11. MỘT SỐ YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHỐI HỢP LỰC LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG, NGĂN CHẶN THÔNG TIN XẤU ĐỘC  TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

11. MỘT SỐ YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHỐI HỢP LỰC LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG, NGĂN CHẶN THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng truyền thông như một công cụ tuyên truyền thông tin xấu độc nhằm thực hiện mưu đồ chính trị; do vậy các chủ thể quản lí trong nhà trường cần phối hợp lực lượng để ngăn chặn hiệu quả các luồng thông tin đó. Thực trạng phối hợp lực lượng giáo dục và phòng chống, ngăn chặn thông tin xấu độc trong nhà trường quân đội những năm qua, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Bài báo hướng tới giúp các chủ thể quản lí truyền thông trong các trường quân đội thấy rõ thực trạng phối hợp lực lượng trong tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc lan truyền, nhằm làm thất bại âm mưu sử dụng truyền thông để chống phá trận địa tư tưởng, chính trị trong quân đội nói chung, các trường quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Chủ thể quản lí truyền thông các cấp cần quán triệt, thực hiện những yêu cầu trong phối hợp lực lượng, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả một số biện pháp đã đề xuất nhằm tạo hiệu quả cao trong phòng chống, ngăn chặn thông tin xấu độc, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, ngăn chặn, thông tin xấu độc, nhà trường quân đội

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  KĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Bài viết phản ánh thực trạng giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non tỉnh Quảng Ninh. Từ thực trạng nghiên cứu, tác giả đã đề xuất biện pháp quản lí để khắc phục những hạn chế yếu kém và nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em. Qua khảo nghiệm, các biện pháp đề xuất được khẳng định có tính cần thiết và khả thi cao, phù hợp với thực tiễn giáo dục của địa phương.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, trẻ mẫu giáo, kĩ năng, phòng chống, xâm hại tình dục.

10. Vận dụng sáng tạo một số tư tưởng giáo dục tích cực của J.A. Cômenxki vào thực tế giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

10. Vận dụng sáng tạo một số tư tưởng giáo dục tích cực của J.A. Cômenxki vào thực tế giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 22:58 27/10/2018

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ quá trình giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học dựa trên những vận dụng sáng tạo tư tưởng giáo dục tích cực của J.A.Comenxki. Đó chính là quá trình đổi mới phương pháp theo hướng “Lấy người học làm trung tâm” của quá trình dạy học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp dạy học trực quan - Đây là phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí đồng thời kích thích được tính tích cực, chủ động của học sinh tiểu học.
Từ khóa: J.A. Cômenxki, tư tưởng giáo dục, học sinh tiểu học, phòng chống, xâm hại thân thể.

03. Một số giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non

03. Một số giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non

 15:16 20/07/2017

Tóm tắt: Bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến chuẩn mực đạo đức nhà giáo và khiến dư luận bất bình, phụ huynh hoang mang. Làm thế nào để giảm nguy cơ bị bạo hành của trẻ em mầm non là một vấn đề cần phải được xã hội quan tâm.
Từ khóa: giáo dục mầm non, bạo lực học đường, phòng chống.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây