2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG  DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống là một nhiệm vụ trọng tâm của trường phổ thông dân tộc bán trú; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có chương trình giáo dục kĩ năng sống phù hợp với đặc điểm của loại hình trường học này. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phát triển chương trình giáo dục kĩ năng sống dựa vào cộng đồng cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở. Kết quả khảo sát cho thấy, ở tất cả các khâu của chu trình phát triển chương trình (xác định nhu cầu, xây dựng mục tiêu chương trình; thiết kế nội dung bài học; tổ chức thực thi chương trình; kiểm tra, đánh giá cải tiến chương trình) vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, hiệu trưởng các nhà trường cần có những biện pháp cần thiết để khắc phục những yếu kém này.
Từ khóa: Thực trạng, phát triển chương trình, giáo dục kĩ năng sống, học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục dựa vào cộng đồng

20.  TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - YẾU TỐ CĂN BẢN           NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

20. TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - YẾU TỐ CĂN BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Tự do học thuật nói chung, tự chủ về chương trình đào tạo nói riêng là một đặc trưng không thể thiếu ở các trường đại học. Trong tự chủ chương trình, giảng viên được quyền thiết kế, xây dựng và thực thi chương trình đáp ứng được nhu cầu của xã hội cũng như năng lực của sinh viên. Người học và người dạy được quyền quyết định nội dung dạy và học, được tự do khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng tự chủ chương trình trên thế giới và trong nước; từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho việc tự chủ chương trình đào tạo đang còn tồn tại ở Việt Nam.
Từ khoá: Tự chủ, tự chủ chương trình, phát triển chương trình, chất lượng đào tạo.

03. Giải pháp quản lí phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai

03. Giải pháp quản lí phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai

 22:25 22/12/2018

Tóm tắt: Chương trình đào tạo là yếu tố cốt lõi để chất lượng đào tạo đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. Bài viết trình bày một số giải pháp quản lí phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai.
Từ khóa: phát triển chương trình, chương trình đào tạo, quan hệ trường và doanh nghiệp.

02. Phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 

02. Phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 

 09:53 05/10/2017

Tóm tắt: Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, đòi hỏi người giáo viên mầm non - chủ thể của quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục mầm non cần phải có phẩm chất, năng lực và các kĩ năng hoàn thiện mới có thể đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non hiện nay, trước hết là việc đổi mới, phát triển chương trình đào tạo. Bài viết đề cập đến yêu cầu đối với việc phát triển chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm và đề xuất biện pháp phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: phát triển chương trình, kĩ năng sư phạm, sinh viên, giáo dục mầm non.

17.	 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Việt Nam

17. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Việt Nam

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến sự quản lí phát triển công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Việt Nam.

21.	Giải pháp phát triển chương trình đào tạo ở trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

21. Giải pháp phát triển chương trình đào tạo ở trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề chung về phát triển chương trình; từ đó, đề xuất những nội dung và giải pháp phát triển chương trình đào tạo ở trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

41. Một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục phổ thông

41. Một số vấn đề lí luận về phát triển chương trình giáo dục phổ thông

 10:25 10/07/2017

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay, nhiều vấn đề mới nổi lên và nhận được sự quan tâm lớn của những người làm công tác giáo dục, chẳng hạn như: tiếp cận năng lực, dạy học tích hợp, phát triển chương trình, trải nghiệm sáng tạo… Bài viết này sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề lí luận của phát triển chương trình giáo dục như bản chất của phát triển chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục, quy trình phát triển chương trình giáo dục.
Từ khoá: chương trình, giáo dục, chương trình giáo dục, phát triển chương trình.

01. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực thực hiện ở Trường Đại học Tân Trào

01. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực thực hiện ở Trường Đại học Tân Trào

 10:16 26/05/2017

Tóm tắt: Chương trình đào tạo là một yếu tố quan trọng trong đảm bảo chất lượng ở các cơ sở đào tạo. Để có được chương trình đào tạo có chất lượng thì cần phải có cách tiếp cận khoa học. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Tân Trào theo tiếp cận năng lực thực hiện là cách tiếp cận phù hợp đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thực tiễn giáo dục.
Từ khóa: phát triển chương trình, chương trình đào tạo giáo viên, năng lực thực hiện.

11. “Phát triển chương trình nhà trường” qua thực tế ở trường trung học phổ thông Thái Nguyên

11. “Phát triển chương trình nhà trường” qua thực tế ở trường trung học phổ thông Thái Nguyên

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm cơ bản về chương trình, chương trình nhà trường, phát triển chương trình và các biện pháp phát triển chương trình nhà trường ở trường Trung học phổ thông Thái Nguyên.

08. Phát triển chương trình môn Lí luận dạy học Sinh học ở Trường Đại học Sư phạm

08. Phát triển chương trình môn Lí luận dạy học Sinh học ở Trường Đại học Sư phạm

 18:15 07/02/2017

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu ví dụ về phát triển chương trình đào tạo của môn Lí luận dạy học Sinh học trong trường đại học sư phạm theo định hướng hình thành, phát triển năng lực người học thiết kế theo nguyên tắc thiết kế ngược.
Từ khóa: chương trình đào tạo, phát triển chương trình, lí luận dạy học sinh học.

11. Phát triển chương trình giáo dục đại học theo hướng tích hợp

11. Phát triển chương trình giáo dục đại học theo hướng tích hợp

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày một quan điểm định hướng hiện đại, trở thành một xu hướng mới được nhiều nước trên thế giới quan tâm nghiên cứu, ứng dụng đó là phát triển chương trình giáo dục đại học theo hướng tích hợp.

14. Phân tích cấu trúc chương trình Sinh học phổ thông

14. Phân tích cấu trúc chương trình Sinh học phổ thông

 10:28 27/10/2016

Tóm tắt: Việc phân tích cấu trúc và nội dung kiến thức trong chương trình SH phổ thông hiện hành có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra những dẫn liệu khoa học để xây dựng chương trình SH (Trung học phổ thông) mới. Thông qua việc phân tích cấu trúc chương trình, bài báo xác định cách tiếp cận xây dựng chương trình và tính logic của toàn bộ chương trình SH phổ thông hiện hành. Bên cạnh đó, bài báo còn chỉ ra một số hạn chế của chương trình SH phổ thông hiện hành và đưa ra một số định hướng trong việc xây dựng chương trình SH (trung học phổ thông) mới.
Từ khóa: Sinh học, Chương trình Sinh học, Xây dựng chương trình, Sinh học phổ thông, Phát triển chương trình.

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Phòng Giáo dục - Đào tạo,  yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Phòng Giáo dục - Đào tạo, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay

 16:09 10/09/2016

Cán bộ quản lí Phòng Giáo dục - Đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu giúp UBND các quận/huyện thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về giáo dục - đào tạo trên địa bàn; đồng thời đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và quản lí giáo dục từ trung ương đến cơ sở. Vì vậy, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Phòng Giáo dục - Đào tạo trong bối cảnh hiện nay là việc làm hết sức cấp thiết.

1. Giải pháp hoàn thiện quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam

1. Giải pháp hoàn thiện quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam

 19:59 03/09/2016

Bài báo trình bày về một số hạn chế trong công tác quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh ở các trường đại học; từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học.

2. Một số vấn đề về phát triển chương trình nhà trường

2. Một số vấn đề về phát triển chương trình nhà trường

 09:31 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số khái niệm liên quan đến phát triển chương trình nhà trường; phát triển chương trình nhà trường ở Việt Nam
Từ khóa: phát triển chương trình, chương trình nhà trường.

12. Một số vấn đề về chương trình, phát triển chương trình và phát triển chương trình lớp học thông qua việc thiết kế chuyên đề dạy học

12. Một số vấn đề về chương trình, phát triển chương trình và phát triển chương trình lớp học thông qua việc thiết kế chuyên đề dạy học

 10:21 05/08/2016

Bài viết trình bày một số khái niệm liên quan đến chương trình giáo dục (chương trình quốc gia, chương trình địa phương, chương trình nhà trường, chương trình lớp học); phát triển chương trình giáo dục (quan niệm, chủ thể, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển chương trình lớp học); một số vấn đề về thiết kế chuyên đề dạy học góp phần phát triển chương trình lớp học

2. Đề xuất quy trình phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông

2. Đề xuất quy trình phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông

 15:21 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về những phân tích bước đầu về cơ sở lí luận của phát triển chương trình ngữ văn ở trường phổ thông; quy trình phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông.
Từ khoá: phát triển chương trình, ngữ văn, phổ thông.

13. Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình lớp học thông qua hoạt động thiết kế tư liệu trong dạy học môn Toán cho sinh viên sư phạm tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

13. Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình lớp học thông qua hoạt động thiết kế tư liệu trong dạy học môn Toán cho sinh viên sư phạm tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 08:49 08/07/2016

Bài viết trình bày một số vấn đề về chương trình lớp học, kế hoạch bài học, tư liệu dạy học; - Các hoạt động thiết kế tư liệu dạy học ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội; - Kết quả vận dụng ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây