp của công chức hải quan mới vào nghề

80. Mức độ thích ứng với hoạt động hoạt động nghề nghiệp của công chức hải quan mới vào nghề

 04:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Khái niệm cơ bản; - Phương pháp nghiên cứu và khách thể điều tra; - Kết quả nghiên cứu như sau: Mức độ thích ứng với hoạt động nghề nghiệp của công chức hải quan mới vào nghề về mặt nhận thức. So sánh sự đánh giá mức độ thích ứng nghề nghiệp của công chức hải quan mới và lãnh đạo.

65.	Dạy học một số nội dung của Toán cao cấp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh theo hướng khai thác kiến thức và ứng dụng kĩ thuật Toán học

65. Dạy học một số nội dung của Toán cao cấp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh theo hướng khai thác kiến thức và ứng dụng kĩ thuật Toán học

 03:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của Toán học trong quản trị kinh doanh; - Dạy học một số nội dung của Toán cao cấp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh theo hướng khai thác kiến thức và ứng dụng kĩ thuật toán học như: Kiến thức hàm số trong quản trị kinh doanh. Ứng dụng của kiến thức đạo hàm trong Quản trị kinh doanh.

06. Phát triển nghề nghiệp đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo tiếp cận năng lực

06. Phát triển nghề nghiệp đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo tiếp cận năng lực

 05:49 26/06/2017

Tóm tắt: Phát triển nghề nghiệp giảng viên ở các trường cao đẳng là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng để đáp ứng với yêu cầu đổi mới đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Đối với các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật, cần tiếp tục tổ chức quán triệt vai trò và sự cần thiết phát triển nghề nghiệp đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực; xây dựng khung năng lực giảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới của nhà trường; cải tiến công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên; đổi mới hoạt động đánh giá, xếp loại giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo tiếp cận năng lực.
Keywords: cao đẳng, nghề nghiệp, năng lực, phát triển.

41.	MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

41. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

 03:28 24/04/2017

Đổi mới chương trình giảng dạy của giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới, định hướng phát triển năng lực cho học sinh, cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghề đầu ra cho giáo viên trung học yêu cầu một cuộc đổi mới cần thiết của phương pháp tiếp cận để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trong các trường đại học giáo dục - giáo viên trong tương lai. Bài viết giới thiệu các khái niệm về năng lực nghề nghiệp cho các sinh viên sư phạm hóa học. Sau đó đề xuất một số định hướng mới để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông tại Việt Nam. Đây là một vấn đề thực tế trong giai đoạn hiện nay.

5.	BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG.

5. BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG.

 05:36 20/04/2017

Nội dung của bài viết đề cập đến tầm quan trọng của các biện pháp bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên; Mục tiêu; Các biện pháp bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên ở trường tiểu học ở huyện Tứ Kỳ - Hải Dương; Biện pháp đào tạo thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên ở các trường tiểu học huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.

1. Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo

1. Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo

 03:55 13/02/2017

Bài báo trình bày những luận điểm cơ bản qua nghiên cứu ảnh hưởng của các vấn đề xã hội với đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo.

12. Nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay

12. Nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay

 04:24 13/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng nhận thức của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự về nghề nghiệp sư phạm; nhận thức của học viên về những giá trị nghề nghiệp sư phạm; từ đó đưa ra một số biện pháp cơ bản nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm cho học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự.

7. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng viên

7. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng viên

 04:16 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng tiêu chí đánh giá; nội dung và yêu cầu đối với các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp.
Từ khóa: xây dựng, tiêu chí, đánh giá, năng lực, nghề nghiệp, giảng viên, cao đẳng kinh tế - kĩ thuật, năng lực thực hiện.

20. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ nghề nghiệp theo định hướng phát triển năng lực

20. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ nghề nghiệp theo định hướng phát triển năng lực

 22:41 11/07/2016

Bài báo trình bày về năng lực, năng lực nghề nghiệp ngoại ngữ và tiếp cận đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ theo định hướng phát triển năng lực; một số đề xuất nhằm đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong đào tạo nghề nghiệp ngoại ngữ theo tiếp cận phát triển năng lực.

14. Vai trò của toán học đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

14. Vai trò của toán học đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

 21:51 07/07/2016

Bài viết đi sâu làm rõ về vai trò của môn Toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân qua các nội dung sau: - Chương trình môn Toán và đặc thù nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân; - Vai trò của môn Toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên Đại học Cảnh sát Nhân Dân như: Rèn luyện cho sinh viên cảnh sát nhân dân khả năng tư duy; Vận dụng lý thuyết thống kê xã hội học và công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an ninh trật tự. Tác giả cũng thu được kết quả khảo sát thực tế và phân tích rút ra kết luận về vai trò của học phần Toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân.

2. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

2. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

 08:31 07/07/2016

Bài báo trình bày về hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp; sự liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp và một số giải phám của hướng nghiệp, dạy nghề trong giáo dục phổ thông: - tạo điều kiện cho học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng nghề, có ý thức chọn nghề và thái độ lao động đúng đắn; - từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hướng nghiệp, dạy nghề; - đa dạng hóa hình thức hướng nghiệp, dạy nghề; - xã hội hóa; - tăng cường các điều kiện để tổ chức dạy nghề.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây