56. ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “TÂM LÍ DU KHÁCH VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG DU LỊCH” CHO SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

56. ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “TÂM LÍ DU KHÁCH VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG DU LỊCH” CHO SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về lựa chọn và thiết kế mẫu một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần “Tâm lí du khách và hành vi tiêu dùng du lịch” nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với thực tế và định hướng nghề nghiệp của các chương trình đào tạo ngành Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Từ khóa: Phương pháp dạy học tích cực, tâm lí du khách, hành vi tiêu dùng du lịch.

25. LÍ THUYẾT KẾT NỐI VÀ MỘT SỐ GỢI Ý VẬN DỤNG  LÍ THUYẾT KẾT NỐI TRONG DẠY HỌC

25. LÍ THUYẾT KẾT NỐI VÀ MỘT SỐ GỢI Ý VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KẾT NỐI TRONG DẠY HỌC

 11:14 11/04/2019

Tóm tắt: Lí thuyết kết nối (hay lí thuyết học tập kết nối) có thể xem là một lí thuyết học tập ở thời đại kĩ thuật số, trong đó, việc học tập xảy ra thông qua các kết nối trong mạng, với một mạng lưới với các nút và các kết nối giúp cho quá trình học tập. Dạy học theo lí thuyết kết nối là phương pháp dạy học tích cực mà thầy và trò có thể sử dụng các nút kết nối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho việc dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Bài viết trình bày tóm lược về lí thuyết kết nối và những gợi ý vận dụng trong dạy học, chúng tôi gọi là phương pháp dạy học theo lí thuyết kết nối.
Từ khóa: lí thuyết kết nối, học tập kết nối, dạy học theo lí thuyết kết nối, phương pháp dạy học tích cực.

12. Thực trạng và một số giải pháp vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay

12. Thực trạng và một số giải pháp vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay

 18:06 06/03/2019

Tóm tắt: Giải quyết tình huống có vấn đề là một trong những phương pháp dạy học tích cực, đem lại hiệu quả cao trong phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của người học khi học các môn Lí luận chính trị. Phương pháp này giúp sinh viên được: rèn tư duy nhanh, sắc bén và khả năng phản biện tốt; đồng thời cung cấp kịp thời những thông tin "liên hệ ngược" giúp người học và người dạy điều chỉnh hoạt động nhận thức và giảng dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn trong giai đoạn hiện nay.
Bài viết tìm hiểu thực trạng vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề trong dạy học các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay và đề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Từ khóa: Giáo dục lí luận chính trị, tình huống có vấn đề, phương pháp dạy học tích cực.

51. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

51. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Trong các phương pháp dạy học tích cực thì dạy học bằng tình huống là phương pháp có nhiều ưu điểm, lợi thế. Phương pháp dạy học bằng tình huống giúp cho học sinh, sinh viên tránh được tình trạng học tập thụ động, giúp cho người học luôn có sự suy nghĩ, tư duy độc lập, sáng tạo, có cả chiều rộng và độ sâu khi muốn hiểu biết và giải quyết vấn đề nào đó. Bài viết nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: Phương pháp dạy học tích cực, tình huống, giáo dục quốc phòng - an ninh.

55.	Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy triết học Mác – Lênin

55. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy triết học Mác – Lênin

 16:05 20/04/2017

Trong tiêu đề này, bài viết đề cập đến sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp giảng dạy và phân tích chi tiết về các thao tác của dạy học tích cực và phương pháp học tập triết học Mác-Lênin với mục đích nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập môn triết học và góp phần vào sự phát triển của năng lực suy luận khoa học và khả năng thực tế cho sinh viên.

10. Hứng thú của sinh viên khi giảng viên sử dụng phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm Bình Dương

10. Hứng thú của sinh viên khi giảng viên sử dụng phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm Bình Dương

 15:24 13/09/2016

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về so sánh hứng thú của sinh viên khi giảng viên sử dụng phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm Bình Dương trong năm học 2013-2014 với 6 giảng viên tổ Tâm lí – Giáo dục và 195 sinh viên của nhà trường.

10. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học

10. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học, bao gồm: dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu; dạy học giúp học sinh tự đánh giá; dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

15. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 ở các trường tiểu học huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

15. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 ở các trường tiểu học huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 15:44 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số phương pháp dạy học tích cực được vận dụng vào dạy học Tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3; đánh giá chung về thực trạng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và những ví dụ cụ thể về việc vận dụng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học tập làm văn (phần Kể chuyện) lớp 3 tại địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: phương pháp dạy học tích cực, tập làm văn, kể chuyện, lớp 3, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

12. Nghiên cứu thực nghiệm sư phạm sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập môn Tâm lí học quân sự của học viên ở trường sĩ quan thông tin

12. Nghiên cứu thực nghiệm sư phạm sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập môn Tâm lí học quân sự của học viên ở trường sĩ quan thông tin

 13:46 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sư phạm ứng dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập môn Tâm lí học quân sự ở Trường Sĩ quan Thông tin.
Từ khóa: thực nghiệm sư phạm, phương pháp dạy học tích cực, học viên, Trường Sĩ quan Thông tin.

9. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đại học

9. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đại học

 09:02 05/08/2016

Bài viết trình bày: - Một số phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp vòng tròn học tập (phương pháp hoạt động nhóm), phương pháp sắm vai, phương pháp vấn đáp (hỏi - đáp), phương pháp tình huống.

14. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay

14. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay

 20:49 07/07/2016

Bài viết đề cập việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học lịch sử như: phương pháp vấn đáp, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn ở trường phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây