13. Định hướng về công tác đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam

13. Định hướng về công tác đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam

 15:18 04/01/2020

Tóm tắt: Đường sắt Việt Nam là một ngành kinh tế, kĩ thuật đặc thù trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đường sắt Việt Nam chưa phát huy được thế mạnh của một ngành kinh tế mũi nhọn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song nguyên nhân căn bản nhất là ngành đường sắt thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài viết tập trung phân tích các định hướng cụ thể trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành đường sắt Việt Nam - một nội dung đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tái cơ cấu và cơ cấu lại hiện nay nhằm phát triển bền vững Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
Từ khóa: đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, ngành đường sắt.

17. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ  VÙNG TÂY BẮC NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

17. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nơi đây. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng miền núi, dân tộc, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ: đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; đẩy mạnh xóa mù chữ; đào tạo nghề ngắn hạn; đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho các hộ nghèo về kĩ thuật, khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình; đào tạo nghề phi nông nghiệp và trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho thanh niên; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lí hành chính, quản lí kinh tế-xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lí; điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định...
Bài viết đề cập một số giải pháp đào tao, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, vùng Tây Bắc, dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực.

01. Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục

01. Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 17:04 06/06/2017

Tóm tắt: Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục được coi là lực lượng tiên phong định hướng con đường, những bước đi cho sự vận hành của toàn hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, muốn phát triển đồng bộ và hiệu quả nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo thì điều kiện tiên quyết là phát triển, quản lí nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục tại các cơ sở.
Từ khóa: nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, giáo dục.

2. Quan điểm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở nước ta hiện nay

2. Quan điểm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở nước ta hiện nay

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày quan điểm truyền thống xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và nhân tài; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở nước ta hiện nay.

20. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học phục vụ đào tạo nhân lực tỉnh Vĩnh Long

20. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học phục vụ đào tạo nhân lực tỉnh Vĩnh Long

 15:53 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực về đội ngũ cán bộ quản lí, đội ngũ giảng viên, kinh nghiệm giảng dạy và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (về quy hoạch đội ngũ giảng viên, đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân công và sử dụng hợp lí đội ngũ giảng viên, thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi, thu hút đối với đội ngũ này).
Từ khóa: nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, cao đẳng, đại học, đào tạo nhân lực, tỉnh Vĩnh Long

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây