51. XÂY DỰNG CẤU TRÚC BÀI HỌC TRÊN LỚP NHẰM PHÁT HUY TÍNH  TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

51. XÂY DỰNG CẤU TRÚC BÀI HỌC TRÊN LỚP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Xây dựng cấu trúc bài học linh hoạt, phù hợp có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học nói chung, dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông nói riêng. Bài viết này trình bày một số khái niệm liên quan đến cấu trúc bài học, vị trí, vai trò của cấu trúc bài học và đề xuất một số biện pháp xây dựng cấu trúc bài học lịch sử trên lớp theo hướng đổi mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập trong nhận thức của học sinh.
Từ khóa: cấu trúc bài học, phát huy tính tích cực, dạy học lịch sử, trung học phổ thông.

22. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN  - VẤN ĐỀ CẦN THIẾT TRONG DẠY HỌC

22. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN - VẤN ĐỀ CẦN THIẾT TRONG DẠY HỌC

 09:26 23/08/2017

Đổi mới phương pháp thuyết trình không có nghĩa là xóa bỏ sạch trơn những gì vốn có của phương pháp dạy này mà kế thừa, phát triển những ưu thế vốn có, khắc phục những hạn chế của phương pháp thuyết trình. Để quá trình dạy học phát huy được tính tích cực của sinh viên, một trong những giải pháp là cần sử dụng phương pháp thuyết trình một cách có hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới quan điểm của các nhà khoa học trên thế giới và trong nước, đồng thời đưa ra một số lưu ý cần thiết khi sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên.

19. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh thông qua dạy học bài tập và thực hành về kiểu mảng (tin học 11)

19. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh thông qua dạy học bài tập và thực hành về kiểu mảng (tin học 11)

 10:46 15/09/2016

Bài viết đề cập phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh thông qua dạy học bài tập và thực hành về kiểu mảng (tin học 11). Trong đó tập trung phân tích những nội dung cơ bản là: Những hoạt động phổ biến trong dạy học môn Tin học; Nội dung kiến thức, hoạt động dạy học bài tập và thực hành về kiểu mảng. Qua đó, góp phần rèn kĩ năng thực hành Tin học nói chung và kĩ năng lập trình trên ngôn ngữ Pascal nói riêng cho học sinh.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây