5. TĂNG CƯỜNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC  ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRUNG HỌC

5. TĂNG CƯỜNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRUNG HỌC

 06:22 28/07/2020

Tóm tắt: “Sinh hoạt chuyên môn” theo “nghiên cứu bài học” là một biện pháp tích cực, được thể nghiệm thành công ở nhiều môn học. “Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn” mới đã chỉ rõ yêu cầu cần đạt khi đọc hiểu văn bản thông tin từ lớp 6 đến lớp 12 gồm: “Đọc hiểu nội dung”, “đọc hiểu hình thức”; “liên hệ so sánh, kết nối” và “đọc mở rộng”. Điều này đòi hỏi GV phải dành tâm nghiên cứu, sẵn sàng hòa mình vào làn sóng đổi mới, để từng bước nâng cao năng lực nghề nghiệp. Trong bối cảnh đó, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo “nghiên cứu bài học” là một cách làm khả thi, nên được thực hiện thường xuyên ở tổ nhóm Ngữ văn trong các nhà trường phổ thông.
Từ khóa: Nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn, văn bản thông tin

57. ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU  BÀI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 06:50 04/09/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học cũng như thay đổi cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường phổ thông là điều cần thiết để đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài viết đề cập hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Với hình thức này, giáo viên sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, giúp học sinh học tập một cách thực sự, mang lại hiệu quả cao cho giờ học.
Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, dạy học, giáo dục phổ thông.

09. Vận dụng nghiên cứu bài học để phát triển cộng đồng học tập, nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trực - Hà Nội

09. Vận dụng nghiên cứu bài học để phát triển cộng đồng học tập, nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trực - Hà Nội

 05:33 22/05/2018

Tóm tắt: Cộng đồng giáo viên đang dạy học ở khu vực nông thôn cần có nhiều cơ hội hơn để được hỗ trợ kĩ năng nghề nghiệp. Nghiên cứu này tập trung vào ba vấn đề chính: 1) Việc thực hiện chính sách phát triển chuyên môn của giáo viên ở cấp trường; 2) Vai trò của nghiên cứu bài học đối với cộng đồng học tập ở trường trung học cơ sở; 3) Hiệu quả của việc học tập áp dụng đối với cộng đồng học tập ở trường trung học cơ sở. Bài báo này phân tích tình hình thực hiện chính sách liên quan đến phát triển chuyên môn của giáo viên trong trường học ở nông thôn. Các giáo viên nhận thức rõ về vai trò nghiên cứu bài học đối với phát triển cộng đồng học tập ở trường trung học cơ sở không chỉ hữu ích đối với giáo viên mà còn đối với học sinh học nhóm.
Từ khóa: Giáo viên, chính sách, phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu bài học, cộng đồng học tập.

43. Phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

43. Phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

 22:53 12/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm như sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học; thực trạng tập giảng; đề xuất giải pháp để phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

6. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học”

6. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học”

 21:10 19/02/2017

Bài báo giới thiệu về hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập ở nhà trường thông qua “Nghiên cứu bài học” nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên.

12. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học qua “ nghiên cứu bài học”

12. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học qua “ nghiên cứu bài học”

 20:46 19/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và phương pháp bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học qua “ nghiên cứu bài học” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

10. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học công cụ đổi mới nhà trường

10. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học công cụ đổi mới nhà trường

 03:22 19/09/2016

Bài viết giới thiệu mô hình tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng văn hóa học tập hợp tác trong nhà trường thông qua nghiên cứu bài học, là mô hình được sử dụng khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật bản, Hoa kì và việc triển khai thí điểm về sinh hoạt chuyên môn ở 5 trường tiểu học tại tỉnh Bắc Giang.

13. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam

13. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam

 10:57 14/09/2016

Ngày nay, “nghiên cứu bài học” đã thu hút được sự quan tâm của các nhà giáo dục và học giả trên toàn thế giới. Nghiên cứu bài học là một quá trình gồm 6 bước: - Hợp tác lập kế hoạch một bài học; - Quan sát việc thực hiện bài học; - Thảo luận về bài học; - Sửa đổi kế hoạch bài học (tùy chọn); - Dạy các phiên bản sửa đổi của bài học (tùy chọn); - Chia sẻ ý kiến và quan điểm về các phiên bản sửa đổi của bài học. Bài viết đề cập đến việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “nghiên cứu bài học” ở Việt Nam.

3. Vai trò của công tác quản lí trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học

3. Vai trò của công tác quản lí trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học

 00:09 28/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm của sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học và đưa ra những nguyên tắc chung để đảm bảo sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả. Qua đó khẳng định vai trò của công tác quản lí trong việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường.

18. Đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động dự giờ bài 15 “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học

18. Đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động dự giờ bài 15 “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học

 03:34 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về sự khác biệt giữa sinh hoạt chuyên môn truyền thống và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; một ví dụ về việc đánh giá rút kinh nghiệm giờ dạy, bài 15 “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học.
Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, đặc điểm dân cư, Đông Nam Á, Địa lí 8.

11. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua nghiên cứu bài học

11. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua nghiên cứu bài học

 03:18 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về quá trình, quy trình nghiên cứu bài học; năng lực dạy học cần bồi dưỡng cho sinh viên ngành giáo dục tình huống và bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua quá trình nghiên cứu bài học.
Từ khóa: Bồi dưỡng, năng lực dạy học, sinh viên, giáo dục tiểu học, nghiên cứu bài học.

10. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học” - phương thức để phát triển năng lực dạy học cho giáo viên

10. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học” - phương thức để phát triển năng lực dạy học cho giáo viên

 04:21 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về khái niệm nghiên cứu bài học, các bước tiến hành giờ học nghiên cứu; áp dụng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở một tiết dạy cụ thể.
Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, phát triển, năng lực, giáo viên.

20. Hoạt động dự giờ bài học “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học

20. Hoạt động dự giờ bài học “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học

 06:11 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về lí thuyết “vùng phát triển tiệm cận”; lí thuyết “vòng đối thoại”; hoạt động dự giờ bài học “Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á” (Địa lí 8) theo hướng nghiên cứu bài học.
Từ khóa: dự giờ, Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á, Địa lí 8, nghiên cứu bài học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây