03. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học viên Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng

03. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học viên Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng

 14:47 12/06/2019

Tóm tắt: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ngày 20/6/3012 và hiệu lực từ ngày 1/1/2013 đã quy định khá đầy đủ về công tác xã hội hóa phổ biến - giáo dục pháp luật, đây được đánh giá là một trong những chính sách mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác này. Bài viết tập trung phân tích về công tác xã hội hóa pháp luật đối với học viên nguồn đào tạo chính trị viên tại Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng, nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị và hiểu biết pháp luật cho học viên nhà trường.
Từ khóa: chính trị viên, học viên, pháp luật, xã hội hóa pháp luật.

1.	Một số khía cạnh pháp luật liên quan đến quyền của trẻ khuyết tật ở Việt Nam hiện nay

1. Một số khía cạnh pháp luật liên quan đến quyền của trẻ khuyết tật ở Việt Nam hiện nay

 16:34 17/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm về người khuyết tật, trẻ em khuyết tật và những vấn đề về pháp luật liên quan đến người khuyết tật và trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay.

12.	GIÁO DỤC Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN HUYÊN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

12. GIÁO DỤC Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN HUYÊN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 08:37 24/04/2017

Thanh niên là lực lượng lớn quan trọng của xã hội, đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Do nhận thức được điều này, đảng và nhà nước quan tâm nhiều về giáo dục và phát triển của thanh niên, đặc biệt là về việc trang bị cho thanh niên về kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao chất lượng giáo dục phổ biến pháp luật cho thanh niên. Nói chăm sóc, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu và vừa là động lực cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Đây là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội thuộc quyền quản lý của Đảng Cộng sản.

32. Vận dụng phương pháp dạy học tình huống theo định hướng năng lực trong dạy học môn giáo dục pháp luật cho học sinh

32. Vận dụng phương pháp dạy học tình huống theo định hướng năng lực trong dạy học môn giáo dục pháp luật cho học sinh

 14:44 30/03/2017

- Phương pháp dạy học tình huống theo định hướng năng lực nên được áp dụng thường xuyên trong quá trình dạy môn giáo dục pháp luật.
- Phương pháp này sẽ giúp cho học sinh hứng thú trong quá trình học và tạo ra không khí sinh động trong lớp học.
- Giảng viên sử dụng tình huống pháp luật tưởng tượng hoặc thật để làm phong phú kiến thức, giúp học sinh phát triển năng lực pháp luật cần thiết để áp dụng vào cuộc sống của họ.

54.	BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

54. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 15:23 14/03/2017

Hiện nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh, kể cả học sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế là cần thiết, như là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong bài viêt này tác giả tập trung vào việc làm rõ tình trạng ý thức pháp lý, hành vi của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trong năm 2012-2015; trên cơ sở đó để phát triển các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh trung học đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc xây dựng và bảo vệ đất nước, phù hợp với đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay.

8. Kết hợp giữa giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức cho thanh niên quân đội hiện nay

8. Kết hợp giữa giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức cho thanh niên quân đội hiện nay

 08:37 27/09/2016

Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cho thanh niên nói chung, thanh niên quân đội nói riêng là việc làm đặc biệt có ý nghĩa trong tình hình hiện nay. Qua việc phân tích đặc điểm của thanh niên quân đội, bài viết nêu rõ những nội dung cần thiết để kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho thanh niên quân đội, cũng như đề xuất những giải pháp để tăng cường kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho thanh niên quân đội trong tình hình hiện nay.

14. Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay

14. Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay

 16:09 10/09/2016

Những năm qua, công tác giáo dục pháp luật cho học sinh THPT đã được ngành giáo dục rất coi trọng; các hình thức giáo dục tuyên truyền, phổ biến được thực hiện đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức, như: đưa vào chương trình dạy học chính khóa, ngoại khóa, giáo dục lồng ghép, tổ chức tọa đàm, sân khấu hóa… đem lại những hiệu quả nhất định góp phần nâng cao nhận thức của đa số học sinh về các quy định của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của mối học sinh trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, bài viết đề cập đến việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.

3. Giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các tỉnh vùng trung bộ hiện nay

3. Giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các tỉnh vùng trung bộ hiện nay

 16:12 03/09/2016

Bài báo phân tích về thực trạng nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học vùng trung trung bộ hiện nay, đây là công việc vừa có tính cấp thiết, vừa có tính lai dài , đòi hỏi sự nỗ lực và phấn đấu của các bên có liên quan. Đồng thời tác giả cũng đưa ra các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy pháp luật trong thời gian tới.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây