59. TÍNH NHÂN DÂN SÂU SẮC Ở TRIẾT LÍ HÀNH ĐỘNG  CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRONG TÁC PHẨM  “KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI” CỦA TRƯỜNG CHINH

59. TÍNH NHÂN DÂN SÂU SẮC Ở TRIẾT LÍ HÀNH ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRONG TÁC PHẨM “KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI” CỦA TRƯỜNG CHINH

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Đọc tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh và suy ngẫm về triết lí hành động của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy nổi bật lên giá trị thực tiễn trong tính nhân dân sâu sắc mà tác phẩm đem lại cho người đọc, cũng như càng cảm phục và yêu mến hơn vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh. Tính nhân dân trong triết lí hành động của Hồ Chí Minh và trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Trinh chính là cơ sở cho những định hướng đúng đắn để Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: Nhân dân, kháng chiến, triết lí hành động, quan điểm Hồ Chí Minh.

33. Lịch sử chống ngoại xâm - cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam

33. Lịch sử chống ngoại xâm - cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc là một trong các cơ sở hình thành triết lí yêu nước Việt Nam. Bài viết làm rõ, ngay từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc, nhân dân ta sớm được tôi luyện trong ý thức dựng nước và giữ nước. Đó là hai mặt cơ bản nhất trong nội dung đời sống xã hội của nhân dân ta.
Bài viết dựng lại bức tranh trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm qua các thời kì: Bắt đầu dựng nước và giữ nước; thời kì hơn một ngàn năm chống Bắc thuộc (179 TCN - thế kỉ X); thời kì kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc (thế kỉ X - XIX); thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc thời cận, hiện đại (1858 - 1975). Trong từng thời kì, tác giả phân tích sự tác động qua lại giữa đòi hỏi khách quan trước nạn ngoại xâm với nhận thức và hành động của lực lượng lãnh đạo và của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Từ khóa: Chống ngoại xâm, dựng nước, giữ nước, độc lập dân tộc, nhân dân.

04. Giá trị của quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa công an và nhân dân

04. Giá trị của quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa công an và nhân dân

 14:11 09/07/2017

Tóm tắt: Quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh giữa công an và nhân dân có giá trị lí luận và thực tiễn sâu sắc, là bài học sinh động trong việc giải quyết mối quan hệ máu thịt và sống còn này nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ để công an luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Từ khóa: Quan điểm Hồ Chí Minh, quan hệ biện chứng, công an, nhân dân.

19. Khắc sâu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Bình Định

19. Khắc sâu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Bình Định

 14:33 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái quát thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân trên quê hương Bình Định; những biện pháp khắc sâu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Bình Định.
Từ khóa: khắc sâu, hình ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân, Bình Định.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây