11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Thực hiện chủ trường đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận Thủ Đức nói riêng đã đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Trên cơ sở phân tích thực trạng về hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất một số hướng nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn này.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực học sinh, trung học cơ sở.

34. DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH  TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

34. DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 16:58 04/09/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực người học không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh mà chú trọng nhiều hơn đến việc tiến hành các biện pháp, cách thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả… nhằm khơi dậy khả năng tìm kiếm, giải quyết vấn đề của người học, giúp người học biết vận dụng những kiến thức đã học gắn liền với cuộc sống để giải quyết các tình huống do cuộc sống đặt ra..
Trên cơ sở lí luận dạy học theo phát triển năng lực học sinh, tác giả đề xuất quy trình dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Dạy học, truyện ngắn Việt Nam hiện đại, phát triển năng lực học sinh.

9. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dó đó mọi hoạt động dạy học đều chuyển sang cách tiếp cận này. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần phải được quán triệt đến từng giáo viên tiểu học và hiệu trưởng phải là những người trực tiếp quản lí tốt hoạt động dạy học theo định hướng này. Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu có thể được vận dụng vào thực tiễn của một số địa phương khác có điều kiện tương tự.
Từ khóa: biện pháp, đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh, trường tiểu học.

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu và phân tích thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường THPT tại Thành phố Nam Định để làm cơ sở đề xuất các biệp pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn và giáo dục lịch sử địa phương trong trường THPT. Theo tác giả bài viết, cán bộ quản lí các nhà trường có biệp pháp quản lí hoạt động dạy học một cách khoa học và phù hợp sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn Lịch sử, làm tốt công tác giáo dục lịch sử địa phương đáp ứng được các yêu cầu của dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động dạy học, Lịch sử, trường phổ thông, phát triển năng lực học sinh.

11.	Nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí trường trung học cơ sở ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

11. Nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí trường trung học cơ sở ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí; một số nội dung trọng tâm trong hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lí trường trung học cơ sở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

45. Dạy học đồ thị của hàm số bậc nhất theo hướng phát triển năng lực học sinh

45. Dạy học đồ thị của hàm số bậc nhất theo hướng phát triển năng lực học sinh

 14:16 04/04/2017

Bài viết đưa ra một số khái niệm năng lực toán học và phân loại một số năng lực toán học theo năng lực tự học toán, năng lực tính toán, và năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy toán học, mô hình hóa toán học, phát hiện và giải quyết vấn đề toán học. Dựa trên đó, nội dung, mục tiêu học đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0), tác giả thiết lập kế hoạch để tổ chức dạy học bởi những hoạt động dựa trên định hướng phát triển năng lực. Với kế hoạch này, học sinh có thể phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tính toán, và mô hình hóa.

38. DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TOÁN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

38. DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TOÁN TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 14:58 14/03/2017

Phân hóa là một hoạt động giảng dạy, trong đó giáo viên cần phải phân loại đối tượng học sinh để tổ chức vận dụng các nội dung, phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với mọi đối tượng để đạt được mục tiêu đề ra. Một trong những mục tiêu đó là phát triển năng lực của học sinh, đặc biệt là trong trường tiểu học. Bài viết này muốn đưa ra một số hình thức của sự khác biệt trong việc giảng dạy toán học ở trường tiểu học để phát triển năng lực của học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây