06. Giải pháp quản lí hoạt động hợp tác của trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực kĩ thuật điện tử, truyền thông

06. Giải pháp quản lí hoạt động hợp tác của trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực kĩ thuật điện tử, truyền thông

 09:47 22/08/2017

Tóm tắt: Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chiến lược phát triển nhân lực quốc gia và Chiến lược phát triển giáo dục của Chính phủ là các văn bản định hướng về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó có hoạt động đào tạo tại các trường đại học. Luật pháp nói chung. Luật Giáo dục nói riêng, các chính sách quy chế của ngành giáo dục và đào tạo là các văn bản pháp lí có tác dụng điều chỉnh mọi hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong đó có hoạt động hợp tác đào tạo giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp.
Từ khóa: hợp tác, đại học, đào tạo, nhân lực.

38. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp trong giáo dục đặc biệt: lĩnh vực tiềm năng còn để ngỏ

38. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp trong giáo dục đặc biệt: lĩnh vực tiềm năng còn để ngỏ

 09:07 21/07/2017

Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đặc biệt nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực và khía cạnh, trong thế tương liên với nhu cầu và trào lưu xã hội thì tiềm năng và cơ hội phát triển còn để ngỏ. Bài báo trình bày những tiềm năng trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt và một số định hướng giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực này hơn nữa.

5. Nhu cầu về nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học

5. Nhu cầu về nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày những kết quả của nghiên cứu nhằm bước đầu tìm hiểu nhu cầu về nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở các trường tiểu học thông qua phân tích ý kiến của các cán bộ quản lí trong nhà trường. Cụ thể, nghiên cứ làm sáng tỏ nhu cầu về giáo viên hỗ trợ học sinh hòa nhập trong trường tiểu học: nguồn giáo viên, trình độ chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên hỗ trợ học sinh hòa nhập từ quan điểm của người quản lí trực tiếp.

7. Quản lí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

7. Quản lí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập quản lí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, trong đó tập trung phân tích công tác quản lí đào tạo nguồn nhân lực, những ưu điểm, hạn chế của công tác này. Từ đó đề xuất các biện pháp đồng bộ để thực hiện như: đảm bảo mục tiêu đào tạo; đảm bảo tính logic, trật tự khách quan của quá trình đào tạo; tối ưu hóa quản lí đào tạo; sử dụng sổ ghi đầu bài; thường xuyên dự giờ của giáo viên trong năm học.

1. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giáo dục tiểu học đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

1. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giáo dục tiểu học đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 15:43 28/08/2016

Bài báo trình bày thực trạng nguồn nhân lực giáo dục tiểu học-những vấn đề đặt ra; giải pháp đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí tiểu học trong thời gian tới.

18. Ứng dụng phần mềm quản lí nguồn nhân lực trong trường học

18. Ứng dụng phần mềm quản lí nguồn nhân lực trong trường học

 11:26 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về vấn đề quản lí nguồn nhân lực, quản trị nhân sự; quản lí nguồn nhân lực trong trường học và ứng dụng phần mềm quản lí nhân lực: lợi ích, chức năng và các nội dung quản lí của phần mềm quản lí nhân lực.
Từ khóa: ứng dụng, phần mềm, quản lí, nhân lực, trường học.

7. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực sau đại học về an sinh xã hội

7. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực sau đại học về an sinh xã hội

 11:23 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về sự cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực sau đại học về an sinh xã hội; xác định nhu cầu nội dung đào tạo và đề xuất một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực sau đại học về an sinh xã hội.
Từ khóa: đào tạo, nhân lực, sau đại học, an sinh xã hội.

5. Nhu cầu về nguồn nhân lực của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

5. Nhu cầu về nguồn nhân lực của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

 10:23 03/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về tầm quan trọng và sự phát triển cũng như đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Tiếp đó, tác giả trình bày một số yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đại học về việc đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Từ khoá: nhân lực, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, giáo dục, đại học.

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng đào tạo nghề quốc tế - vận dụng trong khung chương trình cao đẳng nghề Điện công nghiệp

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng đào tạo nghề quốc tế - vận dụng trong khung chương trình cao đẳng nghề Điện công nghiệp

 02:22 15/07/2016

Bài báo trình bày về mô hình đào tạo nghề TAFE (Technical and Further Education) của Ustralia; giới thiệu hệ thống giáo dục cao đẳng và chuyên nghiệp tại Ustralia; chương trình đào tạo nghề TAFE; chương trình đào tạo bậc cao đẳng; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình đào tạo nghề điện công nghiệp theo TAFE tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây