01. Học tập phong cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

01. Học tập phong cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

 05:58 28/10/2019

Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cần học tập phong cách nêu gương của Chủ tich Hồ Chí Minh nhằm phát duy trách nhiệm của người đứng đầu. Bài viết phân tích những nội dung: Vì sao người đứng đầu phải nêu gương? Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nêu gương như thế nào? Cần làm gì để phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ?.
Từ khóa: Phong cách nêu gương, người đứng đầu, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây