15. Nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

15. Nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu điều tra khảo sát nhận thức của của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng về tầm quan trọng, nội dung, ảnh hưởng và vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

11. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

11. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày những vấn đề cơ bản về nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

6. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên

6. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên, giúp sinh viên nhận ra thiên hướng và sở thích cá nhân, tích cực hoạt động, sáng tạo, điều chỉnh để giải quyết tình huống, gắn hoạt động giáo dục trên lớp với giáo dục ngoài giờ.

7. Biện pháp phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông

7. Biện pháp phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông

 14:22 19/09/2016

Bài viết đề cập biện pháp phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông, trong đó tập trung phân tích các nội dung cơ bản như: hệ thống kĩ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, mức độ phát triển của các kĩ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp; quy trình phát triển các kĩ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 08:47 15/09/2016

Năng lực hợp tác là khả năng tương tác lẫn nhau, trong đó mỗi cá nhân thể hiện sự tích cực, tự giác, sự tương tác trực diện và trách nhiệm cao trên cơ sở huy động những tri thức, kĩ năng của bản thân nhằm giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ chung. Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc làm cần thiết góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Việc phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bài viết đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đó.

8. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông qua các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

8. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông qua các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 21:43 14/09/2016

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, sự suy thoái đạo đức ở một bộ phận giới trẻ đang trở thành vấn đề búc xúc. Vì vậy, giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông không chỉ góp phần gìn giứ, phát huy truyền thống đạo đức dân tộc trong điều kiện, bối cảnh xã hội mới mà còn nằm trong mục tiêu “dạy người” của Đảng và Nhà nước, của Ngành giáo dục. Bài viết đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông qua các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

11. Thực trạng nhu cầu sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

11. Thực trạng nhu cầu sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 16:58 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động ưa thích được sinh viên sử dụng vào thời gian rảnh rỗi qua đó giúp các nhà quản lí, giảng viên có sự định hướng, hướng dẫn sinh viên sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp một cách hợp lí, đạt được hiệu quả tối ưu.
Từ khóa: thời gian, ngoài giờ lên lớp, sinh viên, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

7. Giáo dục kĩ năng lắng nghe cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

7. Giáo dục kĩ năng lắng nghe cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

 08:13 22/08/2016

Bài báo trình bày cơ sở lí luận về giáo dục kĩ năng lắng nghe cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; kết quả nghiên cứu thực trạng giáo dục kĩ năng lắng nghe cho học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học huyền Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang; một số biện pháp giáo dục kĩ năng lắng nghe cho học sinh qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

6. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

6. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 08:12 22/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm kĩ năng sống; giáo dục và ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp; rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; những yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây