4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG  BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

 06:22 28/07/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về phương pháp thuyết trình, một trong các phương pháp hiệu quả để phát triển năng lực người học. Có thể thấy, việc chuẩn bị tốt về mặt kiến thức sẽ quyết định phần lớn sự thành công cho bài thuyết trình bên cạnh các khâu chuẩn bị khác như kĩ thuật biên soạn nội dung và hình thức báo cáo, sự sắc bén và cô đọng của phần đặt vấn đề, sự đồng bộ giữa nội dung và thời lượng. Đồng thời, yếu tố tâm lí có ảnh hưởng không ít đến kết quả bài thuyết trình; ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ hình thể cũng là các yếu tố nâng cao hiệu quả phần trình bày.
Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, năng lực, phẩm chất, tâm lí, phong cách.

31. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

31. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

 05:52 04/01/2019

Tóm tắt: Phương pháp thuyết trình là phương pháp dạy học nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu, bởi đây là phương pháp giữ vai trò chủ đạo trong quá trình truyền tải lượng tri thức của người thầy tới người trò. Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình, các nhà khoa học trên thế giới và trong nước đã có nhiều công trình khoa học đi sâu nghiên cứu về khái niệm, ưu nhược điểm và biện pháp thực hiện phương pháp dạy học này. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về phương pháp thuyết trình qua một số công trình của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới về khái niệm, ưu nhược điểm và biện pháp thực hiện phương pháp dạy học này.
Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, dạy học.

22. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN  - VẤN ĐỀ CẦN THIẾT TRONG DẠY HỌC

22. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN - VẤN ĐỀ CẦN THIẾT TRONG DẠY HỌC

 22:26 22/08/2017

Đổi mới phương pháp thuyết trình không có nghĩa là xóa bỏ sạch trơn những gì vốn có của phương pháp dạy này mà kế thừa, phát triển những ưu thế vốn có, khắc phục những hạn chế của phương pháp thuyết trình. Để quá trình dạy học phát huy được tính tích cực của sinh viên, một trong những giải pháp là cần sử dụng phương pháp thuyết trình một cách có hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới quan điểm của các nhà khoa học trên thế giới và trong nước, đồng thời đưa ra một số lưu ý cần thiết khi sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên.

73.	Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng tích cực hóa trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

73. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng tích cực hóa trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 03:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Cách thức phối hợp phương pháp thuyết trình với các phương pháp dạy học khác trong day học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩ Mác-Lênin, gồm: Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề. Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp đàm thoại. Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương tiện dạy học hiện đại.

18. Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

18. Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

 21:55 12/02/2017

Bài báo trình bày vị trí, ý nghĩa của việc đổi mới và các hình thức dạy học bằng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

12. Tổng quan về phương pháp thuyết trình trong dạy học các môn khoa học Mác - Lênin theo hướng đổi mới

12. Tổng quan về phương pháp thuyết trình trong dạy học các môn khoa học Mác - Lênin theo hướng đổi mới

 00:22 29/09/2016

Tóm tắt: Từ việc tổng hợp tình hình nghiên cứu về phương pháp thuyết trình ở nước ngoài và ở Việt Nam qua từng giai đoạn, bài viết đề xuất hướng đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học các môn khoa học Mác - Lênin trên cơ sở phát huy những yếu tố tích cực của phương pháp thuyết trình kết hợp với các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại
Từ khóa: phương pháp thuyết trình, đổi mới, dạy học, các môn khoa học Mác - Lênin

13. Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Đồng Nai

13. Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Đồng Nai

 00:22 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định hiệu quả của kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra các giải pháp thực hiện của kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Đồng Nai đối với giảng viên, sinh viên; đối với chương trình, giáo trình, công tác kiểm tra, đánh giá và đối với các cấp quản lí.
Từ khóa: phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan, kết hợp, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đồng Nai

16. Biện pháp đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

16. Biện pháp đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

 23:53 28/08/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp đổi mới phương pháp thuyết trình trong quá trình dạy học Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật: thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp thuyết trình; đổi mới phương pháp phải kết hợp với đổi mới nội dung dạy học và đánh giá; sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát tuy tính tích cực, chủ động học tập của sinh viên.

21. Áp dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Môi trường và phát triển ở khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

21. Áp dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Môi trường và phát triển ở khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 03:40 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về việc ứng dụng thuyết trình trong dạy và học môn Môi trường và phát triển ở khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, dạy học, môi trường và phát triển, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây