62. “NHẪN” TRONG ĐẠO PHẬT VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY

62. “NHẪN” TRONG ĐẠO PHẬT VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Chữ “Nhẫn” và tu “Nhẫn” có vai trò quan trọng trong đạo Phật. Từ những nét đặc thù của sinh viên sư phạm có thể phát huy mặt tích cực và hạn chế ảnh hưởng không tích cực của chữ “Nhẫn” trong đạo Phật với việc rèn luyện đạo đức sinh viên sư phạm, từ đó đưa ra giải pháp cơ bản trong đổi mới nhận thức về giá trị của chữ “Nhẫn”.
Bài viết trình bày phương pháp tu “Nhẫn”, nêu những ảnh hưởng tích cực trong đạo Phật và một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của chữ “Nhẫn” trong đạo Phật với việc rèn luyện đạo đức sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Nhẫn, đạo Phật, đạo đức sinh viên sư phạm.

44. PHẠM TRÙ “NHÂN’ TRONG TRIẾT HỌC MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

44. PHẠM TRÙ “NHÂN’ TRONG TRIẾT HỌC MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

 09:11 04/05/2017

“Nhân” là một phạm trù rộng lớn trong tư tưởng triết học của Mạnh Tử, đây chính là cơ sở, tiền đề để Mạnh Tử đề xuất đường lối cải tạo xã hội bằng đạo đức trong tư tưởng chính trị - xã hội của ông. “Nhân” chính là lòng yêu thương con người và là đạo đức cao nhất của con người. Trong mọi thời đại, một xã hội thực sự văn minh phải là một xã hội mà trong đó, các giá trị văn hóa đạo đức được đề cao và trân trọng. Tư tưởng về nhân của Mạnh Tử cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây