30. THỰC TRẠNG GIÁO VIÊN MẦM NON SỬ DỤNG  PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI ĐỂ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỬ DỤNG VẬT THẬT CHO TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC MONTESSORI  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

30. THỰC TRẠNG GIÁO VIÊN MẦM NON SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI ĐỂ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỬ DỤNG VẬT THẬT CHO TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC MONTESSORI PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:20 08/07/2019

Tóm tắt: Phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục sớm cho trẻ với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm giác và đang được ứng dụng ngày càng rộng tại Việt Nam. Trong quá trình sử dụng, bên cạnh những mặt mạnh, giáo viên vẫn còn gặp phải một số hạn chế. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng giáo viên mầm non sử dụng phương pháp Montessori để giáo dục kĩ năng sử dụng vật thật cho trẻ 24-36 tháng ở Trường Mầm non tư thục Montessori, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: phương pháp Montessori, kĩ năng sử dụng vật thật, trẻ 24-36 tháng, thực trạng

46. GIÁO CỤ MONTESSORI TỰ LÀM TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

46. GIÁO CỤ MONTESSORI TỰ LÀM TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày cách làm giáo cụ Montessori trong lớp học Montessori các góc thực hành cuộc sống, góc cảm giác, góc toán, góc ngôn ngữ, góc văn hoá ở Trường mầm non.
Từ khóa: Phương pháp Montessori, góc thực hành cuộc sống, góc cảm giác, góc toán, góc ngôn ngữ, góc văn hoá.

45. ỨNG  DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH  HOA SEN

45. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày ứng dụng phương pháp Montessori trong tổ chức hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: Xây dựng thời khóa biểu, nguyên tắc, mục tiêu ứng dụng, cách tổ chức, đánh giá kết quả...
Từ khóa: Phương pháp Montessori, góc thực hành cuộc sống, góc cảm giác, góc toán, góc ngôn ngữ, góc văn hoá, xây dựng thời khóa biểu, nguyên tắc, mục tiêu ứng dụng, cách tổ chức, đánh giá kết quả.

21. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA MONTESSORI

21. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA MONTESSORI

 13:04 26/09/2017

Tóm tắt: Ngôn ngữ là hết sức quan trọng về mặt xã hội và là cấu trúc cơ bản của tư tưởng. Nó cho phép các con hòa nhập với xã hội và giải quyết với các khái niệm trừu tượng. Trí tuệ thẩm thấu của trẻ là công cụ của trẻ để học ngôn ngữ. Trong cuộc sống, những đứa trẻ sẽ thử nghiệm với những lời mà trẻ được nghe trong môi trường của mình. Tiến sĩ Montessori từng nói: "Chỉ bằng cách sống và không có bất kì nỗ lực có ý thức trừu tượng mang tính cá nhân từ môi trường nhưng đã tạo nên một thành tựu văn hóa phức tạp như ngôn ngữ". Từ khi sinh ra, đứa trẻ được hấp thụ toàn bộ môi trường của mình. Trẻ được hấp thụ âm thanh của ngôn ngữ mà sau đó được cố định vào tiềm thức của mình. Do vai trò quan trọng của ngôn ngữ trong sự phát triển của tư tưởng và tạo thuận lợi cho các mối quan hệ xã hội nên việc nuôi dưỡng cho thời kì nhạy cảm đối với ngôn ngữ có lẽ là công việc quan trọng nhất của các giáo viên Montessori. Nếu một đứa trẻ đã bỏ qua giai đoạn nhạy cảm, cửa sổ của mình cơ hội - cơ hội của mình trong việc học ngôn ngữ - thì cơ hội sẽ bị mất mãi mãi.
Từ khóa: ngôn ngữ tiếng Việt, phương pháp montessori.

23.  GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG LỚP HỌC MONTESSORI

23. GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG LỚP HỌC MONTESSORI

 13:04 26/09/2017

Tóm tắt: Trong lớp học Montessori, vai trò của giáo viên là người dạy rất “mờ nhạt” nhưng vai trò của người quan sát lại rất rõ ràng. Giáo viên cần phục vụ nhu cầu tinh thần của trẻ. Để làm rõ vai trò và nhiệm vụ cơ bản của giáo viên trong lớp học Montessori, bài viết đề cập đến vai trò của người giáo viên, công tác chuẩn bị của giáo viên và những yêu cầu đối với giáo viên trong lớp học Montessori.
Từ khóa: Giáo viên mầm non, giáo viên Montessori, phương pháp Montessori.

22. DẠY TOÁN CHO TRẺ MẦM NON THEO PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

22. DẠY TOÁN CHO TRẺ MẦM NON THEO PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

 13:04 26/09/2017

Tóm tắt: Năm 1907, lần đầu tiên thế giới biết đến một phương pháp giáo dục hiện đại mang tên bác sĩ người Ý: phương pháp Montessori. Kể từ đó, với sự phát triển không ngừng trong hơn 100 năm, phương pháp Montessori đã khẳng định vị trí của mình trong công tác giáo dục trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là giáo dục trẻ trong các lĩnh vực học thuật. Bài viết “Toán cho trẻ Mầm non theo phương pháp Montessori” đề cập đến một góc hoạt động trong lớp học Montessori được đánh giá là có tính học thuật cao: góc toán. Bài viết cũng chia sẻ cách ứng dụng phương pháp Montessori vào dạy toán cho trẻ Mầm non trong điều kiện lớp học thiếu các giáo cụ toán chuyên biệt như trong lớp học Montessori.
Từ khóa: phương pháp Montessori, lớp học Montessori, hoạt động toán, giáo cụ toán Montessori.

17. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

17. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

 11:40 26/09/2017

Tóm tắt: Tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới, trong đó tiêu biểu là phương pháp Montessori đang khá phổ biến ở các trường mầm non tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiểu triết lí của phương pháp giáo dục này và vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện chương trình mầm non cũng rất cần thiết có những nghiên cứu sâu sắc hơn. Bài viết đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong việc triển khai ứng dụng phương pháp vào tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non Việt Nam.
Từ khóa: phương pháp Montessori, giáo viên mầm non, giáo dục mầm non.

18. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG GIÁO DỤC  KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON

18. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON

 11:40 26/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non là nhiệm vụ của người giáo viên. Ứng dụng ương pháp Montessori trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non, giáo viên sẽ tạo ra nhiều cơ hội để trẻ được trải nghiệm thực tế. Bên cạnh lí luận về phương pháp Montessori, giáo dục kĩ năng sống, bài viết đề xuất một số hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.
Từ khóa: Phương pháp Montessori, giáo dục kĩ năng sống, trẻ mầm non.

14. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ  PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

14. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

 11:35 26/09/2017

Tóm tắt: Hiệu quả của giáo dục sớm đối với trẻ mầm non đã được chứng minh trong thực tiễn. Trong các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ, phương pháp Montessori đã có những ưu việt nhất định nên được nhiều trường mầm non và các bậc phụ huynh lựa chọn để giáo dục sớm cho trẻ. Bài viết đề cập đến tác động của giáo dục sớm đối với sự phát triển não bộ của trẻ em, các ưu điểm của phương pháp Montessori và một số lưu ý khi ứng dụng phương pháp vào giáo dục sớm cho trẻ mầm non.
Từ khóa: phát triển não bộ, giáo dục sớm, phương pháp Montessori.

10. Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG VẼ CỦA TRẺ MẦM NON THEO MONTESSORI

10. Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG VẼ CỦA TRẺ MẦM NON THEO MONTESSORI

 15:28 23/08/2017

Trẻ em dưới 6 tuổi rất thích vẽ, dù ở nhà hay ở trường mầm non chúng ta đều có thể nhìn thấy trẻ viết viết, vẽ vẽ. Nắm được nhu cầu và hứng thú này của trẻ, cùng với việc quan sát nghiên cứu về trẻ em, Maria Montessori đã chỉ ra những giá trị của việc tổ chức cho trẻ vẽ. Cụ thể là, hoạt động vẽ đã phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp, kĩ năng vẽ, chuẩn bị cho việc viết và là phương thức thể hiện bản thân. Việc tổ chức cho trẻ vẽ cần phải có phương pháp phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của trẻ một cách tự nhiên.

14. Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam

14. Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam

 12:05 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một vài nét về phương pháp Montessori; triết lí giáo dục của Montessori; vận dụng phương pháp này trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam.
Từ khóa: phương pháp Montessori, trẻ khuyết tật, Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây