8. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố quan trọng, tác động đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Khi người lao động có động lực thì hiệu suất làm việc sẽ cao hơn, đồng thời tỉ lệ nghỉ việc sẽ thấp hơn. Do đó, nghiên cứu về động lực làm việc của đội ngũ giảng viên là tiền đề quan trọng, tạo ra sự đồng nhất trong cách thức quản lí và ổn định nhân sự ở các trường đại học. Với mong muốn đưa ra một cách nhìn khác về việc tạo động lực cho đội ngũ giảng viên trên cơ sở kiểm định mô hình của Kennett S. Kovach (1987), xuất phát từ những đặc thù của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cần có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả dạy học, thúc đẩy động lực làm việc cho giảng viên. Bởi giảng viên là một nguồn lực quan trọng trong việc tạo nên chất lượng đào tạo của một trường đại học.
Từ khóa: động lực làm việc, giảng viên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nghiên cứu.

6. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

6. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Lí thuyết kiến tạo là một lí thuyết về hoạt động học tập, được xây dựng trên cơ sở xem xét hoạt động học tập của học sinh. Do đó, để xem xét hoạt động dạy học theo lí thuyết kiến tạo, trước hết cần xem xét hoạt động học tập kiến tạo của học sinh. Bài viết phân tích rõ hơn những tiền đề triết học của thuyết kiến tạo; những luận điểm của thuyết kiến tạo, những điểm kế thừa và phản biện lại trong thuyết kiến tạo…
Từ khóa: Lí thuyết kiến tạo, nghiên cứu , dạy học

24. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU  VỀ QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”  TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

24. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về tổng quan các quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua các nghiên cứu ở ngoài nước và trong nước, từ đó khuyến nghị việc vận dụng quan điểm này trong tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: tổng quan, nghiên cứu, quan điểm, lấy trẻ làm trung tâm.

29. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN  TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

29. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Những nghiên cứu của Tâm lí học phát triển có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau; đặc biệt, là giáo dục trong nhà trường phổ thông. Dựa trên những thành tựu đã có, các nhà giáo dục đã phát triển và ứng dụng vào việc xây dựng chương trình, các bài học và phương pháp giảng dạy nhằm phát triển tối đa năng lực của cả người học và người dạy. Trên cơ sở tổng quan một số học thuyết tâm lí học phát triển, một số nghiên cứu về ứng dụng tâm lí học phát triển trong giáo dục phổ thông; bài viết đề xuất một số hướng nghiên cứu về tâm lí học phát triển trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: tâm lí học phát triển, giáo dục phổ thông, nghiên cứu.

35. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN ĐỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

35. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN ĐỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên ở các trường đại học quân đội hiện nay có ý nghĩa lớn về lí luận và thực tiễn. Hoạt động này đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong việc phát triển phẩm chất của học viên mà còn trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ trong quá trình giáo dục và đào tạo; thực hiện nhiệm vụ khi tốt nghiệp; đóng góp tích cực vào việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.
Từ khóa: Khoa học, phát triển, năng lực, nghiên cứu, học viên.

17. Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị cho Việt Nam

17. Đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội ở Australia và một số khuyến nghị cho Việt Nam

 10:30 09/02/2018

Tóm tắt: Ngày 04/4/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ với nhiều quy định chặt chẽ về điều kiện tuyển sinh, người hướng dẫn và điều kiện bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh. Để có thêm thông tin đối sánh việc đào tạo tiến sĩ ở nước ta và nước ngoài, bài viết trình bày quy trình tuyển chọn và đào tạo tiến sĩ các ngành khoa học xã hội tại các trường đại học của Australia. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước.
Từ khóa: Đào tạo tiến sĩ, khoa học xã hội, chất lượng, nghiên cứu, Australia.

50. NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG PHẦN “QUANG HỌC SÓNG” CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 12 NÂNG CAO

50. NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG PHẦN “QUANG HỌC SÓNG” CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 12 NÂNG CAO

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập một số vấn đề về quang học sóng trong chương trình Vật lí 12 nâng cao ở trường trung học phổ thông: Nghiên cứu lí thuyết về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng; thiết kế, hướng dẫn tiến hành thí nghiệm về nhiễu xạ ánh sáng qua khe hẹp và qua cách tử phẳng nhằm góp phần phát triển kĩ năng thực hành của học sinh năng khiếu ở các trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Nghiên cứu, thiết kế, thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng.

7. NGHIÊN CỨU  THIẾT KẾ CÁC NHÂN VẬT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG  SÁNG TẠO CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

7. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC NHÂN VẬT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 15:28 23/08/2017

Từ định hướng đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, khiến giáo viên mầm non phải có cách tiếp cận mới, trong đó có sử dụng các bộ đồ dùng hình ảnh sinh động, có tính thẩm mĩ để tạo hứng thú và khiến trẻ tích cực, chủ động trong các hoạt động giáo dục.
Việc nghiên cứu, thiết kế bộ nhân vật cho các câu truyện sẽ hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học theo hướng phát triển tính sáng tạo, tư duy tưởng tượng cho trẻ, đồng thời tạo nên hướng tư duy độc lập và chủ động của trẻ khi tham gia .

30. Nghiên cứu sơ bộ về sự tương quan giữa thang đo hành vi thích ứng Vineland và điểm kiểm tra trí tuệ

30. Nghiên cứu sơ bộ về sự tương quan giữa thang đo hành vi thích ứng Vineland và điểm kiểm tra trí tuệ

 08:56 21/07/2017

Bài báo trình bày về sự tương quan giữa thang đo hành vi thích ứng Vineland và điểm kiểm tra trí tuệ thông qua 25 trường hợp từ tháng 1/2015 – 3/2016. Qua việc phân tích kết quả cho thấy sự khác biệt so với lí luận của Sparraw đưa ra.

25. Nghiên cứu về chức năng hỗ trợ nhận thức dành cho giáo viên trong hệ thống video chú thích kí hiệu định hướng phân tích các yếu tố hành vi của người tự kỉ

25. Nghiên cứu về chức năng hỗ trợ nhận thức dành cho giáo viên trong hệ thống video chú thích kí hiệu định hướng phân tích các yếu tố hành vi của người tự kỉ

 08:56 21/07/2017

Bài viết nhằm mục đích điều tra chức năng thúc đẩy các thông tin thảo luận cần tập trung trong thảo luận (hoạt hóa thảo luận), đồng thời công bố các kết quả thực hiện chức năng này vào thảo luận trường hợp. Nhờ sử dụng chức năng chú thích kí hiệu cảm xúc, thảo luận đã được tiến hành nhiều hơn, các biểu hiện đáng chú ý đã được bàn bạc cụ thể. Định hướng trong tương lai, để các giáo viên chưa có hiểu biết về giáo dục nhu cầu đặc biệt có thể chèn các cảm xúc cho học sinh hoặc nhập các chú thích kí hiệu một cách cố định cho các loại khuyết tật, cần phải chuẩn bị thêm chức năng có thể ghi nhận trạng thái của môi trường xung quanh có liên quan trước sau tới hành vi không thích ứng hoặc khi hành vi có vấn đề xảy ra.

28. Nghiên cứu thích nghi bộ công cụ ASQ-3 nhằm sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ chậm phát triển ở trẻ 6-36 tháng tuổi

28. Nghiên cứu thích nghi bộ công cụ ASQ-3 nhằm sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ chậm phát triển ở trẻ 6-36 tháng tuổi

 08:56 21/07/2017

Bộ công cụ ASQ-3 là hệ thống câu hỏi dành cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ hoàn thiện nhằm sàng lọc và theo dõi sự phát triển của trẻ từ 1 tháng tuổi đến 6 tuổi theo 5 lĩnh vực phát triển, trên cơ sở đó phát hiện sớm các nguy cơ chậm phát triển của trẻ. Bài viết trình bày về nghiên cứ “Thích nghi bộ công cụ ASQ-3 từ 6-36 tháng” nhằm đưa bảng hỏi này vào sử dụng tại Việt Nam, góp phần giúp phụ huynh, giáo viên và các nhà chuyên môn có thêm bảng hỏi hữu hiệu trong việc sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

3. Nghiên cứu mô hình hoạt động của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ở Việt Nam

3. Nghiên cứu mô hình hoạt động của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ở Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài viết đề cập một số kết quả nghiên cứu xây dựng đề án mở mã ngành đạo tạo nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trình độ đại học, thuộc dự án Giáo dục cho trẻ em của Bộ Giáo dục và đài tạo với sự hỗ trợ tài chính và kĩ thuật của Tổ chức UNICEEF tại Việt Nam do khoa Giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực hiện tháng 12/2015.

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

 08:36 21/07/2017

Bài báo đề cập những kinh nghiệm tổ chức đào tạo môn Giáo dục hòa nhập ở một số nước và nghiên cứu, khảo sát về việc đưa môn Giáo dục hòa nhập vào chương trình đào tạo các trường sư phạm nhằm chuẩn bị tốt hơn năng lực của đội ngũ giảng viên trong tương lai, để học có đủ kiến thức, kĩ năng, thái độ sẵn sàng đón nhận và đáp ứng sự đa dạng của trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường hòa nhập.

54.	 Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

54. Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu so sánh của sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường đại học, cao đẳng của hai nước Trung – Việt và những đối sách dành cho việc nghiên cứu đó.

11.	 Tổng quan nghiên cứu trong nước về phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đại học

11. Tổng quan nghiên cứu trong nước về phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đại học

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày tình hình tổng quan các nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục đại học, những mặt mạnh cũng như hạn chế và các đề xuất cho từng đề tài nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực theo yêu cầu xã hội.

23. Nghiên cứu khó khăn đặc thù về đọc của học sinh tỉnh Kiên Giang nhằm đáp ứng mục tiêu Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

23. Nghiên cứu khó khăn đặc thù về đọc của học sinh tỉnh Kiên Giang nhằm đáp ứng mục tiêu Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày mục tiêu và quá trình triển khai nghiên cứu đối tượng khó khăn về đọc; kết quả sàng lọc khó khăn về đọc của học sinh lớp 2 ở tỉnh Kiên Giang.

56.	Ứng dụng quan điểm của W.L.Chafe trong cuốn “Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ” vào việc phân tích ngữ nghĩa từ vựng

56. Ứng dụng quan điểm của W.L.Chafe trong cuốn “Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ” vào việc phân tích ngữ nghĩa từ vựng

 14:57 11/07/2017

Bài viết phân tích quan niệm của W.L.Chafe không chỉ giúp lý giải cấu trúc cú pháp của câu phụ thuộc vào ngữ nghĩa của động từ như thế nào mà hiệu lực của quan niệm này còn được mở rộng khi sử dụng cấu trúc ngữ nghĩa của từng loại động từ làm cơ sở cho việc phân tích ngữ nghĩa của từ. Việc dựa vào cấu trúc sâu về ngữ nghĩa của động từ theo quan niệm của W.L.Chafe giúp ta thấy được những nét nghĩa riêng có của từng từ một cách rõ nét và có cơ sở khoa học.

39. GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA THƠ VĂN VỊNH CẢNH CHÙA THẦY  TRONG DÒNG CHẢY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

39. GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA THƠ VĂN VỊNH CẢNH CHÙA THẦY TRONG DÒNG CHẢY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

 08:32 11/07/2017

Chùa Thầy là một danh thắng nổi tiếng đất xứ Đoài xưa, ngôi chùa mang nhiều chứng tích lịch sử còn hiện tồn cho đến ngày nay. Hiện nay, còn nhiều di văn Hán Nôm viết về ngôi chùa cũng như những giáo lý Phật giáo mà các nhà tu hành còn được lưu giữ như những tư liệu quý giá tại chùa cũng như tại thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam. Việc tìm hiểu và công bố nhằm góp phần phát triển và lưu giữ văn hóa Phật giáo tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Trong bài nghiên cứu này chúng tôi xin phép công bố một tập thơ viết về ngôi chùa giàu truyền thống lịch sử này cũng như những giá trị giáo dục về văn hóa, tín ngưỡng thông qua các bài thơ trong đó.

2. Đề xuất thiết kế mẫu cho nghiên cứu đánh giá giáo dục trên diện rộng

2. Đề xuất thiết kế mẫu cho nghiên cứu đánh giá giáo dục trên diện rộng

 14:56 03/04/2017

Bài báo đề cập đến một số khái niệm đặc biệt của việc chọn mẫu và tóm tắt cơ bản về thiết kế chọn mẫu trong một số chương trình nghiên cứu diện rộng hiện nay như chương trình đánh giá kết quả học sinh lớp 9, PISA và PASEC X. Từ đó áp dụng thiết kế mẫu cho nghiên cứu giáo dục trên diện rộng ở Việt Nam.

22. Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên ngành Cao đẳng sư phạm tiểu học qua phân môn “Lịch sử và phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu học”

22. Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên ngành Cao đẳng sư phạm tiểu học qua phân môn “Lịch sử và phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu học”

 14:44 30/03/2017

Phát huy năng lực tự học và nghiên cứu của sinh viên là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh việc bổ sung kiến thức, các giáo viên phải có trách nhiệm xây dựng kĩ năng tự học cho sinh viên. Trong phân môn “Lịch sử và phương pháp dạy học lịch sử ở tiểu học”, việc nâng cao các kĩ năng như xây dựng kế hoạch tự học, ghi bài giảng, làm bài tập trên lớp, đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, chọn lọc sử dụng kiến thức đã học để học kiến thức mới sẽ giúp sinh viên học tập chủ động và nâng cao kiến thức.

23. Nghiên cứu về mối quan hệ đoàn kết chiến đầu của nhân dân vùng Tây bắc nước và nhân dân Thượng Lào đầu thế kỉ XX

23. Nghiên cứu về mối quan hệ đoàn kết chiến đầu của nhân dân vùng Tây bắc nước và nhân dân Thượng Lào đầu thế kỉ XX

 14:44 30/03/2017

Đầu thế kỉ XX, phát huy truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây bắc Việt Nam và nhân dân vùng Thượng Lào đã liên kết giúp đỡ nhau chống lại kẻ thù chung là Thực dân Pháp. Trong cuộc đấu tranh, đáng chú ý nhất là hai cuộc khởi nghĩa Lường Xám và khởi nghĩa Giàng Tả Chay.Mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân Việt-Lào là trong kháng chiến chống Pháp đầu thế kỉ XX là nền móng làm nên những thắng lợi to lớn ở giai đoạn sau.

16. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - nút nhấn để nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ

16. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - nút nhấn để nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ

 09:22 30/03/2017

Phù hợp với mô hình đào tạo theo tín chỉ, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được coi là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định thương hiệu của các trường đại học và cao đẳng. Do đó, mỗi một cơ quan đào tạo cần phải có những biện pháp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho sinh viên như thay đổi nhận thức và định hướng hoạt động của sinh viên trong học tập, nghiên cứu; nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học và nghiên cứu. Để nâng cao chất lượng nghiên cứu của sinh viên, yêu cầu không phải chỉ có nỗ lực của sinh viên mà còn bởi của tất cả đội ngũ giảng viên, tất cả các tổ chức đoàn, hội, nhóm đặc biệt là các nhà quản lí trong việc chỉ đạo hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường đi đúng hướng và thực sự có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 10:05 29/03/2017

Hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng yêu cầu các giảng viên phải có sự đam mê và sáng tạo. Trong một vài năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã coi hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển trường và đã yêu cầu các giảng viên tham gia một các tích cực và thường xuyên. Kết quả thu được từ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh không những giúp nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà còn giúp ích các sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho các công tác đào tạo của nhà trường như giáo trình, sách và phương pháp giảng dạy.

36. Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tự kiểu ống lồng trong hệ thống làm lạnh

36. Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tự kiểu ống lồng trong hệ thống làm lạnh

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng trong hệ thống làm lạnh. Xác lập được mối quan hệ giữa các thông số của thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng, đặc biệt là xác định được mật độ dòng nhiệt, hệ số truyền nhiệt không đối với ống lồng loại trơn và loại có cánh thẳng dọc thân. Đồng thời rút ra được một số giải pháp để tăng cường khả năng trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ.

17. Vận dụng quan điểm “thích nghi trí tuệ” trong nghiên cứu và dạy học toán ở phổ thông

17. Vận dụng quan điểm “thích nghi trí tuệ” trong nghiên cứu và dạy học toán ở phổ thông

 17:03 11/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí thuyết và quan điểm “thích nghi trí tuệ” trong nghiên cứu và dạy học toán ở phổ thông giúp học sinh phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo trong quá trình học.

15. Định hướng sử dụng thiết bị dạy học môn Toán ở trường phổ thông

15. Định hướng sử dụng thiết bị dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 16:18 07/01/2017

Bài báo đề xuất một số định hướng sử dụng thiết bị dạy học có hiệu qủa nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông qua nghiên cứu và thực nghiệm.

7. Tìm hiểu các nghiên cứu về việc rèn luyện kĩ năng học tập cho học sinh

7. Tìm hiểu các nghiên cứu về việc rèn luyện kĩ năng học tập cho học sinh

 16:57 30/09/2016

Tóm tắt: Kĩ năng học tập là nhân tố bên trong quyết định kết quả học tập của người học. Bài viết điểm lại các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về việc rèn luyện kĩ năng học tập cho học sinh cùng những đánh giá của tác giả về những nghiên cứu này và sự cần thiết xem xét, kế thừa và cập nhật những giá trị của các nghiên cứu trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: học sinh, rèn luyện kĩ năng học tập, nghiên cứu

4. Các lí thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay

4. Các lí thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Bạo lực học đường là một vấn đề rất đáng lo ngại và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, nhưng hiện nay, công tác phòng ngừa và can thiệp bạo lực học đường trong các trường phổ thông vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng. Bài viết đề cập quan niệm của các nhà nghiên cứu về bạo lực học đường, các lí thuyết trong nghiên cứu bạo lực học đường, gồm: lí thuyết sinh thái, lí thuyết căng thẳng, lí thuyết kiểm soát, lí thuyết về học tập xã hội, lí thuyết xử lí thông tin. Từ tổng quan nghiên cứu vấn đề cho thấy, các lí thuyết đã tập trung lí giải nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến bạo lực học đường của học sinh. Vận dụng các lí thuyết này một cách phù hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích, giúp các nhà quản lí dễ dàng đặt ra mục tiêu cụ thể cho hoạt động phòng ngừa và can thiệp bạo lực học đường kịp thời.
Từ khóa: bạo lực học đường, lí thuyết, nghiên cứu

7. Hướng dẫn sinh viên tham gia thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh

7. Hướng dẫn sinh viên tham gia thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh

 14:08 28/09/2016

Tóm tắt: Từ việc phân tích các khái niệm cơ bản về tâm lí học sinh và thực hành nghiên cứu, bài viết đề cập việc hướng dẫn sinh viên thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh, vai trò của giảng viên và yêu cầu cũng như quy trình của việc hướng dẫn sinh viên tham gia thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh cùng những điểm cần lưu ý để thực hiện hoạt động này hiệu quả.
Từ khóa: sinh viên, thực hành, nghiên cứu, tâm lí học sinh

18. Từ nghiên cứu , tìm hiểu vấn đề văn bản đến dạy và học tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” ở trường cao đẳng sư phạm

18. Từ nghiên cứu , tìm hiểu vấn đề văn bản đến dạy và học tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” ở trường cao đẳng sư phạm

 14:33 15/09/2016

Lựa chọn văn bản nhằm hỗ trợ việc giảng dạy hiệu quả là vấn đề cần được đặt ra khi tiến hành dạy cho sinh viên một tác phẩm văn học có nhiều dị bản như “Chinh phụ ngâm”. Bài viết đề cập nghiên cứu , tìm hiểu vấn đề văn bản đến dạy và học tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” ở trường cao đẳng sư phạm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây