48. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC THẨM MĨ  TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

48. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC THẨM MĨ TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Nhân cách không phải là cái sẵn có trong con người, mà nó được hình thành và phát triển từng bước theo những quy luật nhất định. Chính trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, con người đã tạo ra các thước đo cho nhân cách hoàn thiện. Trong đó, thước đo của cái đẹp gắn liền với tình cảm thẩm mĩ của con người. Ở đây, giáo dục thẩm mĩ đóng vai trò rất quan trọng bởi thế giới thẩm mĩ, đặc biệt là thế giới nghệ thuật với bản chất, đặc trưng về thiên hướng toàn vẹn của nó sẽ tác động và làm phát triển toàn diện, hài hòa các mặt thể chất, tinh thần, trí tuệ và tài năng của con người bên cạnh sự phát triển của tất cả các lĩnh vực tri thức khác.
Từ khóa: giáo dục thẩm mĩ, nhân cách, người Việt Nam

32. Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của nhà nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

32. Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của nhà nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Nguyễn Đình Chiểu là một trong những nhà Nho yêu nước tiêu biểu của Việt Nam thế kỉ XIX. Tài năng, nhân cách và những cống hiến của ông đối với quá trình hình thành và phát triển tư tưởng nhân văn, văn hóa và giáo dục của dân tộc đã được lịch sử ghi nhận. Nguyễn Đình Chiểu đã để lại những tư tưởng nhân văn hết sức quý giá cho dân tộc, cho thế hệ sau. Khi nhân tố con người được đề cao thì người ta lại phát hiện trong những tư tưởng nhân văn của ông những giá trị tích cực, tiến bộ, có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục, phát triển con người hiện nay. Bài viết nghiên cứu và đề cập đến những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của Nguyễn Đình Chiểu.
Từ khóa: Giá trị, hạn chế, tư tưởng nhân văn, nhân cách.

13. Cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam

13. Cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Nhân cách có cấu trúc ba tầng, tầng ngoài cùng là hành vi xã hội, tầng tiếp theo là phẩm chất, năng lực...; Tầng trong cùng là hạt nhân là động cơ, tự ý thức. Hành vi xã hội phải phù hợp với các chuẩn mực xã hội quy định: chuẩn thống kê, chuẩn xã hội quy định (quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế) chuẩn chức danh (chức năng) chuẩn đạo đức, chuẩn luật pháp, chuẩn các giá trị xã hội. Hành vi xã hội được coi là tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh THPT.
Bài viết này, nêu cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam
Từ khóa: Nhân cách, phẩm chất, phẩm chất nhân cách, hành vi xã hội, học sinh THPT, tiêu chí, đánh giá.

17. Đặc điểm nhân cách của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

17. Đặc điểm nhân cách của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 15:51 20/07/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày đặc điểm nhân cách của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội qua thang đo NEO-60VN. Khách thể nghiên cứu gồm có 228 sinh viên thuộc nhiều khối ngành khác nhau của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với độ tuổi trung bình là 21,38. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tận tâm là đặc điểm nổi trội nhất trong khi nhiễu tâm là đặc điểm ít thấy nhất ở toàn bộ khách thể nghiên cứu. Kết quả cũng chỉ ra mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa các mặt của nhân cách.
Từ khoá: nhân cách, thang đo, sinh viên, NEO PI-R, NEO-60VN.

14. Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

14. Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Sinh viên một tầng lớp xã hội đặc thù, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, giáo dục và rèn luyện. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục cho sinh viên trở thành chủ nhân tương lai của nước nhà, cần phải đẩy mạnh giáo dục giá trị đạo đức truyền thống để xây dựng nhân cách con người mới - con người xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: Nhân cách, giá trị, đạo đức, truyền thống, chuẩn mực.

47.	TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

47. TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

 14:45 24/04/2017

Môn đạo đức là một trong những môn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ trẻ em hình dạng, cải thiện nhân cách, nhận thức đào tạo, trách nhiệm, hành vi của trẻ có đời sống đạo đức và tuân theo pháp luật từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, giáo dục đạo đức giúp cho trẻ em có tính trung thực, thẩm mỹ. Tuy nhiên, giáo viên dạy môn đạo đức trong trường tiểu học chưa thực sự quan tâm đến việc tạo hứng thú cho học sinh. Với bài viết này, tác giả đề xuất một số biện pháp để tạo hứng thú cho học sinh trong học tập môn đạo đức.

17.	MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH NHẰM HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CHO TRẺ

17. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH NHẰM HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CHO TRẺ

 08:37 24/04/2017

Gia đình là cái nôi sinh thành và nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển nhân cách gốc cho trẻ em. Các gia đình cũng là một trong ba môi trường giáo dục quan trọng của mỗi con người. Giáo dục đạo đức cho trẻ em từ môi trường gia đình là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp hình thành nhân cách. Nghiên cứu này đề cập đến vấn đề giáo dục hình thành nhân cách cho trẻ.

7. Một số phẩm chất nhân cách cần thiết đối với huấn luyện viên bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

7. Một số phẩm chất nhân cách cần thiết đối với huấn luyện viên bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phẩm chất đạo đức, ý chí và phẩm chất chuyên môn cần thiết đối với huấn luyện viên bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

7. Xu hướng nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú

7. Xu hướng nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp đo mức độ biểu hiện xu hướng nhân cách của giáo viên và những nguyên nhân ảnh hưởng tới xu hướng nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú.

5. Tính chủ động giao tiếp với cha mẹ của thiếu niên

5. Tính chủ động giao tiếp với cha mẹ của thiếu niên

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính chủ động giao tiếp với cha mẹ của thiếu niên để thấy được vai trò quan trọng của việc thiếu niên chủ động giao tiếp với bố mẹ với phát triển tâm lí và nhân cách.

8. Tác động của văn hóa đến việc hình thành nhân cách của giáo viên mầm non

8. Tác động của văn hóa đến việc hình thành nhân cách của giáo viên mầm non

 15:06 26/10/2016

Bài báo trình bày tác động của văn hóa đến định hướng giá trị, hình thành tiềm năng, khả năng, kĩ năng hoạt động nghề nghiệp, phẩm chất, nếp sống, thói quen của giáo viên mầm non.

20. Vai trò của Hiệu trưởng trong việc giáo dục đạo đức học sinh THPT thông qua tiết chào cờ đầu tuần

20. Vai trò của Hiệu trưởng trong việc giáo dục đạo đức học sinh THPT thông qua tiết chào cờ đầu tuần

 10:12 24/10/2016

Bài báo trình bày về thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh qua tổ chức tiết chào cờ đầu tuần tại trường THPT số 5 huyện Bố Trạch- Quảng Bình từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm thực hiện đồng thời khẳng định hoạt động sinh hoạt dưới cờ như một diễn đàn để giáo dục đạo đức và nhân cách học sinh.

11. Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá nhân cách học sinh trung học phổ thông theo quan điểm giáo dục toàn diện

11. Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá nhân cách học sinh trung học phổ thông theo quan điểm giáo dục toàn diện

 16:32 26/09/2016

Tóm tắt: Con người và nhân cách là những khái niệm trung tâm của tâm lí học xưa và nay. Có nhiều khoa học khác nhau nghiên cứu về con người và nhân cách. Tâm lí học là một khoa học nghiên cứu về những hiện tượng tâm lí khác nhau của con người. Bài viết đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá nhân cách học sinh trung học phổ thông theo quan điểm giáo dục toàn diện.
Từ khóa: tiêu chí đánh giá, nhân cách, học sinh, giáo dục toàn diện.

7. Vận dụng lí luận của chủ nghĩa Mác về bản chất con người với việc xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

7. Vận dụng lí luận của chủ nghĩa Mác về bản chất con người với việc xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác về “bản chất con người”; thực trạng nhân cách đạo đức của sinh viên; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc giáo dục nhân cách đạo đức cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

7. Vai trò giáo dục pháp luật đối với sự phát triển nhân cách học viên trong nhà trường quân đội

7. Vai trò giáo dục pháp luật đối với sự phát triển nhân cách học viên trong nhà trường quân đội

 10:41 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Giáo dục pháp luật góp phần trang bị tri thức cho học viên; - Giáo dục pháp luật cho học viên trực tiếp củng cố động cơ phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện thực hiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các nhà trường quân đội; - Giáo dục pháp luật cho học viên góp phần xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa quân sự và xây dựng tập thể học viên vững mạnh toàn diện; - Giáo dục pháp luật cho học viên góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, duy trì kĩ luật, thực thi pháp luật của người sĩ quan tương lai; - Giáo dục pháp luật trực tiếp ngăn ngừa, khắc phục sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống văn hóa xấu độc, vi phạm pháp luật, điều lệnh quân đội, góp phần hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng.
Từ khoá: Giáo dục pháp luật, nhân cách, học viên, trường quân đội.

7.  Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh - yếu tố cơ bản trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay

7. Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh - yếu tố cơ bản trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay

 19:43 07/07/2016

Bài báo trình bày về đạo đức, đạo đức cách mạng và đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; vai trò của đạo đức cách mạng trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay: giúp hình thành và phát triển lối sống thẳng thắn, trung thực, khiêm tốn, thật thà; góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với lợi ích của nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân; góp phần chống lười biếng, bê trễ công việc; giúp trí thức tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây