10. Phân tích nhu cầu sử dụng phần mềm hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trên điện thoại thông minh

10. Phân tích nhu cầu sử dụng phần mềm hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trên điện thoại thông minh

 15:14 29/05/2020

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu về nhu cầu sử dụng phần mềm hỗ trợ giáo viên thực hiện các hoạt động nghề nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu về việc sử dụng điện thoại di động hỗ trợ giáo viên như “trợ lí ảo” trên thế giới và ở Việt Nam, điều tra khảo sát giáo viên phổ thông bằng phiếu hỏi theo mô hình tiếp cận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) được F.D.Davis (1989) phát triển dựa trên thuyết “Hành động có lí do” (Theory of Reasoned Action), nghiên cứu đã xác định các chức năng mà giáo viên mong muốn các phần mềm trên điện thoại thông minh hỗ trợ cho hoạt động nghề nghiệp của giáo viên.
Từ khóa: điện thoại thông minh, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhu cầu, phần mềm.

22. NHU CẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI  DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

22. NHU CẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết phân tích nhu cầu tham gia thị trường lao động của người cao tuổi dưới góc nhìn của lí thuyết động cơ làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố xã hội (làm việc để con/cháu tôn trọng) là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ người cao tuổi tiếp tục làm việc, sau đó mới đến yếu tố cá nhân (làm việc để cuộc sống đỡ buồn) và cuối cùng là yếu tố kinh tế (làm việc để tự lo cuộc sống). Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì những nghiên cứu này có giá trị thực tiễn, hữu ích cho việc định hướng phát huy vai trò của người cao tuổi, bởi lẽ người cao tuổi cần được coi là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Từ khóa: Nhu cầu, thị trường lao động, người cao tuổi, động cơ làm việc.

27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ  CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là giai đoạn có nhiều chuyển biến tâm lí khiến các em gặp không ít khó khăn trong học tập, cũng như trong quan hệ ứng xử với với người lớn và bạn bè. Các em cần sự giúp đỡ của người lớn để có thể ứng phó được với “khủng hoảng” tâm lí trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách. Bài viết đề cập đến thực trạng một số khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện nay.
Từ khóa: Khó khăn tâm lí, học sinh trung học cơ sở, nhu cầu, tham vấn tâm lí.

55. NGHIÊN CỨU NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA CÁC CÁN BỘ CÔNG SỞ (VIÊN CHỨC)  RÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

55. NGHIÊN CỨU NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA CÁC CÁN BỘ CÔNG SỞ (VIÊN CHỨC) RÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng việc giảng dạy và học tập tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho các đối tượng người học không chuyên ngữ tại các trường đại học và cao đẳng trên phạm vi cả nước là một vấn đề đang thu hút nhiều quan tâm của các nhà quản lý. Đã có nhiều nghiên cứu đề cập thực trạng đào tạo và những thách thức về chương trình, giáo trình, giáo viên, người dạy, người học… Bài báo này tập trung phản ánh những kết quả của đề tài nghiên cứu về dạy tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành theo nhu cầu xã hội, đồng thời tập trung phân tích khía cạnh nhu cầu người học như một yếu tố cơ bản để quyết định những hoạch định về chương trình, giáo trình, giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá đối với môn học tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành tại các trường đại học thuộc phạm vi Đại học Huế. Trên cơ sở đó, bài báo nêu một số đề xuất có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng việc dạy và học tiếng Anh tại Đại học Huế.
Từ khóa: cán bộ công sở, nhu cầu, tiếng Anh

13. Nhu cầu về đào tạo và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

13. Nhu cầu về đào tạo và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

 18:14 06/03/2019

Tóm tắt: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên định hướng và xây dựng hình mẫu sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sống có lí tưởng, giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, trở thành công dân toàn cầu. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống giáo dục kiến thức về kĩ năng chuyên môn và nghiệp vụ thì việc đào tạo“kĩ năng mềm” cho sinh viên là rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc tăng cường kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.
Bài viết trình bày một số kết quả về nhu cầu đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: nhu cầu, kĩ năng mềm, sinh viên, Trường Đại học Nông lâm.

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH NHU CẦU, ĐỘNG CƠ, HỨNG THÚ  SO SÁNH CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG HÌNH DẠNG

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH NHU CẦU, ĐỘNG CƠ, HỨNG THÚ SO SÁNH CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG HÌNH DẠNG

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Động lực và hứng thú có ý nghĩa rất quan trọng cho việc giáo dục kĩ năng so sánh của trẻ em. Nhu cầu là động lực đầu tiên để thúc đẩy các hoạt động của trẻ em. Nếu trẻ em không có nhu cầu so sánh, sẽ rất khó khăn để tổ chức các hoạt động cho trẻ em. Nhu cầu là nguồn gốc của tính tích cực hoạt động. Cùng với nhu cầu, trẻ em phải có hứng thú với các nhiệm vụ so sánh. Có hứng thú, trẻ mới vui vẻ, nỗ lực cố gắng vượt qua những thử thách, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ so sánh. Nếu trẻ em có cả nhu cầu và hứng thú với các hoạt động so sánh thì hiệu quả giáo dục của kĩ năng này sẽ tăng lên đáng kể. Bài viết nghiên cứu và đề xuất các biện pháp khuyến khích nhu cầu, động cơ, hứng thú so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng.
Từ khóa: Nhu cầu, động lực, kĩ năng so sánh, hình dạng.

05. Thực trạng nhu cầu về các hình thức tư vấn hướng nghiệp của học sinh một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

05. Thực trạng nhu cầu về các hình thức tư vấn hướng nghiệp của học sinh một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

 16:56 06/04/2018

Tóm tắt: Tư vấn hướng nghiệp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông, giúp các em xác định được những phẩm chất và năng lực, sở thích và những điều kiện cần thiết phù hợp với ngành mà các em lựa chọn. Tuy nhiên, ở một số trường phổ thông hiện nay hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh mới dừng lại ở việc giới thiệu trường, về chương trình đào tạo... Bài viết này trình bày về thực trạng nhu cầu của học sinh trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh về các hình thức tư vấn hướng nghiệp.
Từ khóa: Nhu cầu, học sinh trung học phổ thông, tư vấn hướng nghiệp.

5. Nhu cầu về nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học

5. Nhu cầu về nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày những kết quả của nghiên cứu nhằm bước đầu tìm hiểu nhu cầu về nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở các trường tiểu học thông qua phân tích ý kiến của các cán bộ quản lí trong nhà trường. Cụ thể, nghiên cứ làm sáng tỏ nhu cầu về giáo viên hỗ trợ học sinh hòa nhập trong trường tiểu học: nguồn giáo viên, trình độ chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên hỗ trợ học sinh hòa nhập từ quan điểm của người quản lí trực tiếp.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 08:36 21/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non đáp ứng nhu cầu học hòa nhập của trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non đáp ứng nhu cầu học hòa nhập của trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng công tác phát triển giáo viên, phát triển cơ sở vật chất và chế độ chính sách, tiền lương của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên ngành mầm non như: Duy trì ổn định đội ngũ, điều chỉnh chương trình đào tạo và tăng cường thực hành, tăng cường cơ sở vật chất và chế độ cho giáo viên…

26.	Một số nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

26. Một số nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực thế giới; - Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực trong nước.

27.	Cơ sở khoa học về quản lí đào tạo nghề theo hướng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu nhân lực

27. Cơ sở khoa học về quản lí đào tạo nghề theo hướng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu nhân lực

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Các khái niệm cơ bản như: quản lí đào tạo nghề. Chuẩn đầu ra; - Quản lí đào tạo nghề hướng tới chất lượng theo chuẩn đầu ra như: Tiếp cận theo CIPO. Tiếp cận theo năng lực; - Nội dung quản lí đào tạo nghề theo chuẩn đầu ra theo mô hình CIPO gồm: Quản lí đầu vào. Quản lí quá trình. Quản lí đầu ra. Bối cảnh tác động đến quản lí đào tạo nghề; - Kết luận.

5. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

5. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày bối cảnh hiện nay đối với đào tạo nghề và doanh nghiệp, nhu cầu doanh nghiệp về nhân lực qua đào tạo nghề và thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

4. Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long

4. Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long dựa trên dự báo số lượng học sinh phổ thông theo tỉ lệ huy động độ tuổi.

5. Nhu cầu quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Nhu cầu quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 08:32 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết khảo sát thực tế nhu cầu quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, về mức độ kĩ năng quản lí cảm xúc và nhu cầu tham gia học kĩ năng quản lí cảm xúc của sinh viên. Phân tích kết quả khảo sát cho thấy, kĩ năng quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chưa cao, họ còn gặp khó khăn trong các tình huống ứng xử, kiểm soát cảm xúc. Các chương trình học kĩ năng quản lí cảm xúc qua thực nghiệm được đánh giá là rất bổ ích, có tính khả thi và cần được duy trì, mở rộng trên phạm vi toàn trường.
Từ khóa: nhu cầu, quản lí cảm xúc, sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7. Nhu cầu tham vấn tâm lí của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

7. Nhu cầu tham vấn tâm lí của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

 22:21 15/09/2016

Bài viết trình bày kết quả khảo sát nhu cầu tham vấn tâm lí của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh với các nội dung: các lĩnh vực và nhu cầu tham vấn tâm lí; những khó khăn trong học tập và mức độ mong muốn được tham vấn tâm lí; những khó khăn và mong muốn tham vấn về nghề nghiệp, về tình yêu về sức khỏe và giới tính; hình thức và phướng triển khai hoạt động tham vấn tâm lí cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

3. Đổi mới giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

3. Đổi mới giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

 14:58 04/09/2016

Bài báo trình bày thực trạng và những yếu kém, bất cập của giáo dục thường xuyên; một số giải pháp đổi mới hoạt động của giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người.

5. Quản lí đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

5. Quản lí đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

 16:14 03/09/2016

Quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội thực chất là quản lí ”cung” đáp ứng “cầu” lực lượng lao động xã hội về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề. Quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu thể hiện ở từng khâu của quá trình đào tạo (đầu vào, kế hoạch tuyển sinh được xác lập trên cơ sở quy hoạch …). Qua trình dạy – học được tổ chức phù hợp với sản phẩm đầu vào và yêu cầu của đầu ra. Sản phẩm đào tạo trước hết phải đáp ứng được mục tiêu ngành học về phẩm chất, kiến thức và kĩ năng, thỏa mãn yêu cầu của thị trường lao động, có khả năng học tập và tự học ở trình độ cao hơn.

4. Tiếp cận mô hình quản lí duy lí trong đào tạo lao động kĩ thuật đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp

4. Tiếp cận mô hình quản lí duy lí trong đào tạo lao động kĩ thuật đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp

 09:33 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về mô hình quản lí duy lí; quy trình đào tạo lao động kĩ thuật đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.
Từ khóa: mô hình, quản lí duy lí, lao động kĩ thuật, nhu cầu, doanh nghiệp.

3. Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên về giáo dục kĩ năng sống theo quan điểm sư phạm tích hợp tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3. Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên về giáo dục kĩ năng sống theo quan điểm sư phạm tích hợp tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 17:18 22/08/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động bồi dưỡng về giáo dục kĩ năng sống cho giáo viên tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; thực trạng nhu cầu bồi dưỡng giáo viên về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo quan điểm sư phạm tích hợp trên địa bàn nghiên cứu.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây