64. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN K52 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

64. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN K52 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 05:54 08/07/2019

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài nghiên cứu về thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của nam sinh viên K52 không chuyên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Từ đó làm cơ sở lựa chọn ra được các nội dung phù hợp nhằm phát triển thể lực cho nam sinh viên K52 không chuyên, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho nhà trường.
Từ khóa: Lựa chọn, hoạt động, ngoại khóa, thể lực, không chuyên, giáo dục thể chất, trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ   Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

 05:38 08/07/2019

Tóm tắt: Để thực hiện mục tiêu môn học ở trường phổ thông, ngoài việc tiến hành bài học nội khóa, ngoại khoá lịch sử là một hình thức tổ chức dạy học được học sinh rất thích thú. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh được bồi dưỡng kiến thức, giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ và phát triển các năng lực của bản thân. Bài viết làm rõ ý nghĩa của hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử; mối quan hệ giữa hoạt động ngoại khóa và hoạt động nội khóa; các biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên.
Từ khóa: Ngoại khóa, hoạt động ngoại khóa, dạy học Lịch sử.

11. Hiệu quả tập luyện ngoại khóa môn Taekwondo của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

11. Hiệu quả tập luyện ngoại khóa môn Taekwondo của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

 05:44 14/02/2019

Tóm tắt: Tập luyện ngoại khóa môn Taekwondo đã mang lại hiệu quả tích cực đối với việc nâng cao thể lực, kết quả học tập môn Giáo dục thể chất cũng như cảm nhận tích cực của học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Bài viết nghiên cứu hiệu quả tập luyện ngoại khóa môn Taekwondo của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.
Từ khóa: Ngoại khóa, Taekwondo, bóng rổ, học viên, thể lực.

17. Ảnh hưởng của giờ tự học ngoại khóa tới kết quả học tập môn Thể dục Aerobic của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

17. Ảnh hưởng của giờ tự học ngoại khóa tới kết quả học tập môn Thể dục Aerobic của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 00:00 28/02/2018

Tóm tắt: Thông qua bài báo tác giả đã đánh giá và có cái nhìn tổng quan về việc tập luyện môn Thể dục Aerobic qua giờ học ngoại khóa của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Qua đó đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của việc tập luyện ngoại khóa tác động như thế nào đến hiệu quả học tập môn Thể dục Aerobic. Từ đó tác giả đã đề xuất những biện pháp phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu tập luyện, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn Thể dục Aerobic cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.
Từ khóa: Aerobic, ngoại khóa.

59.	RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC HỌC PHẦN “MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN” CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỪ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT LÂM ĐỒNG

59. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC HỌC PHẦN “MẠNG CUNG CẤP ĐIỆN” CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỪ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT LÂM ĐỒNG

 04:00 24/04/2017

Hoạt động ngoại khóa là một hình thức học tập tích cực, hữu ích và hiệu quả, kết nối lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho sinh viên. Đối với sinh viên ngành công nghệ kĩ thuật điện - điện tử, mạng cung cấp điện là học phần quan trọng trong chương trình đào tạo, đây là môn học gắn liền với thực tiễn đời sống. Vì vậy, việc tổ chức thường xuyên các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa gắn học phần này là rất cần thiết, để giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự học, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo tại các Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật.

33.	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ NHÀ TÙ PHÚ QUỐC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH KIÊN GIANG

33. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ NHÀ TÙ PHÚ QUỐC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH KIÊN GIANG

 03:28 24/04/2017

Bài báo đề cập về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về nhà tù Phú Quốc trong dạy học lịch sử cho học sinh trung học tại tỉnh Kiên Giang. Qua đó góp phần giáo dục về chủ nghĩa dân tộc yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tạo hứng thú cho học sinh trong các môn học, góp phần nâng cao hiệu quả các thông tin hiện tại trong dạy học lịch sử trong các trường trung học phổ thông.

17. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet

17. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet

 13:43 07/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông và quy trình hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet.

12. Giáo dục trải nghiệm di sản ở nhà trường phổ thông –hướng tiếp cận mới trong giáo dục truyền thống

12. Giáo dục trải nghiệm di sản ở nhà trường phổ thông –hướng tiếp cận mới trong giáo dục truyền thống

 12:50 07/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm và cách hiểu về giáo dục trải nghiệm di sản và các nguyên tắc chủ yếu khi thiết kế và tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục trải nghiệm di sản ở nhà trường phổ thông.

19. Hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn Toán đối với học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

19. Hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn Toán đối với học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

 11:36 15/09/2016

Bài viết đề cập hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn Toán đối với học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trong đó tập trung phân tích các nội dung cơ bản như: ảnh hưởng của nét đặc thù tâm lí tới kết quả học tập môn Toán của học sinh; một số yêu cầu trong hoạt động ngoại khóa môn Toán; định hướng trong hoạt động ngoại khóa toán học đối với học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.

19. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giờ tập thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

19. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giờ tập thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 05:17 03/09/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ tập ngoại khóa thể dục thể thao cho sinh viên trường Cao đẳng Lạng Sơn như: nâng cao nhận thức cho sinh viên về giờ tập thể dục thể thao ngoại khóa, kết hợp thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy nội khóa và ngoại khóa, tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ giờ tập, vv….và những kết quả đạt được.

9. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục thi đua yêu nước cho thanh niên

9. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục thi đua yêu nước cho thanh niên

 03:09 26/08/2016

Tóm tắt: Hoạt động ngoại khóa là hình thức hoạt động có kế hoạch, có mục đích theo nguyên tắc tự nguyện dưới sự hướng dẫn, tổ chức của nhà giáo dục nhằm mở rộng, nâng cao hiểu biết về thi đua yêu nước và phát huy tinh thần thi đua yêu nước cho thanh niên. Bài báo trình bày cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa như hội thảo với chủ đề thanh niên với thi đua yêu nước; cuộc thi tìm hiểu về luật thi đua khen thưởng; hoạt động giao lưu với các cơ quan đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến.
Từ khóa: tổ chức, hoạt động, ngoại khóa, giáo dục, thi đua yêu nước, thanh niên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây