7. BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC  ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  ĐÁP ỨNG  YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

7. BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 04:13 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết đề xuất đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: bồi dưỡng, nhà giáo, cán bộ quản lí, đổi mới, giáo dục.

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

 06:45 05/07/2019

Tóm tắt: Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất cơ bản, quan trọng hàng đầu tạo nên nhân cách, uy tín sư phạm; là cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tâm huyết, say sưa với nghề nghiệp, tích tính cực, sáng tạo trong hoạt động sư phạm; bảo đảm cho đội ngũ nhà giáo quân đội hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT của các nhà trường quân đội trong tình hình mới. Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ nhà giáo và thực trạng đạo đức nghề nghiệp đội ngữ nhà giáo quân đội hiện nay; từ đó, đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội.
Từ khóa: Bồi dưỡng, Nhà trường, Quân đội, Đạo đức, Nghề nghiệp, Cán bộ quân đội, Nhà giáo, Sư phạm.

1. Đẩy mạnh phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong đội ngũ nữ nhà giáo và lao động

1. Đẩy mạnh phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong đội ngũ nữ nhà giáo và lao động

 23:04 16/01/2017

Bài báo trình bày hiệu quả phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong đội ngũ nữ nhà giáo và lao động giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

24. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

24. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

 06:06 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh trò then chốt của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục và đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo Việt Nam, bên cạnh sự phát triển về số lượng, chất lượng vẫn còn bộ lộ những hạn chế nhất định, phân tích nguyên nhân và đề xuất một số đổi mới nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ này như: đổi mới các chính sách đối với nhà giáo, đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, đồng bộ một số điều kiện tác nghiệp cho đội ngũ nhà giáo.
Từ khóa: nhà giáo, chất lượng đội ngũ, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

1. Vai trò của nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học

1. Vai trò của nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học

 04:05 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về thế giới quan, tư tưởng, chính trị, pháp luật, đạo đức, góp phần hình thành và phát triển lối sống, cách ứng xử có văn hóa của lực lượng lao động trẻ; trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học và năng lực vận dụng lí thuyết vào công việc chuyên môn nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực; trang bị cho sinh viên những kiến thức về thể chất và quốc phòng nhằm phát triển các tố chất về thể lực của nguồn nhân lực trẻ.
Từ khóa: nhà giáo, đào tạo, nguồn nhân lực, trường đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây