07. Phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua dạy kể chuyện với đồ chơi

07. Phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua dạy kể chuyện với đồ chơi

 16:29 06/03/2019

Tóm tắt: Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp và công cụ tư duy. Giáo dục mầm non coi việc hình thành vốn từ, đặc biệt là từ ngữ miêu tả là một nhiệm vụ quan trọng trong nội dung giáo dục trẻ. Qua việc kể chuyện với đồ chơi, trẻ được phát triển nhận thức (biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi, môi trường sống, thức ăn, quá trình phát triển của động vật), phát triển ngôn ngữ (biết sử dụng các từ, câu để miêu tả một số đặc điểm nổi bật của con vật, biết đặt tên câu chuyện của mình, kể chuyện với các nhân vật đồ chơi, phát triển thẩm mĩ (vận động theo nhạc, vẽ, nặn, xé, dán…). Bài viết đề cập việc phát triển ngôn ngữ miêu tả cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua dạy kể chuyện với đồ chơi.
Từ khóa: Trẻ em, ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ, mẫu giáo, kể chuyện với đồ chơi.

27. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ  LỨA TUỔI MẦM NON

27. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỉ ngày càng gia tăng và mức độ khó khăn ngày càng trầm trọng hơn. Một trong những khó khăn điển hình của trẻ rối loạn phổ tự kỉ là giao tiếp và ngôn ngữ. Bài viết này nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và đặc điểm phát triển ngôn ngữ làm cơ sở cho việc định hướng và đề xuất các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ
Từ khóa: Ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỉ, mầm non, phát triển ngôn ngữ.

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 3 TUỔI TRONG GIA ĐÌNH

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 3 TUỔI TRONG GIA ĐÌNH

 09:07 16/11/2017

Tóm tắt: Câu nói “Trẻ lên 3 cả nhà học nói’’ đã cho thấy vai trò quan trọng của gia đình trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi - lứa tuổi ngôn ngữ của trẻ phát triển rực rỡ nhất. Trong giai đoạn này, nếu có được môi trường gia đình thuận lợi sẽ giúp trẻ tích lũy được vốn từ ngữ phong phú, chính xác một cách nhanh nhất.
Từ khóa: phát triển ngôn ngữ, vai trò của gia đình, trẻ 3 tuổi.

32. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ “ĐỌC” BIỂU TƯỢNG

32. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY TRẺ “ĐỌC” BIỂU TƯỢNG

 18:21 26/09/2017

Tóm tắt: Biểu tượng là tiền đề của đọc và viết. Dạy trẻ mẫu giáo các kí hiệu, biểu tượng chính là bước chuẩn bị cho việc học đọc và học viết ở bậc tiểu học. Qua việc học các biểu tượng, trẻ giải mã ý nghĩa được gửi gắm trong đó và sử dụng lời nói để thể hiện những cảm nhận, hiểu biết của bản thân. Nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, chúng tôi đề xuất dạy trẻ “đọc” biểu tượng với 3 hoạt động chính: xem biểu tượng - mô tả biểu tượng - sơ kết.
Từ khóa: phát triển ngôn ngữ, trẻ mẫu giáo, đọc biểu tượng.

38. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp trong giáo dục đặc biệt: lĩnh vực tiềm năng còn để ngỏ

38. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp trong giáo dục đặc biệt: lĩnh vực tiềm năng còn để ngỏ

 09:07 21/07/2017

Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đặc biệt nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực và khía cạnh, trong thế tương liên với nhu cầu và trào lưu xã hội thì tiềm năng và cơ hội phát triển còn để ngỏ. Bài báo trình bày những tiềm năng trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt và một số định hướng giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực này hơn nữa.

2.	Biện pháp quản lí hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

2. Biện pháp quản lí hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày về hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non và đưa ra các biện pháp để quản lí ...

25. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN  Ở TRƯỜNG MẦM NON

25. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON

 16:43 03/05/2017

Trong chương trình giáo dục mầm non, phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bởi ngôn ngữ được xem là một chiếc chìa khóa giúp trẻ có khả năng nhận thức, giao tiếp, đóng vai trò quyết định vào việc hình thành, phát triển nhân cách cho trẻ. Các nghiên cứu cho thấy, ở cùng một điều kiện, những trẻ có ngôn ngữ tốt sẽ xuất hiện các kĩ năng đọc, viết sớm; và theo đó, khả năng nhận thức cũng tốt hơn những trẻ khác. Do vậy, các nhà giáo dục cần có những kế hoạch, giải pháp nhằm hỗ trợ trẻ mẫu giáo được rèn luyện, trải nghiệm nhằm phát triển ngôn ngữ; tạo tiền đề vững chắc cho trẻ trước khi bước vào các bậc học cao hơn.

4. Phân chia giai đoạn phát triển ngôn ngữ theo chất lượng giao tiếp- từ tiền ngôn ngữ đến giai đoạn đầu của giao tiếp ngôn ngữ

4. Phân chia giai đoạn phát triển ngôn ngữ theo chất lượng giao tiếp- từ tiền ngôn ngữ đến giai đoạn đầu của giao tiếp ngôn ngữ

 08:08 23/01/2017

Bài báo trình bày về giai đoạn phát triển tiền ngôn ngữ, bao gồm các giai đoạn phát triển ngôn ngữ và khả năng lí giải ý đồ giao tiếp của người khác trong giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với việc lĩnh hội từ vựng.

14. Ảnh hưởng của sách báo trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em

14. Ảnh hưởng của sách báo trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em

 15:06 13/01/2017

Bài báo trình bày ảnh hưởng của sách báo trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em nhằm cung cấp các giá trị xã hội- thẩm mỹ, góp phần định hướng sự phát triển tâm hồn và nhân cách trẻ.

18. Tập luyện cho học sinh phát triển ngôn ngữ toán học trong quá trình dạy học toán

18. Tập luyện cho học sinh phát triển ngôn ngữ toán học trong quá trình dạy học toán

 16:00 10/01/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm chủ đạo trong quá trình dạy học toán nhằm phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh.

18. Tạo lập tình huống phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học thông qua dạy học các quy tắc, tính chất toán học

18. Tạo lập tình huống phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học thông qua dạy học các quy tắc, tính chất toán học

 09:06 15/09/2016

Để phát triển ngôn ngữ cho học sinh cần phát triển đồng bộ các kĩ năng ngôn ngữ cơ bản như: nghe, nói, đọc, viết. Trong dạy học Toán về các quy tắc, tính chất toán học, thông qua việc tạo lập các tình huống dạy học, giáo viên sẽ tạo cơ hội cho học sinh được phát biểu suy nghĩ của mình (được nói ra, viết ra) một cách độc lập hoặc khi giao lưu, tương tác với các thành viên khác. Bài viết giới thiệu cách thức tạo lập các tình huống phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học trong quá trình dạy học các quy tắc, tính chất làm toán.

14. Tổ chức các hoạt động dạy học khái niệm toán học nhằm phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học

14. Tổ chức các hoạt động dạy học khái niệm toán học nhằm phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày vài nét khái quát về các mức độ tư duy toán học của học sinh; đưa ra hai quy trình tổ chức các hoạt động ngôn ngữ trong dạy học khái niệm toán học cho học sinh tiểu học tương ứng với các mức độ tư duy.

10. Các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 3-4 tuổi

10. Các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 3-4 tuổi

 17:29 22/08/2016

Bài báo trình bày cơ sở khoa học định hướng xây dựng biện pháp tổ chức trò chơi cho trẻ khiếm thính; các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính.

10. Từ cấu trúc so sánh đến hoạt động phát triển ngôn ngữ và cho trẻ làm quen văn học

10. Từ cấu trúc so sánh đến hoạt động phát triển ngôn ngữ và cho trẻ làm quen văn học

 08:45 08/07/2016

Bài viết trình bày về sử dụng cấu trúc so sánh, biện pháp so sánh mang lại cho người đọc, người nghe ba giá trị cơ bản: giá trị nhận thức, giá trị biểu cảm và giá trị thẩm mĩ phù hợp với đặc điểm nhận thức và đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non. Nó giúp trẻ nhận thức một cách cụ thể, hình ảnh, sinh động về thế giới xung quanh, cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết, vẻ đẹp đáng yêu của sự vật quanh trẻ. Từ đó, trẻ được phát triển về mặt ngôn ngữ và bước đầu làm quen với tác phẩm văn chương nghệ thuật.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây