56.	 Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần môi trường và phát triển cho sinh viên trường Đại học Vinh

56. Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần môi trường và phát triển cho sinh viên trường Đại học Vinh

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày về phương pháp nghiên cứu trường hợp, các loại nghiên cứu trường hợp, cách xây dựng một trường hợp để dạy học và vận dụng nó để giảng dạy học phần Môi trường.

5.	Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay

5. Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về một số kết quả khảo sát thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay; những đánh giá về thực trạng về nhận thức, cách làm, kết quả.

61. Vận dụng dạy học nghiên cứu trường hợp trong dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên

61. Vận dụng dạy học nghiên cứu trường hợp trong dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên

 11:44 10/07/2017

Tóm tắt: Dạy học nghiên cứu trường hợp là phương pháp dạy học mà trọng tâm là phân tích và giải quyết các vấn đề của trường hợp (tình huống) mà người dạy hoặc người học đặt ra nhằm gắn lí thuyết với thực tiễn. Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với đặc thù của hệ thống tri thức mở, gắn liền với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội trong chương trình môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nghiên cứu trường hợp yêu cầu có sự cộng tác làm việc và thảo luận nhóm nên củng cố, phát triển năng lực giao tiếp xã hội và hợp tác cho sinh viên. Tạo điều kiện phát triển các kĩ năng tư duy độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề, giúp sinh viên biết liên hệ giữa lí luận với thực tiễn, phát triển năng lực tự học.
Từ khóa: Nghiên cứu trường hợp, năng lực tự học, những nguyên lí cơ bản.

7. Một số biện pháp thiết kế nội dung dạy học thực hành kĩ thuật điện dựa vào nghiên cứu trường hợp

7. Một số biện pháp thiết kế nội dung dạy học thực hành kĩ thuật điện dựa vào nghiên cứu trường hợp

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp thiết kế nội dung dạy học thực hành kĩ thuật điện dựa vào nghiên cứu trường hợp tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên nghiên cứu giải quyết vấn đề nhằm rèn luyện các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

8. Đặc điểm và nguyên tắc dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học

8. Đặc điểm và nguyên tắc dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học

 16:18 07/07/2016

Bài báo trình bày những đặc điểm của dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên về các phương diện: nội dung học tập; mục tiêu học tập; phương thức học tập ; rèn luyện và trải nghiệm qua thực hành. Tiếp đó, tác giả trình bày các nguyên tắc dạy hcọ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học dựa vào nghiên cứu trường hợp: tính tương thích của trường hợp đối với nội dung đào tạo; tính tích hợp liên môn, xuyên môn; học tập qua nghiên cứu độc lập, nghiên cứu theo nhóm; tính thực tiễn sinh động; môi trường hợp tập hợp tác, giàu trải nghiệm.

Từ khoá: nghiệp vụ sư phạm; nghiên cứu trường hợp; đào tạo giáo viên; tiểu học

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây